Basisvergaderingen

 

De Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn komt ook iedere maand bij elkaar voor de basis-vergadering. Daarin worden huishoudelijke zaken besproken, maar ook thema's die in de eigen gemeente of in de actualiteit spelen. Zo praten we over liturgievernieuwing, godsbeelden, maar ook over oorlog en vrede, armoede en gerechtigheid.

Hieronder zijn de onderwerpen aangegeven die in de voorgaande basisvergaderingen aan de orde zijn geweest.

2019  
juni en juli geen basisvergadering  
mei

Stilte en leegte; zoektochten vol verwondering en spirituele ervaringen in
moderne beeldende kunst. Ton van Kooten introduceert een aantal verrassende kanten van moderne kunstwerken. We worden geconfronteerd met kunst die zich moeilijk blootgeeft aan de toeschouwer en tegelijk intrigeert. We proberen door te dringen in diepere betekenissen die onze kijk op kunst en op onszelf kunnen verrijken. Het thema sluit aan bij onze aandacht voor meditatie in recente vieringen.

april  
maart Mystiek staat momenteel sterk in de belangstelling. Zo wordt op 23 maart a.s. een groot symposium eorganiseerd in de Jacobikerk in Utrecht met als titel: Mystiek en Maatschappij. Volgens Carine Philipse, één van de organisatoren, kun je mystiek omschrijven als: je aangeraakt voelen door God, het Geheim, de goddelijke kern van alle dingen. Kortom: door Dat, wat niet in woorden of beelden te vangen is. Je kunt er alleen maar naar verwijzen. Die ervaring van aangeraakt worden kan uitmonden in ervaringen van eenheid met Dat wat jou volkomen overstijgt, en Dat ook tegelijk je eigen diepste kern is. Die ervaringen kleuren je hele leven. Op den duur groeit een steeds sterker besef dat je één bent met die goddelijke kern van alle dingen. Dat is heel vreugdevol en vervullend. Mystiek komt in alle religies en in alle tijden en culturen voor. De mystieke weg verandert je leven. Je ziet die goddelijke kern ook steeds meer in alles om je heen, en in ieder mens. Doordat de goddelijke liefde door je heen stroomt, ga je zelf ook steeds meer vanuit liefde leven. Veel mystici hebben zich dan ook enorm ingezet voor anderen, in pastoraat, zorg aan armen, vervolgden, zieken, streven naar gerechtigheid, vrede en verzoening, en het behoud van onze kostbare aarde, met alles wat daarop leeft.

Na de pauze gaan we met elkaar in gesprek over de basis en mystiek, dit ook naar aanleiding van het onderwerp van de maartviering: Geloven in de geest van de Meester Eckhart.

februari  Geloven in de geest van Viktor Frankl

De viering van 3 februari ging over dit thema. Daarbij werd ingegaan op 4 begrippen die voor Frankl zo belangrijk
waren: Vrijheid, Verantwoordelijkheid, (Wil tot) Betekenis en Lijden. We spraken over de kracht van een lied en van muziek. Muziek kan je optillen als je bedroefd bent en je ten diepste raken. Zo hielden de vrouwen in het
vrouwenkamp Palembang op het eiland Sumatra met het stemmenorkest de hoop levend; ook al leken de
vooruitzichten uitzichtloos. In de viering hebben we geluisterd naar het vrouwenkoor Malle Babbe uit Haarlem, die
evenals andere vrouwenkoren in de wereld, nog steeds deze muziekstukken zingen om de herinnering levend te
houden.
In 1985 werd hierover door de Nederlandse Televisie een documentaire uitgezonden. In deze ontroerende
documentaire gaan 2 overlevenden in 1984 terug naar Palembang en vertellen ze over hoe het was in het kamp.

januari

Op weg naar de toekomst: “waar staan we in 2020/2025?”

