Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

Na de zomer

Komende zomer worden er twee vieringen gehouden in de buitenlucht, op 5 juli op 2 augustus. Het voornemen is om op 21 augustus voor het eerst weer in de kerk samen te komen tijdens de maandelijkse basisvergadering. Op 6 september zal dan de eerste viering in de kerk worden gehouden. Dit alles in overleg met de Doopsgezinden en onder voorbehoud dat de huidige ontwikkelingen doorzetten en de versoepelingen niet worden teruggedraaid.