Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

Viering 8 april 2023, Pasen

Sta op en schitter

 

 

Muziek: Stabat Maria- A piú Voci- Quattro Venti

Welkom, mededelingen

Kaars voor Douwe, paaskaars aansteken

Zingen: Voor het licht

Schepping, uittocht, opstanding

Gisteravond zijn we in stilte weggegaan, de kaarsen zijn gedoofd.
We lezen en zingen vanavond de verhalen die horen bij de paaswake. We wachten op de terugkeer van het licht. Het licht breekt door zoals eens aan het begin van de tijden. Daarom lezen we over de schepping, waarmee het verhaal van God met de mensen begon. In de chaos en duisternis die heerste boven de wateren klonk als eerste scheppingswoord: ‘Er zij licht’.
En we zingen over bevrijding, verbeeld als uittocht uit slavernij, het oude verhaal van de stammen die uit Egypte worden geleid, het verhaal dat gevierd en herdacht wordt op het joodse Pesach. Opstaan uit slavernij, en op weg gaan naar een beloofd land. Een snel vertrek, ongezuurde broden, een onmogelijke tocht door de zee, een onzekere toekomst tegemoet in vertrouwen op alleen een stem en een wolk. Het licht tegemoet leven..
En, tenslotte, het verhaal van opstanding, de terugkeer van het Licht, van herschepping , deze wereld omgekeerd, van doen wat ons is voorgedaan: breken en delen. Eén grote oproep: sta op en schitter!

In den beginne

In den beginne
schiep God
hemel en aarde:
ruimte en tijd, licht en lucht, geuren en kleuren,
vliegen, draven en kruipen,
kiemen, groeien en rijpen.
In den beginne dacht God zich
een goede aarde
en een pracht van een hemel,
maar die nog geschapen
moesten worden
zoals Hij dacht.
In den beginne zag God
in zijn gedachten
de woeste, grillige aarde
als een heerlijke, onmetelijke tuin,
vol bloesem
en op de lange duur,
na vele zomers,
vol met gelijk verdeelde oogst
en onverdeeld genoegen.
In den beginne
schiep God hemel en aarde.
En toen…….. de mens

Jan van Opbergen
Verhalen voor de zevende dag

Zingen: Hoever te gaan

Opgestaan

(Opstanding 2004, tekst van Wichert)

Sinds vanochtend dreunt het in mijn hoofd
het blijft rondzingen…

opgestaan…. opstaan
wat zoek je leven bij dood?
Het graf is open!

Ik, Petrus heb me toch een paar dagen achter de rug…
eergister toen we het Pascha vierden
en Jezus voorvoelde dat het slecht met hem zou aflopen
dat ze het op zijn leven hadden voorzien
beweerde ik keihard:
“al gaan ze er allemaal vandoor als ze jou om willen brengen… IK NIET!”

Hij zei:
ach Petrus, voordat de haan kraait
heb jij drie keer gezegd dat je me niet kent..

Ik dacht nog: nee Jezus, dat gebeurt niet, dan ken je me niet…

maar toen Judas kwam met zijn verraders kus vluchtte ik weg
en werd tegen gehouden bij het huis van hoge priester Kajafas
ze zeiden : Jij hoort toch ook bij die Jezus?
Ik ontkende: ik… ik niet!

Ik kreeg het koud en liep naar mensen bij een vuur
stond er nog maar net toen een vrouw vroeg:
‘Hé, jij bent toch ook één van zijn discipelen?’
Hoe kom je erbij zei ik…

Daarna sloop ik door de tuin
waar ze Jezus gingen kruisingen en kwam een man tegen
Ja, jij was bij hem, ik weet het zeker!

Ik begon te beven: waar heb je het over, ik ken hem niet eens!

Die woorden had ik nog niet gezegd
of…. daar kraaide een haan!

