Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

organisatie

Coördinatiegroep

Iedereen kan evenveel inbrengen. Er is daarom geen bestuur die eindverantwoordelijkheid draagt voor de Basisgemeente. Wel is er een coördinatiegroep die een coördinerende rol heeft, en de agenda voor de basisvergaderingen voorbereidt.

Werkgroepen

De diverse taken worden gedaan door verschillende werkgroepen. Een paar voorbeelden hiervan zijn: de Werkgroep Na-de-pauze onderwerpen, de Werkgroep Jaarthema, de Werkgroep Zichtbaarheid, de Werkgroep Adieu, het Solidariteitsfonds en de Werkgroep Samenwerking met de Doopsgezinde Gemeente.

Koor

Het koor zingt in elke viering. De zaterdag voorafgaande aan de viering is er een koorrepetitie, en soms zijn er nog een paar extra repetities.

Huiskamergroepen

Er zijn vier huiskamergroepen van ongeveer 6-8 mensen. Deze groepen komen ongeveen 8 x per jaar bij elkaar en bespreken dan boeken of eigen verhalen.

Epistel

Elke maand verschijnt het maandblad Epistel. Hierin staan als vaste items de agenda voor de basisvergadering, de notulen van de vorige basisvergadering en het jaarschema van de vieringen. Daarnaast kunnen er mededelingen geschreven worden, of aankondigingen van bijeenkomsten. En uiteraard kan ook onderling discussieerd worden.

BBN / 2of3bijEEN

Vanaf ongeveer 1970 was er een zeer actieve landelijke vereniging van basisgemeenten, de Basisbeweging Nederland (BBN). In de afgelopen jaren is het aantal basisgemeenten landelijk sterk afgenomen, waardoor ook de rol van de BBN is veranderd. In 2013 is de BBN opgegaan in een groter geheel, 2of3bijEEN. Dit is een netwerk van mensen en organisaties die, op een andere manier dan de gangbare, vorm geven aan geloven. Zij willen de ontmoeting en samenwerking van zo veel mogelijk personen en groepen bevorderen. Zie: http://www.2of3bijeen.nl/

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?