Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

Verbinding met het licht

Kerstviering op 24 december 2020

 

Als je wilt kun je thuis een kaars aansteken, zodat we ons verbonden voelen

Wil je de kerstviering in zijn geheel beluisteren?  Klik dan hier: 

Wil je de teksten, afzonderlijke geluidsfragmenten en beelden zien en horen:  zie hieronder.

 

Welkom aan lichtzoekers en lichtbrengers,
Welkom aan wie maar één kaars in huis heeft,
Welkom aan wie bang is in het donker,
Welkom aan wie bang is om in het licht te gaan staan,
Welkom aan wie zich aan het licht wil warmen.
Welkom aan jullie allemaal thuis

Pianomuziek

 

Licht van het begin Genesis 1:1-3

‘In het begin schiep God de hemel en de aarde
De aarde was nog woest en doods,
en duisternis lag over de oervloed,
maar Gods geest zweefde over het water.
God zei: “Er moet licht komen,”
en er was licht.’ –

Het verhaal van het begin,
de schepping van alles wat is,
begint met licht.
Dat licht van het begin is een belofte,
de belofte dat wij nooit in de duisternis zullen blijven,
dat er altijd licht aan de horizon gloort,
dat wij ons mogen koesteren in de warmte van de ochtendzon,
in de glans van het avondlicht.

Soms tasten wij als blinden langs de muren,
weten we niet waarheen, waartoe, waarom –
en dan klinkt die belofte: er is licht,

Het licht klinkt door in verhalen,
het licht straalt uit de ogen van de mensen om ons heen,
ogen vol vragen en verlangens,
ogen vol liefde en passie.

Het licht straalt bij elk nieuw leven,
bij elk kind dat geboren wordt.
Het licht straalt in en door het Kind-van-het-Licht,
het Kind dat keer op keer in ons geboren wordt:

Lux Aurumque
Eric Whitacre is een jonge, Amerikaanse componist die onder meer bekend is door de koorwerken die hij heeft geschreven. Zijn muziek is toegankelijk, klankrijk, harmonieus.
Luister naar het mooie werk Lux Aurumque.

De tekst, in vertaling, gaat als volgt:

Licht,
warm en zwaar als puur goud,
en engelen zingen zachtjes
voor het pasgeboren kind.

 

Het volk dat in duisternis gaat
naar Jesaja 9:1-2

Jesaja, de grote profeet, schetst donkere, duistere beelden. Hij ziet een volk zonder vertrouwen, dolend in de duisternis: “Ze kijken omhoog of staren naar de grond, maar overal heerst verstikkende duisternis; donker en somber is het, nacht overal.” Tegelijkertijd is Jesaja de profeet van de hoop. Hij wil het vertrouwen herstellen, de ogen van de mensen openen. Kijk dan, zie het dan!

Muziek uit klein kerstoratorium

 

Lezing: De geboorte van Jezus
Lucas 2:1-7

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstellingvond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats war hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Wim zingt : Entre le bœuf et l’ane gris – Frans kerstliedje

Entre le bœuf et l’âne gris
Dort, dort, dort le petit fils,
Mille anges divins, mille séraphins
Volent à l’entour de ce grand Dieu d’amour.

Entre les pastoureaux jolis,
Dort, dort, dort le petit fils,
Mille anges divins, mille séraphins
Volent à l’entour de ce grand Dieu d’amour.

Entre les roses et les lys,
Dort, dort, dort le petit fils,
Mille anges divins, mille séraphins
Volent à l’entour de ce grand Dieu d’amour.

Entre les deux bras de Marie,
Dort, dort, dort le petit fils,
Mille anges divins, mille séraphins
Volent à l’entour de ce grand Dieu d’amour.

In het volle licht

 

Pianomuziek : Als alles duister is

Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.

Roepend om licht

Roepend om licht, en het licht werd geboren
Roepend om mensen, zij werden geboren.
Roepend om ons en wij mensen werden geboren.