In augustus waren er diverse “vacatures” binnen de werkgroepen in onze Basis. Het moeizaam werven van mensen is een terugkerend probleem. Dat probleem wordt met name waargenomen binnen de coördinatiegroep die de eindzorg heeft voor o.a. de vieringenlijst. Daarop ontstond het idee om dit eens op de agenda te zetten. Niet te zwaar maar luchtig met elkaar van gedachten wisselen. Hans de Haan en Herma van Kampen waren bereid om met Door Versluis dit onderwerp voor te bereiden. Toen zij bij elkaar kwamen in november waren de “vacatures” van augustus inmiddels allemaal wonderlijk snel opgelost.

We mogen als groep trots zijn op wat we met elkaar steeds weer voor elkaar krijgen: Inspirerende vieringen, prachtige na-de-pauze- thema’s, zichtbaarheid op de website, elke maand weer een Epistel, samenwerking in De groene Hoed. En dan nog het vele onzichtbare werk.

Juist omdat we dit koesteren is het goed om van gedachten te wisselen over ons pad naar de toekomst.

2018  
19 oktober

In de basisvergadering van september hebben we na de pauze met elkaar gesproken over onze mogelijkheden zelf zorgvuldig met het milieu om te gaan. Als vervolg hierop zullen enkele basisleden ons na de pauze vertellen over initiatieven voor verduurzaming in eigen woon en leefomgeving.

21 september Terugkijken op de viering van september die als thema had " Verantwoordelijk voor de aarde".
17 augustus

Marinus Bierens vertelt over Gesluierd Iran ontsluierd

18 mei

Zin in de ouderdom, deel 2: Gracieus oud worden. Tijdens de basisvergadering van 20 april gingen we na de pauze in op het thema ‘Zin in de Ouderdom’.  Dat bleek een onderwerp waar veel belangstelling voor is. In de Na de auze Groep besloten we daarom voor een verdere verdieping van dit thema.

20 april

‘Zin in Ouderdom’ is enige tijd geleden als boek verschenen. Het is geschreven door Jan van Baardwijk, predikant en René Rosmolen, geestelijk verzorger. Zij stellen vast dat wie goed oud wil worden, zichzelf opnieuw moet uitvinden. Oud worden is dus een confrontatie met jezelf. Je kunt leren op een nieuwe, effectieve manier om te gaan met zowel je kwaliteiten van ouder worden als met je beperkingen. Zin in oud worden is dus zingeving aan deze nieuwe levensfase. De schrijvers onderscheiden 5 manieren van oud worden. Na de pauze zullen wij ons daarin verdiepen en nagaan wat deze indeling voor onze eigen manier van ouder worden betekent.

16 maart

Godsbeelden. Het thema Godsbeelden is op zich al interessant genoeg om als basis een keer bij stil te staan. Immers, we hebben allemaal een voorstelling van god of het goddelijke, variërend van heel concreet tot uiterst vaag. Mogelijk zijn er onder ons die zich er helemaal geen voorstelling bij kunnen maken. Het kan dus een boeiwende avond worden.

16 februari

Bidden: Wat kunnen/doen we ermee? Joke van Saane woont in Apeldoorn en heeft zich bereid verklaard met ons het gesprek over bidden aan te gaan. Het belooft een zeer boeiend gesprek te worden.

19 januari

HUMAN De Franse fotograaf, journalist en ecoloog Yann Arthus-Bertrand liet duizenden mensen met uiteenlopende culturele achtergronden antwoord geven op vele levensvragen. Een groot aantal van de persoonlijke verhalen maken deel uit van zijn ambitieuze filmproject Human.

2017  
15 december

Muziek. Muziek kan je raken, troosten, inspireren, tot rust brengen, je op een dieper plan brengen. In muziek kun je soms zelfs iets ervaren van een grotere dimensie. We hebben een aantal ‘muziekmensen’ in onze basisgemeente gevraagd welke muziek voor hèn een speciale plek inneemt, enwaarom

17 november Een film en maaltijd in samenwerking met Doopsgezinde gemeente en de Regentessekerk
20 oktober

“Er is dringend behoefte aan nieuwe Luthers, moedige dwarsliggers”. Onder deze kop publiceerde ons oud-basislid Kees Tinga eind vorig jaar een artikel Trouw, waarin hij de verbinding legde tussen 500 jaar Luther en Reformatie en de actualiteit van vandaag de dag. Kees komt zijn visie op Luther en Reformatie aan ons presenteren en met ons bespreken

