Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

Slide

Wie zijn wij

De Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn is een groep van circa zestig mensen die elkaar vinden in de combinatie van betrokkenheid op de samenleving, geloof en zingeving. We leggen de verhalen uit onze traditie naast de dagelijkse werkelijkheid. Samen met andere bronnen als zingevingliteratuur en de krant, vormen zij de inspiratie om gezamenlijk te denken en te praten over levensvragen en maatschappelijke onderwerpen.

We zoeken met elkaar de ruimte, de ruimte waar het Licht kan stromen ….

We zijn vrijzinnig, we geven elkaar ook de ruimte, we inspireren elkaar, iedere stem wordt gehoord, iedereen mag zichzelf zijn.

We zoeken samenwerking met andere geloofsgemeenschappen in onze omgeving (De Groene Hoed), we zijn actief zowel binnen als buiten onze gemeente.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?