In dat woord was levenslicht.
In dat woord was leven.
Levenslicht, bronwaterlicht, ziel, leeftocht,
adem voor de mensen.

En dat woord geschiedt waar mensen zijn
Licht en duisternis waar mensen zijn.
En het licht schijnt in de duisternis.
En de duisternis heeft het licht niet overmeesterd.

Collecte: Voor de Stichting zwerfjongeren Apeldoorn

De stichting bereikt zo’n 120 jongeren in Apeldoorn. Vaak jongeren die uit complexe situaties komen, en die te maken hebben gehad met een zeer onveilige thuissituatie. Ze hebben geen vaste woonplek. We willen voor hen graag een lichtpuntje zijn, doen jullie mee?
Willen jullie je bijdrage overmaken op de rekening van de Oecumenische basisgemeente?

NL 17 TRIO 0379 2541 15 t.n.v Stichting OBA onder vermelding van Kerstcollecte
Voor meer informatie: https://stichtingzwerfjongerenapeldoorn.nl

Lied: Om licht

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
Voortijdig licht waarin wij staan
Koud, één voor één en ongeborgen,
Licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
Zo zwaar en droevig als wij zijn
Niet uit elkaars genade vallen
En doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
Aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
Draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
Of ergens al de wereld daagt
Waar mensen waardig leven mogen
En elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien
Wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
En van ons doen geen daad bekijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
Zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
Licht, laatste woord van Hem die leeft.

Ster van licht

In de nacht riep ik
om de ochtend.
Bij daglicht
brak de duisternis
in duizend stukken.

Iemand verzamelde
de brokken
en smeedde ze om
in de oven van liefde.

Uit het vuur
verrees een ster van licht;
De smid wenkte
en gaf me de ster.

Voorzichtig nam ik
het licht aan
en hing het in
mijn levensboom.
Piet Schelling

Muziek : Maria durch ein Dornwald ging

Maria durch ein’ Dornwald ging
Kyrieleison
Maria durch ein’ Dornwald ging
Der hat’ in sieben Jahr’n kein Laub getragen
Jesus und Maria

Was trug Maria unter ihrem Herzen?
Kyrieleison
Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen
Das trug Maria unter ihrem Herzen
Jesus und Maria

Da haben die Dornen Rosen getrag’n
Kyrieleison
Als das Kindlein durch den Wald getragen
Da haben die Dornen Rosen getragen
Jesus und Maria

Vurige wens voor Kerst

Dat er licht mag zijn.
Licht in onze ogen:
dat wij elkaar zullen zien,
zo goed als nieuw.

Licht in onze harten:
dat wij ruimte scheppen,
plaats maken voor velen.

Licht in onze gedachten:
dat wij komen tot nadenken
en eerlijke besluiten.

Licht in onze huizen:
dat er vriendschap
en gastvrijheid zullen heersen.

Licht in de omgang:
dat we te zien zijn,
niet verborgen voor elkaar.

Licht op deze plaats
om elkaar bij te lichten,
elkaar toe te schijnen
met geloof in Hem.
Angela den Biesen

Sing Gently : Eric Whitacre’ Virtual choir nr. 6

May we sing together, always
May our voice be soft
May our singing be music for others
And may it keep others aloft
Sing, sing gently, always
Sing, sing as one
May we stand together, always
May our voice be strong
May we hear the singing and
May we always sing along
Sing, sing gently, always
Sing, sing as one
Singing gently as one

 

Colofon
Muziek: Lux Aurumque en Sing Gently Eric Whitacre

Het volk dat in duisternis gaat naar Jesaja 9:1-2; tekst: Huub Oosterhuis muziek: Antoine Oomen

Licht dat ons aanstoot- Trijntje Oosterhuis

Maria durch ein Dornwald ging- Voces 8

Voorbereiding: Gerlies Wassink, Eef Slijkhuis en Marion van den Brink
Piano en zang : Wim Brinkman
Online zetten op website: Wim Welling

Met dank aan de liturgiesuggesties behorende bij het Kerstnummer van Open Deur.
Verhaal: Folly Hemrica