Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

Viering 3 maart 2024

Thema: Heilige natuur. Groen / Naar aanleiding van het boek van Karin Armstrong over de rol van religies in het herstellen van de band met de natuur en Trees van Montfoort’s Groene Theologie. De klimaatcrisis is de grootste crisis, omdat het uiteindelijk het leven op aarde bedreigt. Een herwaardering van de natuur (of zo je wilt: de schepping) kan eraan bijdragen dat we onze levensstijl veranderen, een flinke stap terug doen en koersen op een duurzame samenleving.