Vieringen

De Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn komt maandelijks bij elkaar voor een oecumenische viering. Zo'n viering is telkens anders. Zowel bijbelse als maatschappelijke thema's komen aan de orde. De liturgie is creatief en speels van aard. Samen zingen, ervaringen delen, symbolen zijn terugkerende onderdelen. Iedere viering heeft een nieuwe voorbereidingsgroep. Er is geen vaste voorganger.

De vieringen leveren bijzondere momenten te midden van alles wat we doen. Hier is gelegenheid tot ontmoeting, tot bezinning en vinden wij woorden van wijsheid. Soms luisteren we daarbij naar muziek of zingen we daarover. We vinden hier inspiratie om onze weg te gaan, alleen en samen, persoonlijk en maatschappelijk.

 

Hieronder vindt u per jaar de verschillende vieringen.  Klik dan op de datum van de viering waarvan u de teksten wilt lezen.