Laatste update:
August 09, 2019, 21:28
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

Basisgemeente

Basisgemeenten ontstonden in de jaren zeventig. Veel mensen in de kerk vonden de bestaande kerken te behoudend en te weinig betrokken bij de samenleving. Enkelen van hen vormden nieuwe gemeenten, zonder voorganger en zonder vaste structuur. Maar met de wens zelf vorm te geven aan een geloofsgemeenschap waarin iedereen gelijkwaardig is, een gemeente solidair met armen en verdrukten. 

Apeldoorn en Oecumene

Ook in Apeldoorn startte in 1976 zo'n basisgemeente. Er kwamen mensen op af vanuit allerlei kerken, elk met een eigen geloofstraditie. Verschillende elementen uit de protestantse en katholieke traditie kregen er een plaats.

Actie en bezinnen

Vanaf het begin zijn mensen uit de Basisgemeente zeer actief in allerlei maatschappelijke bewegingen. Ze hebben in de loop der jaren geleerd dat actie en spiritualiteit, buitenkant en binnenkant in goed evenwicht behoren te zijn, om het vol te houden.

Gemeenschap

Naar vermogen proberen wij elkaar te helpen en te bemoedigen, te vertrouwen en vriendschap te geven, samen te werken om onze idealen waar te maken.

 

 

Kijk verder