Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

2017 - 2018

De eerste helft van dit seizoen staat in het teken van het thema: Mensen hebben door de eeuwen heen gedroomd.  Begin 2018 staat het thema Facetten van ons zijn centraal.

 

Thema: Mensen hebben door de eeuwen heen gedroomd

3 september 2017

 

Dromen van vrede
Dromen van vrede in een tijd waarin internationaal spanningen en tegenstellingen toenemen.
In oorlogsgebieden is veel verbeeldingskracht nodig om te blijven geloven in vrede, in ons eigen land om elkaar te blijven vinden. We kijken alvast vooruit naar de komende Vredesweek. In een tijd van groeiende verdeeldheid doet vredesorganisatie PAX een beroep op de kracht van de verbeelding.

1 oktober 2017

Dromen: bedrog of sleutels?
Er is voor deze viering geen voorbereidingsgroep. De zaal is open en er wordt gezorgd voor koffie en thee. Wie iets wil doen/presenteren, is van harte uitgenodigd om dat te doen.

5 november 2017

Dromen in gedichten en Herdenken
- Dromen, droomde, heeft gedroomd, zal dromen …

3 december 2017

Dromen over vertrouwen 
Met zijn verhaal over het touwtje uit de brievenbus raakte Jan Terlouw een gevoelige snaar. Blijkbaar dromen velen nog van het vertrouwen zoals dat vroeger bestond en er nu niet meer is. De vraag is of het vroeger echt zoveel beter was. We moeten niet vervallen in misplaatste nostalgie en zo slecht is het vandaag de dag ook nog niet gesteld met het vertrouwen in ons land. Dromen over vertrouwen gaat echter verder dan het verlangen naar het vertrouwen van vroeger. In feite staat het voor het verlangen naar een rechtvaardige samenleving. Wie droomt met open ogen ontdekt een weg naar een mooiere aarde en een beter bestaan.

24 december 2017

Kerst

Dromen van het Licht dat verbindt
- Besef van onderlinge verbondenheid. Hoe behandelen we elkaar?
- Vrijheid is niet hetzelfde als ongebondenheid. Vrijheid is het vermogen om keuzes te maken en je aan datgene te verbinden wat het beste voor mij/jou/ons is (Paulo Coelho).- Verbondenheid hangt nauw samen met verantwoordelijkheid. Als jij je met iets verbonden voelt dan is het gemakkelijker om er ook verantwoordelijkheid voor te dragen. Je kunt zeggen dat verbondenheid achter of onder verantwoordelijkheid ligt.
- Er is een weten van elkaar dat tijd en afstand overwint (Ida Gerhardt).
- Dromen van een maatschappij waar mensen van overal en nergens daadwerkelijk samen-leven.

7 januari 2018

Nieuwjaarsbijeenkomst

 

Thema: Facetten van ons zijn

4 februari 2018

Eén uit duizend 
Het nieuwe thema voor de komende vieringen is “Facetten van ons Zijn”. Eén facet daaruit is “Een uit duizend”, ieder mens is een verhaal, duizend verhalen rijk. Wij richten ons in onze viering op het verhaal van de verlamde man die door zijn vrienden bij Jezus gebracht wordt. Welk verhaal gaat hierachter schuil? Dit gaan wij van onze kant bekijken.

4 maart 2018

Geloven is nooit af
In onze levensweg is ook een spoor geweven dat we ‘geloven’ noemen. Geloven in wie? Geloven in wat? We hebben allemaal een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt waarin dat geloven verschillende accenten heeft gekregen en in andere vormen gestalte kreeg. Afstand en soms afscheid genomen van de wijze van doen en uitdrukken zoals we die in onze jeugd hadden geleerd. Als we daar bij stilstaan wat is het dan dat ons niet meer bezighoudt?. Wat spreekt ons niet meer aan en zijn we meer als ballast gaan ervaren? En welke zaken blijven we waardevol vinden om voort te zetten op onze reis door dit leven? Wat geeft ons nog inspiratie en waarmee kunnen we ook samen verder...? We beelden dit uit door een rugzak neer te zetten waarin we mee willen nemen wat we onderweg nog kunnen gebruiken. Laat ieder daar zelf ook over nadenken...

30 maart 2018

Goede Vrijdag

Wij vieren Pasen in twee vieringen, op Goede Vrijdag en op de avond van Stille Zaterdag. Op Goede Vrijdag beginnen we met het herdenken van de laatste maaltijd die Jezus met zijn vrienden vierde. Hij nam het brood, hij zegende het, hij scheurde het en Hij deelde het uit. Het koor zingt het tafelgebed 'Gij die weet'. Daarna gaan we met elkaar de stilte in, om met alle aandacht het lijdensverhaal te lezen. Wij gebruiken daarvoor de staties van een kruisweg. Wij verbinden Jezus' lijden met het lijden van vandaag.

31 maart 2018

Pasen

Op zaterdag lezen wij de drie grote, richtinggevende verhalen uit de christelijke traditie. De schepping, van donker naar licht. De uittocht uit de slavernij van Egypte, van slavernij naar vrijheid. Het opstandingsverhaal, van dood naar leven. Als Maria Magdalena in de tuin iemand ziet, denkt zij dat het de tuinman is. Pas als Hij haar naam noemt, gaan haar ogen open en ziet zij dat Hij het is. Als je naam wordt genoemd, dan word je tot leven geroepen. 'Roep onze namen, dat wij U horen, dat wij weer ademen, dat wij u leven.' De viering eindigt met een toost op het leven.

6 mei 2018

Goedheid
Goedheid/Het Goede, wat is dat? Hoe lastig is het soms om dat te bepalen. Waar doe je goed aan?
In deze viering belichten we dit thema van diverse kanten. ´Goed is als je niet doet wat slecht is´ zingen we, is dat genoeg of is het toch meer dan dat? Gaat het om de intentie of om de daden? We leggen ook een aantal dilemma’s aan jullie voor..

19 mei 2018

Pinksteren

Het mysterie van het leven
Wat vieren we bij het Pinksterfeest? We gaan daarvoor naar de bron, het oude verhaal over Pinksteren en zoeken naar de beeldspraak die in dit verhaal zit. Wat betekent “De geest krijgen”? Wat betekent het dat taalbarrières wegvallen? Kunnen we nog wel iets met dit verhaal in deze tijd? In de beeldspraak die we ontlenen aan het Pinksterverhaal zoeken we perspectief voor ons mensen.

1 juli 2018

Op een eiland
- Afzondering, stilte, weinig prikkels. Wie/wat zou je meenemen/nodig hebben?
- Zelfs het kleinste moment van stilte is een manier om in het heden te komen en tevens een manier om verder te gaan (Jon Kabat Zin).
- Sluit de ramen niet, straks zal het binnenkomen het allerstilste (J.C. van Schagen).
- Wel afzondering maar geen afsluiting.
- Op verhaal komen, bij jezelf komen, bij jezelf gaan wonen.
- Water rondom, bron van leven, het eeuwigdurend middelpunt.

 

Hier vind u een pdf-overzicht van alle vieringen in dit seizoen.