15 september De Kopten als een volk; de Koptische kerk; de Kopten en de islam; Kopten en de Christelijke wereld
19 mei Bezinning over onze gezamenlijke activiteiten met de Doopsgezinde gemeente en de Regentessekerk
21 april Ontwikkelingssamenwerking: helpt de hulp?
17 maart Tijd voor gedichten ...
20 januari Populisme: een veelgebruikt woord. Wat is het eigenlijk en hoe gaan we er zelf mee om?
2016  
16 december

We praten verder over het thema van de novemberviering: "Ontmoeting met het Aramees Onze Vader".

18 november

In aansluiting op het onderwerp van 21 oktober spelen we een transcultureel simulatiespel. We gaan ervaren hoe het is met je eigen vertrouwde culturele achtergrond terecht te komen in een volkomen andere cultuur.

21 oktober

Willing to meet - Moed om te ontmoeten Stichting C.O.M.E. (Communication Middle East, COME)

16 september

Het Palestina-conflict en de situatie in het Midden Oosten

20 mei "We doen een boekje open over ...". Geef aan of je een voor jou waardevol boek wilt introduceren en/of je een of meer boeken ter inzage meeneemt.
15 april Een andere kijk op het vluchtelingenvraagstuk
18 maart “Als het kwaad goede mensen treft” Gastspreker : Amaro Borges
19 februari We  praten door over het thema van de viering van 7 februari: vergeving.
15 januari Basisgemeente - Wat willen we samen ? Wat kunnen we samen?
2015  
18 december Over de ontdekking en de betekenis van de Dode Zee rollen.
20 november

Voorafgaand aan de basisvergadering nemen we deel aan een gezamenlijke activiteit van de Regentessekerk, Doopsgezinde gemeente en de Oecumenische Baisgemeente: de film Still Life met een nagesprek.

16 oktober Hoe verder met het klimaat en het energieakkoord?
18 september Laat compassie je kompas zijn.
19 juni We kijken naar de film Tous les Soleils.
17 april Verandering van tijdperk. Nederland Kantelt. Visie van Jan Rotmans hoogleraar transitiekunde en internationale autoriteit op het gebied van transities en duurzaamheid.
20 maart Huil niet om mij, maar om je kinderen. Elena, een andere kruisweg, gebaseerd op het leven van een verhandelde vrouw.
20 februari Vrijheid van meningsuiting. Er is de laatste tijd veel over geschreven en gepraat. Er worden, gelukkig, ook vragen bij gesteld. We gaan er in een open discussie mee aan de slag.
16 januari De Achterkant van het Gelijk over het klimaat die op 11 november 2014 werd uitgezonden. We zullen een aantal fragmenten uit de uitzending bekijken en vervolgens hierover met elkaar in discussie gaan.
2014  
19 december Velen van ons zullen zich de liedjes herinneren van Jules de Corte. De Corte was niet zo maar een liedjesschrijver die daarbij mooie pianobegeleidingen afleverde.  Wim Brinkman zal met pianobegeleiding van Hans de Haan liedjes van Jules de Corte ten gehore brengen. Uiteraard zal daarbij worden stil gestaan bij zijn teksten en zal zo hier en daar gevraagd worden om een bijdrage van alle aanwezige zangstemmen. 
21 november

Ton Kaal zal vertellen over de verschillen in beleving in het Westerse en Oosterse christendom.
Vervolgens komt aan de orde welke plaats ikonen in het Oosterse christendom hebben en de rol die ikonen bij ons nog kunnen spelen.

 17 oktober

Als oecumenische basisgemeente hebben we een ambivalente houding ten opzichte van het begrip kerk. We zijn destijds opgericht als alternatief voor de bestaande traditionele kerken. Toch zijn er ook overeenkomsten met ‘gewone’ kerken. Voor buitenstaanders, nieuwkomers en wellicht ook soms voor onszelf is het wel eens onduidelijk in hoeverre we als basisgemeente nu wel of niet een kerk zijn. De vraag is of dat erg is en of we daar iets aan moeten doen? Over deze vragen gaan we praten ‘na-de-pauze’.