Wat er toen door me heen ging
ik vluchtte naar buiten
heb zo gehuild
wat heb ik gedaan
hoe diep kan je zinken…

het voelde niet of Judas
maar ik die verraders kus had gegeven…

Maar vanmorgen… vanmorgen
alsof er sinds zonsopgang… nieuw licht is bijgekomen

laat ik vertellen wat er gebeurde

we zaten als een groepje verslagen mensen bij elkaar
we vertelden steeds opnieuw aan elkaar de gebeurtenissen van de afgelopen dagen…
ik zei niet zoveel want voelde me nog steeds vies…
ik die hem drie keer ontkend heb

mijn droom vervlogen…
Hij.. die stromen tot bedaren kon brengen
liet zich als een lam naar de slachtbank leiden
ik begreep er niets meer van.

Toen… toen vloog plotseling de deur open en…
de vrouwen die naar het graf waren geweest
om kruiden en specerijen te brengen
renden totaal overstuur binnen:
“het graf is leeg,
de steen is weggerold
en… er zat een man met een smetteloos wit kleed
het leek wel een engel!

Hij zei: Jezus is hier niet
hij is opgestaan!
zijn jullie dan vergeten wat hij heeft gezegd
toen hij in Galilea was:
dat hij na drie dagen uit het graf zou herrijzen?”

‘Onzin… zotteklap… Riepen we.
Jullie hebben het gedroomd
een visioen!

Maar we kregen de opdracht het aan jullie te vertellen
en… aan jou Petrus in het bijzonder!”

Ik sprong als door een adder gebeten op
Johannes volgde
we vlogen naar de deur en renden naar buiten
Onderweg vertraagde ik mijn pas…
dat kan toch niet… dat kan toch niet…
als het waar is…
hoe durf ik hem onder ogen te komen…?

Drie jaar geschiedenis met Jezus
vlogen als een flits aan mij voorbij
Ik hoor zijn stem in mijn hoofd:
“Ik zal deze tempel afbreken en ik zal een nieuwe bouwen”
en
“Wat onmogelijk is bij mensen is mogelijk bij God”

Zo loop ik de graftuin in… en
zo loop ik het visioen binnen

het graf is open
de steen is weggerold

ik ga naar binnen en… zie!
De windsels waar zijn handen en voeten mee gebonden waren
aan de ene kant
de zweetdoek aan de andere kant
zijn gezicht wordt…. zichtbaar!

En ik hoor duidelijk:
Ik ga je voor en trek met je mee naar Galilea
de wereld in
laat je niet aan handen en voeten binden
laat mijn gezicht zien
blinden zie!
Doven… open je oren
Lamme stap op!

En ik zag… opgestaan… waarlijk opgestaan!!

Sta op en schitter

Sta op en schitter
Want lang was de nacht en bitter
de strijd met oude fantomen
maar nu is het morgen
nu wordt het tijd om blinkende dromen
waar te maken- weet je geborgen
in een nieuw licht.

Vat moed en schitter en richt
je op wat komen gaat
want je hart wordt witter
en de dag verwacht
je eigen, herboren gelaat.

Zingen: Licht dat terugkomt

Om het licht

Om het licht van de zon
die elke dag opgaat
over de wereld en al wat leeft
Eerste kaars aansteken, zingen: licht dat terugkomt

Om het licht van maan en sterren
die als het donker is in ons leven
hoop en uitzicht geven
Tweede kaars aansteken, zingen: licht dat terugkomt

Om het licht in de ogen van een kind
dat de wereld ontdekt en omarmt
dat zich toevertrouwt aan het leven
en de mensen om zich heen
Derde kaars aansteken, zingen: licht dat terugkomt

Om het licht van het paasvuur
vuur van bevrijding uit slavernij
uit alles dat ons klein houdt
een laaiend vuur dat nooit meer dooft
Vierde kaars aansteken, zingen: licht dat terugkomt

Om het licht dat wij ontsteken
in de donkere dagen van ons leven
als teken van liefde en hoop
Vijfde kaars aansteken, zingen: licht dat terugkomt

Om het licht in jouw ogen als je me aankijkt
en in mij jouw naaste herkent
om het licht in mijn ogen als ik je aankijk
en in jouw ogen mijn naaste herken
Zesde kaars aansteken, zingen: licht dat terugkomt

Om het licht van Gods liefde
voor mensen die haar zoeken
met daden van vrede en recht
een liefde die ons tot leven roept
Zevende kaars aan, zingen: licht dat terugkomt

All seems beautiful to me

We gaan nu kijken en luisteren naar :
All seems beautiful to me

Dit lied is gebaseerd op een gedicht uit 1800 van Walt Whitman
en wordt gezongen door Voces8, een bijzonder a capella gezelschap onder leiding van Eric Whitacre

De Engelse tekst staat in het liturgieboekje.
Het is lastig te vertalen.

