Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

Basisvergadering 15 maart 2024

Na de Pauze: Samenstellen vieringenlijst seizoen 2024/2025. In vier stappen stellen we met elkaar de vieringenlijst samen voor het komende seizoen. Iedereen wordt uitgenodigd om daarvoor voorstellen te doen (stap 1). Deze moeten voor 1 maart per email worden toegestuurd. Je kunt daarbij alle kanten op: maatschappelijke onderwerpen, religieuze of bijbelse thema’s, pastorale thema’s, lievelingscitaten, enzovoort. In de basisvergadering worden alle ingezonden onderwerpen kort gepresenteerd en besproken. Vervolgens gaan we in een democratische peiling na welke thema’s het meest gewenst zijn voor de vieringlijst van volgend jaar (stap 2). Op grond van de gemaakte keuzes gaan twee of drie mensen uit ons midden een jaarplanning maken (stap 3), die vervolgens kan worden vastgesteld op de basisvergadering van 19 april (stap 4).