19 september

Is een vreedzame oplossing mogelijk in het Midden Oosten? Het motto van de vredesweek van 21 tot 28 september is: “wapen je met vrede” , oftewel aandacht voor het thema ontwapening. Tegelijkertijd wordt het Midden Oosten overspoeld door geweld. We zijn zeer verheugd dat we, aan de vooravond van de vredesweek, Midden-Oosten deskundige Jannie Kuik van Pax (vroeger Pax Christi) bereid hebben gevonden om met ons over deze ingewikkelde vragen te spreken.

20 juni We kijken samen naar de film Mammuth, een ontroerende èn vermakelijke film met Gérard Depardieu in de hoofdrol.
16 mei Geloofs- en levensverhalen. Welke geloofs- en levensverhalen hebben wij meegekregen van voorgaande generaties en vinden we nog steeds belangrijk om door te geven aan nieuwe generaties. We delen onze gedachten over dit onderwerp met elkaar.
8 maart  Vrijwilligerswerk. Is er een kentering gaande van individualisering naar een participatiemaatschappij? Hoe dan ook, tijd om eens te praten over vrijwilligerswerk.
21 februari In deze basisvergadering staan de vieringen van het seizoen 2014/2015 op de agenda.
17 januari Zoals inmiddels wel bekend zullen het rijk en de provincie een aantal taken aan de gemeente overdragen. Hoe wordt dat beleefd in de gemeente Apeldoorn? Gert Willering, ambtenaar bij de gemeente Apeldoorn, zal ons vertellen hoe dat alles wordt beleefd in het stadhuis.
2013  
15 november In deze basisvergadering verkennen we wat kloosters ons in deze tijd te bieden hebben.
20 september In verband met de Vredesweek een gesprek over "Solidariteit".
21 juni Kerk is uit ... klooster is in. Inleiding en aansluitend gesprek.
17 mei Geen basisvergadering
19 april Stichting De Einder. Toelichting door Tineke Oostendorp over doelstelling en activiteiten van de stichting.
15 maart Film over een Palestijnse en Israëlische familie die wel op een heel bijzondere manier een verbinding met elkaar aangaan.
15 februari "Wat mag een leven kosten?" We spreken nu opnieuw over dit onderwerp en maken weer gebruik van de column van Nelleke Noordervliet in Trouw van 4 augustus 2012
18 januari "Wat ons beweegt en gaande houdt" Tijd om daarbij weer eens stil te staan! We doen dat door een discussie over een aantal stellingen.
 2012  
14 december Na de pauze zal er gezongen worden onder leiding van Wim Brinkman.
16 november Gezamenlijke maaltijd, basisvergadering en daarna de film L'hommes et des Dieux.
19 oktober Wat mag een leven kosten? Voor de inleiding op dit actuele thema en de discussie daarover maken we gebruik van de column van Nelleke Noordervliet in Trouw van 4 augustus 2012.
21 september “Powered bij Peace“, dat is het thema van de vredesweek en daarom ook  het thema van deze basisvergadering na de pauze. In de discussie inventariseren we wat er dichtbij aan mogelijkheden zijn om bij te dragen aan duurzaamheid en vrede. 
20 april Mediteren: Een weg om jezelf beter te leren kennen. Ruud Pragt zal ons in een workshop inwijden in dit thema. Het gaat daarbij over zaken die ‘onnoembaar’ zijn. Over ervaringen waarvan je zegt, eigenlijk wist ik wel dat het er was maar was ik het mij niet bewust of leek ik het te zijn “vergeten”. Dat onnoembare heeft ook te maken met mediteren, bidden, zingen, liefde, en zoveel meer. Dit alles kan ons op weg helpen onszelf beter te leren kennen.
16 maart Basismaal, Basisvergadering en Basisfilm. We beginnen dit drieluik met een gemeenschappelijke maaltijd onder het motto "samen delen en de maaltijd gebruiken.
17 februari Deze avond zal er gesproken worden over het thema “De vrije wil” . Dit onderwerp houdt filosofen en theologen sinds mensenheugenis bezig.
Het thema heeft veel invalshoeken. Bij deze basisvergadering zullen we aan de hand van stellingen en bespreking van casuïstiek niet verder gaan dan een verkenning.
20 januari We zingen samen het nieuwe jaar in. We putten niet alleen uit het repertoire voor de vieringen maar ook op andere wijze wordt het nog sluimerende muzikale talent van de aanwezigen aangesproken.
 2011  
16 december "De duistere kanten en misschien ook lichtpuntjes van de crisis". We proberen het gesprek hierover vooral dicht bij huis te houden. Europese politiek is misschien boeiend maar niet het onderwerp van deze avond.
18 november Original Blessing, erfzonde of oerzegen. Een oude joodse midrasj bij het scheppingeverhaal vertelt over de 8-e scheppingsdag. Op de 8-e dag ging God naar de mens en zei: "Ik heb je geschapen naar mijn beeld en gelijkenis. Het mooiste wat ik in je heb neergelegd is het vermogen om scheppend te zijn. Ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken met dat scheppen van jou. Ik geef je mijn zegen mee bij je creativiteit". En zo ging de mens op weg.
En hoe is het gegaan met die mens? Is het gelukt of juist mislukt? Creativiteit of gebrokenheid? Zegen of oordeel?
21 oktober Duurzame energie in Apeldoorn. De werkgroep "deA", een groep enthousiaste mensen die een duurzame energiecoöperatie willen oprichten, geeft toelichting op de plannen.
16 september "Elk mens een veilig bestaan", dat is het thema van de vredesweek en ook het thema van deze avond.
17 juni IESJAH, portret van een bijbelse vrouw.
20 mei Een verhaal en beelden van de Ethiopisch Orthodoxe Kerk.
18 maart Oogsten in Banda Aceh. Herman en Yvonne Meijer vertellen over hun verblijf en werken in Bandah Aceh.
18 februari Wat ons verbindt ... Een vervolg op het besprokene op 21 januari 2011.
21 januari

