Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

Basisvergadering september

Komende vrijdag 17 september om 20.00 uur vindt onze maandelijkse basisvergadering voor het eerst weer plaats in de kerkzaal van de Doopsgezinde Kerk. In verband met de opstelling, anderhalve meter, vragen wij je om je uiterlijk 16 september aan te melden via kees.posthumus@planet.nl

Na de pauze bespreken we een aantal onderwerpen die in onze basisgemeente zijn blijven liggen en, nu de coronacrisis bijna voorbij is, kunnen worden opgepakt. In deze basisvergadering gaat het om de volgende discussiepunten:

1.
Basisvergadering naar de middag?
2.
Locatie van de basisvergadering
3.
Epistel voortaan digitaal?
In het Episteletje is een toelichting te vinden.