Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

Evensong – Stichting Nieuw Sion

Op zondagavond 24 november 2019 is er een viering in de kloosterkerk met aandacht voor een engelenexpositie die deze dag sluit. Ook zal er een Iconenwijding plaatsvinden. Muzikale medewerking wordt verleend door het koor van de Oecumenische Basisgemeente uit Apeldoorn.
Voorganger: Peter Dullaert. Zie verder: nieuwsion.nl

Plaats: Vulikerweg 6, 7431PJ Diepenveen
Tijd: 19.30 uur
Kosten: na afloop collecte ter bestrijding van onkosten