Deze avond komt IKON-presentator Annemiek Schrijver naar Apeldoorn voor een avond ‘Het Vermoeden on the road’ met als thema ‘Wat ons beweegt, verbindt en gaande houdt’. Het programma in de stijl van het IKON-programma Het Vermoeden, begint om 20.00 uur in de Doopsgezinde Kerk aan de Paslaan.  In ieder mensenleven zijn er verhalen en voorwerpen die inspireren. Annemiek Schrijver gaat aan de hand van videofragmenten, verhalen en voorwerpen met de aanwezigen in gesprek, op zoek naar inspiratie. Met haar geheel eigen stijl weet Schrijver mensen aan de praat te krijgen over de diepere motieven van hun leven. Wat beweegt u, wat houdt u gaande? Deze persoonlijke verhalen kunnen mensen met elkaar verbinden in een geïndividualiseerde samenleving.

 2010  
17 december Wij maken alweer een halfjaar gebruik van de kerk van de Doopsgezinde Gemeente hier in Apeldoorn. Maar wie zijn die doopsgezinden eigenlijk? Hoe staan ze in het leven? Waar komen ze vandaan?  Dit zijn vragen waar een aantal mensen uit de doopsgezinde gemeente graag op in willen gaan!
19 november Hermine Masmeyer komt dan naar Apeldoorn om te spreken over ethische dilemma’s bij het asielbeleid!  U bent van harte welkom!
17 september Zingend de nieuwe ruimte verkennen.
11 juni Op 9 juni zijn de verkiezingen voor de 2-e kamer. Heet van de naald kunnen we ons buigen over het politieke landschap!
14 mei Een vakschool voor kansarme jongeren in Cusco. Marleen Hoogenboom vertelt over de door haar opgezette school die zij samen met de steunstichting Inca Educa blijft promoten in Nederland. Zie ook www.inca-educa.org .
9 april Lezing door Teun Kruijswijk Jansen over de Iona gemeenschap. Op deze avond willen we het Keltisch christendom verkennen naar oorsprong en uitwerking in het geloven van vandaag. Teun Keuijswijk Jansen is predikant in Doorn en lid van de Iona Community in Scotland. Zie ook www.ionagroep.nl .
12 maart Bespreking resultaten werkgroep "Een nieuwe impuls".
12 februari Nico Roozen , directeur van de ontwikkelingsorganisatie Solidaridad, gaat in op de groeifasen van de fair trade beweging
8 januari De Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn in perspectief: basisgemeente zijn, toen, nu en in de toekomst.
 2009  
11 december Mirjam Rookmaker - van Leer is vandaag, 11 december, 95 jaar geworden. Dat is een bijzondere leeftijd!
Ter gelegenheid van haar verjaardag heeft Mirjam een aantal van haar lievelingsliederen uitgezocht die ze graag door het basiskoor en alle aanwezigen wil laten zingen. Mirjam begeleidt ons zelf op de piano!!!
