Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

Viering 3 juli 2022

HUMOR

medicijn tegen

GEMOR

 

Welkom en mededelingen

De blauwbilgorgel, gedicht van van C. Buddingh

Ik ben de blauwbilgorgel
mijn vader was een porgel
mijn moeder was een porulan
daar komen vreemde kind’ren van.
raban raban raban!

Ik ben de blauwbilgorgel
ik lust alleen maar korgel
behalve als de nachtuil krijst
dan eet ik riep en rimmelrijst.
rabijst rabijst rabijst

Ik ben de blauwbilgorgel
als ik niet wok of worgel
dan lig ik languit in de zon
en knoester met mijn knezidon
rabon rabon rabon!

Ik ben de blauwbilgorgel
eens sterf ik aan de schorgel
en schrompel als een kriks ineen
en wordt een blauwe kiezelsteen
Ga heen ga heen ga heen !

Cees Buddingh schreef de eerste gorgelrijmen in oorlogstijd terwijl hij in het sanatorium lag om te herstellen van tbc.
Met taal kun je heel veel doen, ook grappige dingen zoals deze gedichten die je kunnen oppeppen in moeilijke tijden.

Zingen: Een hand vol narcissen

Tekst uit de bijbel voor ongelovigen

Zingen: Loof het onkruid

Humor relativeert

Er kunnen allerlei redenen zijn om te klagen, te mopperen, je onvrede te uiten. In deze tijd kunnen de grote problemen betreffende het klimaat, de armoede, de vier russen, ik bedoel de virussen, oorlog en geweld, er is teveel stof ik stik er bijna in… Dat alles kan je moedeloos maken, teneerdrukken, hoe moeten we dat allemaal oplossen?

Dan kan een humoristische opmerking of verhaal wat verlichting brengen; zoals een leraar die altijd zijn lessen begon met een mop, een grapje of een anekdote: daardoor openden de geesten van zijn leerlingen zich gemakkelijker om de moeilijke stof daarna te kunnen opnemen. Of zoals een kind dat geknuffeld wordt, waardoor meer geneigd is naar zijn ouders te luisteren…

Een belangrijke functie van humor is de relativering. Als een situatie gespannen is of dreigt te worden kan een grap een lach of glimlach opwekken waardoor je even op het andere been wordt gezet, de spanning wat vermindert en de gedachte op kan komen: waar gaat het nu eigenlijk allemaal om?

Als we iets heel belangrijk vinden en ons daar totaal voor willen inzetten, kan dat een heel absolute vorm krijgen die zelfs gewelddadige impulsen kan opwekken. Je sluit je dan ook af van goede argumenten en positieve kritiek op jouw zienswijze.

Om een probleem op te lossen is is kennis en kundigheid nodig maar ook een relaxte houding. Zo’n ontspannen instelling kan op een luchtige wijze bevorderd worden bijvoorbeeld in de stijl van Toon Hermans: Een ballon, een ballon, een ballonnetje dat danst in de wind, aan een draadje in de zon, het is zo’n lekker dikke rode luchtballon…

Dat is de stijl waarmee je kleine, gewone dingen blijft zien en waarderen: ook in crisistijd of als je het moeilijk hebt, blijven de vogels fluiten, zie je mooie bloemen opkomen ook al is het onkruid, geniet je van fraaie wolkpartijen waar de zon door speelt, hoor je onbezorgd spelende kinderen…

Het kan ook steviger in cabaret en theater vorm. Daarin worden taboes aan het licht gebracht, worden politieke en maatschappelijke bewegingen en uitspraken even op een andere manier benaderd, even op zijn kop gezet: de wereld omgekeerd! Je kunt er even om lachen.

Cultuur en religie kunnen daarin ook een zware rol spelen, zoals we hebben er varen met die Mohammed cartoons. Een grap over Mohammed kan een explosie van geweld doen ontstaan. Ongelooflijk zo’n absolute focus op de volkomen onaantastbaarheid van een persoon.

Ik zag op internet allerlei grappige plaatjes en karikaturen over bijbelverhalen, zoals de Ark van Noach, over Jezus, het kerstverhaal enzovoorts… Dat is toch mooi en heel ontwapenend. Mijn gevoel voor wat goed, mooi en waar is wordt daardoor niet aangetast, integendeel. Fanatici kunnen niet lachen, hun gevoel voor humor is een tumor geworden.

Laten wij nu vieren dat ons lachen niet zal vergaan en we enigszins ontspannen de toekomst tegemoet zien.

Zingen: Deze wereld omgekeerd

Humor in de bijbel

In de Bijbel staan geen moppen, geen grappen en grollen…
Hier en daar zijn er wel humoristische situaties te vinden. Denk bijv. aan de ezel van Bileam, een verhaal uit Numeri.
Wim kwam op zijn zoektocht bij het boek Spreuken. Daar vond hij een goeie: het toppunt van luiheid.

Spreuken 26 vers 13 t/m 16

Vervolgens over naar Lukas. Daar wordt verslag gedaan van een genezing van een lamme. Je moet je even goed voorstellen hoe dat gegaan zou zijn: Een lamme ligt op zijn bed (een brancard) en wordt door 4 man omhoog gehesen (er was nog geen lift) het platte dak op. Daar maken ze een behoorlijk gat want hoe kun je daar anders doorheen en laten de lamme naar beneden zakken… (de schade zal later wel vergoed zijn). Hallo gaan jullie effe opzij (het was behoorlijk druk). Na zijn genezing door Jezus zal hij wel uit zijn dak gegaan zijn!!

Lukas 5 vers 17 t/m 19

Tenslotte naar Zacheüs: een hoge belasting ambtenaar (in 3 ledig pak en stropdas) die in een boom klimt om Jezus te zien. Zal iemand hem eerst een zetje gegeven hebben zodat ie bij de takken kon om omhoog te klimmen? Hallo, hij steekt zijn hoofd door het bladerdak: wat een uitzicht!

Lucas 19 vers 1 t/m 6

Zingen: Maak van tanks tractoren

Collecte voor de Clinic Clowns

Zingen: Dat wij volstromen met levensadem

 

Nog enkele grapjes die tijdens de viering waren opgehangen of vermeld stonden in de liturgie:

“Wegens personeelsgebrek kunnen we heden niemand aanwerven.”

Paaldanseres: Ik speelde met mijn bandje op een feest. Het publiek was 60 en 70 plus. Al snel ging een vrouw dansen en dat werkte aanstekelijk op de rest van de zaal. In het midden van de zaal stond een paal. Ze draaide als een paaldanseres rond de paal. Het zag er heel vrolijk uit. In de pauze ging ik naar haar toe om haar te bedanken. Ze zei :”Normaal heb ik een rollator, ik moet me steeds vasthouden anders flikker ik om!”
(Dit was een Ikje uit de NRC.)

Een telefoontje aan de gemeente Hof van Twente: “Kunt u mij doorverbinden met de afdeling communicatie?”. Na een tijd wachten een antwoord: “Ik kan niemand van de afdeling communicatie bereiken!”.

De stille kracht van Finland: twee Finse mannen zitten in een bar. Na lang zwijgen heft de een zijn glas en zegt: “Proost!”. De ander antwoordt: “Ik kwam hier niet voor een gesprek.”.

Twee mensen discussiëren met elkaar over relativiteit. Zegt de een: “Als je twee haren op je hoofd hebt, is dat weinig. Als je twee haren in de soep hebt, is dat veel.”.

 

Literatuur:
De bijbel en de bijbel voor ongelovigen
Het begin, Genesis, door Guus Kuijer