Laatste update:
November 29, 2016, 19:51
Leden Login
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

Wie zijn wij

De Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn is een groep van circa zeventig mensen die elkaar vinden in de combinatie van betrokkenheid op de samenleving, christelijk geloof en zingeving. Diverse bronnen, zoals de bijbel, zingevingsliteratuur en de krant, vormen de inspiratie om gezamenlijk te denken en te praten over levensvragen en maatschappelijke onderwerpen.

Er is een viering op de eerste zondag van de maand.

Elke derde vrijdag van de maand is er een basisvergadering.

Verder is er vier maal per jaar een activiteit, die georganiseerd wordt samen met de Doopsgezinde Gemeente.

 

 

Wat doen wij de komende periode 

 Zie de Agenda voor de datums.

 

Wat deden we de afgelopen tijd

Basisvergadering vrijdag 18 november 2016
Plaats: gebouw Doopsgezinde gemeente, Paslaan 6, Apeldoorn
Thema na de pauze:  een ‘transcultureel simulatiespel’

2016 is het Jubileumjaar Dag van de Dialoog (5 november). Dat thema is de afgelopen maanden na de pauze niet aan ons voorbij gegaan. Er is bijvoorbeeld uitgebreid stilgestaan bij de dialoog tussen Israëliërs en Palestijnen. In oktober hebben we zelfs fraaie voorbeelden gehoord van effectieve dialoogseminars, georganiseerd door de Stichting COME. Op de basisvergadering van 18 november gaan we na de pauze op een andere en indringende manier verder. Dan doen we met een ‘transcultureel simulatiespel’. We gaan ervaren hoe het is met je eigen vertrouwde culturele achtergrond terecht te komen in een volkomen andere cultuur. Als toerist, als emigrant of als vluchteling. We kunnen de mensen in die cultuur niet gemakkelijk begrijpen, ook al spannen we ons nog zo in. Een dialoog gaat niet meer vanzelf. Vergissingen zijn dus talrijk en soms pijnlijk. We zullen merken hoe vervreemdend dat kan zijn. We gaan op allerlei creatieve manieren ons aanpassen en we gaan ons uiterste best doen deel te nemen aan die cultuur door de mensen serieus te nemen. Dat gaat met vallen en opstaan…. Kortom: heel verwarrend


 

 

Viering zondag 6 november 2016
Plaats: gebouw Doopsgezinde gemeente, Paslaan 6 , Apeldoorn
Thema: “Ontmoeting met het Aramees Jezusgebed”

In deze viering gaat het over bidden en dan vooral over het gebed dat Jezus zelf ons geleerd zou hebben. In de christelijke kerken is dit gebed overgeleverd als het Onze Vader, dat in een aantal varianten bestaat, maar grotendeels gebaseerd is op de versie uit het Mattheus-evangelie. Bram Moerland heeft van dit gebed een eigentijdse hertaling gemaakt, met een gnostische inslag. Deze versie van het Jezusgebed spreekt in deze tijd veel meer mensen aan dan het aloude Onze Vader. In deze viering gaan we in op de bron en de verschillen tussen deze twee versies. Tevens staan we, zoals gebruikelijk in de novemberviering, stil bij de overledenen van onze Oecumenische Basisgemeente.


   

Basisvergadering vrijdag 21 oktober 2016
Plaats: gebouw Doopsgezinde gemeente, Paslaan 6, Apeldoorn
Thema na de pauze: Willing to meet - Moed om te ontmoeten


 

 Viering zondag 2 oktober 2016
Plaats: gebouw Doopsgezinde gemeente, Paslaan 6, Apeldoorn
Thema: Ontmoetingen over de grens


 

Viering zondag 4 september 2016
Plaats: gebouw Doopsgezinde gemeente, Paslaan 6 , Apeldoorn
Thema: Ontmoeting met de profeet Micha, een dwarse dromer

In deze eerste viering van het nieuwe seizoen staat de profeet Micha centraal. Micha was geen
gemakkelijk mens. Hij leefde in de achtste eeuw voor Christus, in een tijd van veel verandering. De
traditionele samenleving van kleine gemeenschappen was aan het verdwijnen. Niet langer werd er
alleen voor eigen consumptie geproduceerd. De markt en het marktdenken deden hun intrede, met
als gevolg een toenemende tweedeling. Sommigen werden (schat)rijk, anderen werden steeds armer. Micha gaat flink tekeer tegen de elite en de machthebbers in het land: `Wee hen die akker aan akker rijgen’. Dat werd hem niet in dank afgenomen: `hou op met dat geklaag en geprofeteer’ en `weg met die dwarsligger’. Micha laat zich daardoor niet afstoppen. Maar Micha is ook een dromer en visionair met teksten die de eeuwen hebben doorstaan: `eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan’ en `dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzer en hun speren tot snoeimessen’ en `geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is’. Micha is echter geen dagdromer, hij blijft niet hangen in mooie toekomstbeelden, maar geeft ook aan hoe die bereikt kunnen worden: `niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God’.


 

Basisvergadering vrijdag 16 september 2016
Plaats: gebouw Doopsgezinde gemeente, Paslaan 6 , Apeldoorn
Thema na de pauze: Het Palestina-conflict en de situatie in het Midden Oosten

Bijna 7 jaar geleden was Sliman Abu Amra, een Palestijn die al lang in Nederland woont, bij ons in de basisvergadering om te spreken over het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Inmiddels is de situatie eerder verslechterd dan verbeterd en is het beeld verder gecompliceerd door de algehele chaos in het Midden-Oosten. En hoewel daar weinig over wordt geschreven is het steeds duidelijker dat de verschillende conflicten nauw met elkaar samenhangen. In Epistel van april dit jaar herinnerde Jan Breet ons er aan dat we ons al geruime tijd niet meer met dit thema hebben bezig gehouden. Hij vroeg zich daarbij af of er inmiddels geen reden is voor een boycot van Israëlische producten zoals destijds met Zuid-Afrika. Hij gaf daarbij ook aan dat hij besefte hiermee een gevoelig onderwerp aan te snijden. Hoe dit ook zij, er is zeker aanleiding om – aan de vooravond van de Vredesweek - opnieuw over de verschillende aspecten van dit thema van gedachten te wisselen. Sliman heeft toegezegd ook nu een bijdrage daaraan te willen leveren. Na een kort stuk uit de film `De kolonisten van Hebron’, krijgt hij het woord, waarna er gelegenheid is voor vragen en discussie.


 

 

 "Geloven is onlosmakelijk verbonden met geloof in een rechtvaardiger samenleving"