Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

2013 – 2014

In 2013 - 2014 was het jaarthema grensverkenningen: "Het leven vraagt ons voortdurend om keuzes te maken, maar daardoor sluiten we ook mogelijkheden uit. Wij zijn geneigd in tegenstellingen te denken (of-of), maar alleen als we zoeken naar verbindingen (en-en), kan verbondenheid ontstaan".

Hieronder een overzicht van de vieringen. Klik op de datum van de viering voor een terugblik op de viering zelf.

1 september 2013 Hemel en aarde Genesis 1. De schepping, de mens. Wie anders zal de aarde dragen dan zij die van de aarde houden . . .

6 oktober 2013 Jij en ik Staan in winterlicht twee bomen stram geslagen kaal wanhopig. Horen zij de storm aan komen sluit de een zijn oren ogen wordt een zwaluw in zijn dromen. Grijpt de ander met zijn wortels in nog onderaardser donker naar nog dieper waterstromen.

3 november 2013 Ik en de Ander Kennen we nog de ervaring van het volledig andere? Heeft de ander met geloof te maken? Is geloofsvertrouwen: fundamenteel vertrouwen in de toekomst? (Hans Küng) Herdenking overledenen.

1 december 2013 Hoop, verwachting en (economische) realiteit Jesaja 61: 1 Om aan de armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, om een genadejaar van de HEER uit te roepen.

Kerst 24 december 2013 Kind en koning In tegenstelling tot Lucas rept Mattheüs niet over de herders, maar verhaalt hij alleen over wijzen uit het oosten die een koning zoeken. De twee andere evangelisten slaan het geboorteverhaal helemaal over.

5 januari 2014 Nieuwjaarsbijeenkomst

2 februari 2014 Vertrouwen en vooruitzien Maar wie durft het aan om onbevangen uit te kijken naar wat morgen brengen zal?

2 maart 2014 Stem en tegenstem Muziek is taal van het hart Wie zingt, bidt dubbel (Augustinus).

Pasen 17-19 april 2014 Pasen, horizontaal en verticaal Kruispunt bij uitstek als het gaat om de verbinding tussen God en mensen.

4 mei 2014 Oud en jong, verleden en toekomst Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen, en herhaal ze honderd malen, alle malen zal ik wenen (Leo Vroman).

7 juni 2014 Pinksteren Water en vuur Met Pinksteren gaan water en vuur heel goed samen als symbolen van de geest.

6 juli 2014 Nieuwe hemel, nieuwe aarde Op een dag is het waar, hemel en aarde, door niets en niemand meer te scheiden.