Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

Lezing ‘Engelen in de kunst’

Op donderdag 5 maart om 20.00 uur organiseert De Groene Hoed een lezing over ‘Engelen in de kunst’, in het gebouw van de Doopsgezinde Gemeente, Paslaan 6, Apeldoorn.

De lezing Engelen in de kunst wordt verzorgd door kunsthistorica Marian van Caspel. In 1988 was zij medeoprichter van de Kunsthistorische Leergangen Utrecht. Tot 2008 gaf zij er leiding aan. Vanuit haar bedrijf ‘Kunst in verbinding’, opgericht in 2011, geeft zij lezingen en cursussen over oude, moderne en hedendaagse kunst.

Door de eeuwen heen zijn engelen, in al hun verschijningsvormen, een geliefd onderwerp in de kunst. Het woord ‘engel’ is afgeleid van het Griekse angelos, dat boodschapper betekent. Met hun vleugels bewegen engelen zich vrij tussen onze wereld en ‘de andere wereld’: de hemel of de geestelijke wereld. Toch werden zij in de kunst van de eerste eeuwen van het christendom zónder vleugels afgebeeld. Deze zouden immers te veel hebben doen denken aan de gevleugelde hemelfiguren uit de profane Grieks-Romeinse cultuur. Een ander punt is dat engelen officieel geslachtloos zijn, maar ook hiervan wordt in de kunst afgeweken. Vanouds her worden engelen ingedeeld in negen groepen. Een mozaïek in het baptisterium van de San Marco in Venetië én een mandala van de middeleeuwse mystica Hildegard van Bingen geven inzicht in de hiërarchie van deze engelengroepen. De ‘gewone’ engelen en de aartsengelen staan onderaan in deze hiërarchie. De aartsengel Raphael, krijgt, tenslotte, speciale aandacht in deze lezing.

De Groene Hoed is een samenwerkingsverband van Doopsgezinde gemeente, Regentessekerk, Lutherse gemeente en Oecumenische Basisgemeente.

U wordt vanaf 19.30 uur ontvangen met een kopje koffie of thee. De lezing begint om 20.00 uur en in de pauze kunt u een drankje drinken. De entree bedraagt €5, inclusief koffie en drankje.