13 november Sliman Abu Amara is bij ons als gastspreker over zijn zoektocht naar verbroedering tussen Palestina en Israël.
11 oktober Krisis Wereldwijd.
11 september Kees Posthumus praat met ons over zijn Calvijn-monoloog.
12 juni DVD: Annemiek Schrijver in gesprek met Klaas Hendrikse.
8 mei DVD: Jacobine Geel in gesprek met Geert Wilders.
17 april Yvonne meijer vertelt over haar ervaringen in Banda Aceh.
13 maart Jan en Lenny Prins vertellen over hun reis naar Nepal en de stichting Madat Nepal (CBF). Dit is een stichting zonder winstoogmerk, welke kleinschalige projecten financiert op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.
13 februari "Opdat de wereld nooit meer zwijge". Ds Sjirk v.d. Zee leidt ons in in het gedachtegoed van Elie Wiesel, overlevende van Auschwitz.
9 januari Marjolein Maessen geeft een inleiding over "Eenzaamheid" en betrekt ons vervolgens actief bij dit thema.
2008    
12 december Oosters christendom: Leo van Leijsen, medewerker Oosterse Kerken van de Katholieke Vereniging voor Oecumene.  
14 november Video Het Vermoeden: gesprek van Annemiek Schrijver met Geert Kimpen over de kabbala en de kabbalist.
10 oktober Vernieuwing in het bedrijfsleven: Ivo Valkenburg, directeur Adviesklimaat.
13 juni Stichting Nhadam en sponsorfietstocht van Yvonne Meijer naar Moldaviё.
9 mei Meldpunt discriminatie.
11 april De Joodse wortels van het christendom.
14 maart Godspraak is beeldspraak: ds Jan de Jongh, oud-studentenpastor Universiteit Twente.
8 februari Op reis door Israёl.
11 januari De sleutel tot jezelf.
2007    
14 december Video Het Vermoeden: gesprek van Annemiek Schrijver met Tzwi Marx over het jodendom.
9 november Boeddhisme in Apeldoorn: Baldwin Schreurs, hoofdmonnik van de Dharmatoevlucht.
2 oktober Handvest van de Aarde (Earth Charter): Kees Tinga, Kerk en Milieu.
12 september Op weg naar Santiago en Bartlehiem: Aalt van de Glind.
8 juni Bezoek aan de Wenumhoeve, zorgboerderij .
11 mei Kerk en Vluchteling.
9 maart Spiritualiteit en milieu: Tini Brugge, biologe.
9 februari Banda Aceh.
12 januari Hildegard van Bingen.
2006    
8 december Amnesty International.
10 november Islam.
13 oktober Politiek en verkiezingen.
8 september Onderwijs.
9 juni Haps.
12 mei Voedselbank en armoede in Apeldoorn.
7 april Drie tafelgesprekken over de joodse, de christelijke en de joods/christelijke traditie.
10 maart Internationale Vrouwendag, emancipatie, feminisme en gelijke rechten.
10 februari Gemeenteraadsverkiezingen: Michael Boddeke (GroenLinks), Riek van Dijk-Kooijman (VVD), Wim Kaizer (PvdA), Hans Wegman (CDA).
13 januari Vragen rond het levenseinde.