De strekking is:
Wat is alles prachtig
Ik bevrijd mezelf
kijk naar mijn mogelijkheden
Adem diep in en uit
luister zoekend, ontvangend en overwegend
Wat is alles groot
de wereld ligt voor me open
Wat is iedereen goed voor mij , ik zal ook jullie goed doen
Het zal mij niet deren als iemand mij ontkent.
Wie mij accepteert zal
gezegend worden en mij zegenen

Collecte voor Buddy to Buddy

Pianomuziek

Laten we durven
Griet op de Beeck

Laten we graag zien omdat we dat kunnen,
en leven – voluit en gretig –
omdat wij dat mógen en het daarom dubbel zo goed moeten doen.
Laten we beter leren weten,
niet meer morsen met de dagen
die al die anderen, daar, zomaar, opeens zijn kwijtgeraakt.
Laten we geen engelen zijn, maar als het kan toch ook geen duivels.
Laten we mensen zijn.
En helemaal onszelf worden,
niet wie we denken dat anderen wilden dat we waren.
Laten we moed houden,
durven wankelen en redden wat er te redden valt.
Onszelf bijvoorbeeld, en mekaar.
Laten we stoppen met hopen
en doen wat moet gebeuren om het te doen gebeuren,
en mild zijn voor wie dat nog niet kan.
Laten we ze openlaten: onze deuren, onze armen, onze geesten.
Laten we pantsers afleggen,
en de ander tegemoet treden, telkens weer.
Laten we slapende honden keihard wakker maken.
Blijven geloven in dromen die ook uitkomen.
Veel verwachten, genoeg spijt hebben, in zeven sloten tegelijk lopen,
alle dingen aankijken, ook dat wat ons verontrust.
En laten we minachting koesteren voor de hopeloosheid,
weten wat we waard zijn, onszelf gunnen wat we verdienen,
want dat is vaak meer dan we geneigd zijn te denken.
En laten we begrijpen wat de liefde is,
onthouden dat dat alles is, of toch bijna.
Laten we durven. Ja.

Zingen: Alleen kan ook

Brood en wijn

Wij nemen de tijd om stil te staan
om weer te weten en niet te vergeten
dat er iemand was die voordeed hoe dat moest
breken en delen

iemand die aan de grens van zijn leven
op de drempel van de dood
deed wat nodig was
deel brood, deel wijn, deel liefde

het is niet moeilijk
het is wel moeilijk
het wordt nog te weinig gedaan

als de één te weinig heeft
wat in onze wereld, in onze tijd zo is
als de ander te veel heeft
wat in onze wereld, in onze tijd zo is
breek en deel dan wat er is

breek de toekomst open
deel het goed van de aarde
maak de wereld mooier
tot een plaats waar God wonen wil

Ubi Caritas – Songs of Taizé. Jacques Berthier

Zingen: Zeven maal / Gehoord in psalmen

Broodnodig

Zullen we maar een warme jas aantrekken
en terug de weg opgaan
Zullen we maar achterlaten wat we wisten
en de leegte openlaten.
Zullen we maar zeeën overvaren
en werelden verbinden met elkaar.
Zullen we maar
bewogen luisteren en kijken
naar alles wat gaande houdt.
Zullen we maar adem en gedachten delen
omdat het broodnodig is.
Zullen we maar schroom betuigen
voor wat groter is dan wij
Zullen we maar vertrouwensvol uitzien
dat iets kan geboren worden.

Zullen we maar?

Zingen: Een handvol narcissen

 

Colofon

Muziek: Songs of Taizé: Ubi caritas van Jaques Berthier
– A Piu Voci, Quattro Venti: “Stabat Maria”
– “All seems Beautiful to me”, door Voces 8 olv. Eric Whitacre
Tekst: “Broodnodig” van Kris Gelaude
– “Laten we durven” Griet op de Beeck
– “Sta op en schitter” van Catharina Visser