Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

ANBI

De Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn staat bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Naam: Stichting Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

RSIN: 822599855

Adres: Zwolseweg 32, 7315 GM Apeldoorn.

Bankrekening: NL17 TRIO 0379 2541 15  t.n.v.  Stichting OBA

Het bestuur bestaat uit:
J. de Haan, voorzitter
A. van den Brink, secretaris/penningmeester
C. Bockholts-van Vuuren

De stichting heeft ten doel het behartigen van de stoffelijke belangen van de Oecumenische basisgemeente Apeldoorn en om in de meest ruime zin de randvoorwaarden te creëren voor het functioneren van de basisgemeente. Zij tracht dit doel te bereiken door het financieel ondersteunen, de zorg voor de huisvesting en al wat het bestuur nuttig oordeelt.

De basisgemeente is een oecumenische christelijke gemeente, geïnspireerd door het Oude en Nieuwe testament, de beweging van Jezus van Nazareth, het leven van de christengemeenten en vernieuwende theologische stromingen door de eeuwen heen.
De basisgemeente wil in oecumenische vieringen, in het delen van brood en wijn, door scholing en toerusting, in maatschappelijk politiek engagement en in onderling pastoraat de beweging van Jezus verder dragen en zo bijdragen aan een wereld van vrede, gerechtigheid en duurzaamheid.
De basisgemeente wil in een sterk geïndividualiseerde samenleving een gemeenschap vormen waarin mensen elkaar steunen, bemoedigen en uitdagen om kritisch gelovig in de wereld te staan.
Zij wil samenwerken met gelijkgerichte andere groeperingen christenen in en buiten de bestaande kerkgenootschappen. Er is bijvoorbeeld een samenwerking met de doopsgezinde gemeente in Apeldoorn
De basisgemeente organiseert maandelijkse vieringen, bijeenkomsten waarin huishoudelijke zaken worden besproken en aan scholing en bezinning wordt gedaan en bevordert onderling pastoraat en communicatie via internet om derden te wijzen op het bestaan van de basisgemeente. Data van vieringen en basisbijeenkomsten zijn te vinden op de maandelijkse mededelingen brief en op internet. De vieringen en bijeenkomsten worden gehouden in de doopsgezinde kerk aan de Paslaan in Apeldoorn.

De basisgemeente werkt met louter vrijwilligers en heeft geen betaalde krachten.

De inkomsten bestaan uit bijdragen naar draagkracht van de leden van de basisgemeente.

Financieel Jaaroverzicht 2019 Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn:

   
Baten  
Bijdragen

7.049,00

Creditrente

3,38

Dividend Oikocredit

 3,37

 

7.055,75

Lasten  
Huur

2.620,00

Kosten vieringen

 491,17

Kosten vergaderingen

319,74

Basiskoor

31,48

Piano

75,00

Epistel + verzendkosten

514,30

Public relations en website

1.121,66

Lief & Leed

145,88

Bankkosten

182,35

Administratiekosten

0,00

Gezamenlijke activiteiten

98,00

Diverse algemene kosten

99,86

Steun Herberg

 250,00

Solidariteitsfonds

 1.600,00

 

7.549,44

Saldo baten en lasten

-493,69