Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

Contact

Mailadres: info@oecumenische-basisgemeente-apeldoorn.nl

Inlichtingen: Aty van den Brink (055) 521 18 59

Secretariaat: Aty van den Brink, Zwolseweg 32, 7315 GM Apeldoorn

ANBI

De Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn staat bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Plaats van samenkomst

De vieringen en de basisvergaderingen vinden plaats in het gebouw van de Doopsgezinde Gemeente aan de Paslaan 6 te Apeldoorn.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?