Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

Kerstviering 2021

Thema: Zegenen

Als je wilt kun je thuis een kaars aansteken, zodat we ons verbonden voelen

Wil je de viering in zijn geheel beleven? Klik dan hieronder.

 

Wil je teksten nog eens teruglezen ?  Kijk dan na de Kerst op de website.

Denk je ook nog aan de collecte voor Heifer. Giften graag op onze bankrekening:
NL 17 TRIO 0379 2541 15 t.n.v Stichting OBA onder vermelding van collecte Kerstviering 2021.