Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

Activiteiten Groene Hoed 2020-2021

Hier vindt u het overzicht van de activiteiten van de participanten van De Groene Hoed voor het seizoen 2020-2021.De Groene Hoed is in Apeldoorn het samenwerkingsplatform voor activiteiten van de Regentessekerk, de Doopsgezinde Gemeente, de Evangelisch Lutherse Kerk en de Oecumenische Basisgemeente.

De activiteiten zijn bedoeld als mogelijkheden voor zingeving, contact met samenleving en cultuur, ontmoeting en geloofstoerusting.
Het programma kent een grote diversiteit aan vorm en inhoud: van eetgezelschap tot studiegroep en van zingen tot film of theater.
We hebben er vertrouwen in dat er voor velen iets tussen zit; voor de één wellicht ter lering, voor de ander ter vermaak!

De Groene Hoed verzorgt en coördineert in samenwerking met anderen de programmering. Ondanks de poging tot volledigheid kunnen er in de loop van het jaar nog wijzigingen plaatsvinden door toevoeging of uitval van activiteiten.
De activiteiten vinden vrijwel allemaal plaats in de Regentessekerk of in de Doopsgezinde Kerk en zijntoegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is.

Graag zullen wij u in het komende seizoen in goede gezondheid bij onze activiteiten begroeten!

Voorbehouden en aandachtspunten…

Ook bij de activiteiten van De Groene Hoed ontkomen we niet aan de beperkingen en regels in het kader van Coronabestrijding.

Dat betekent allereerst dat er bij het uitvoeren van de activiteiten voorlopig rekening gehouden moet worden met enkele voorbehouden en aandachtspunten.

Nadere aanscherping van maatregelen en voorschriften door overheden, kerken, meewerkende organisaties of personen kunnen wijzigingen ín of annulering van programma’s veroorzaken. Raadpleeg daarom de websites, kerkbladen, nieuwsbrieven etc. van de verschil-lende participanten over het wel of niet doorgaan van een activiteit.

Bij alle activiteiten wordt zo lang als voorgeschreven een onderlinge afstand van anderhalve meter gehanteerd. Dat heeft als gevolg dat de beschikbare zaalruimte een beperkt bezoekersaantal kan herbergen.
Daarom is het bij diverse activiteiten nodig dat u zich aanmeldt voor deelname aan de activiteit bij de genoemde contactpersoon.

Naast de beheersing van het bezoekersaantal is uw aanmelding ook belangrijk voor de snelheid en effectiviteit van een contactonderzoek door de GGD na een onverhoopte besmetting. Tegen deze achtergrond verzoeken we u bij aanmelding uw naam, adres, woonplaats (de zgn. n.a.w.-gegevens), telefoonnummer en emailadres te vermelden.

Om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen, vermijden we graag zoveel mogelijk contante betalingen.
We verzoeken u de betreffende financiële bijdrage voor de activiteit
vooraf over te maken op rekening NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk / De Groene Hoed.In de omschrijving graag vermelden: de naam en datum van de activiteit en ‘De Groene Hoed’,
dus bijv.: ‘zomeravondlezing 9 juli, De Groene Hoed’.
Bij de activiteiten zijn geen of slechts zeer beperkte catering-faciliteiten beschikbaar. Er wordt geen koffie/thee of andere dranken geschonken. Het is alleen mogelijk bij binnenkomst een flesje water of ‘sap’ mee te nemen naar de zitplaats.
Ook worden er – wellicht met uitzondering van zeer specifieke en kleinschalige activiteiten – geen maaltijden, ‘hapjes’, knabbeltjes of koekjes etc. geserveerd.

Tot slot herinneren we u voor de goede orde nog aan de algemene ‘leefregels’ die de overheid heeft aangegeven en die ook van kracht zijn bij al onze activiteiten:

– Houd anderhalve meter afstand van elkaar
– Geef geen handen, zoenen of knuffels
– Vermijd drukte
– Was je handen
– Blijf thuis

o als je ziek of verkouden bent
o veel hoest en/of niest
o keelpijn hebt
o ‘grieperig’ bent
o koorts hebt etc.

Bij alle activiteiten staat iemand aan de deur die u als bezoeker van harte welkom heet, maar u ook attendeertop bovenstaande gezondheidsaspecten.Bezoekers met ziektesymptomen als hiervoor aangegeven, kunnen niet aan de activiteit deelnemen.

Ondanks alle maatregelen en beperkingen hopen we toch dat u zo veel mogelijk en op ontspannen wijze deel zult nemen aan de aangeboden activiteiten.


Zomeravondlezing

De routekaart van onze geest
door Wim van der Schee

Een mens heeft een lichaam en een geest en die twee laten zich niet van elkaar losmaken. Wel strijden ze nogal eens om wie de voorrang krijgt. Ik stel u voor ons deze avond te verdiepen in wat die geest inhoudt. Niet in de toegespitste vorm, waarin de Geest ons tot geloof brengt, maar in de alledaagse vorm waarin onze geest zich oriënteert als we bijv. gevraagd worden anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Iets wat zowel ergerlijk als treurig als verstandig is. En soms lachwekkend. Zoveel kan er door ons heen gaan. Hoe blijven we in balans?
Mijn inzichten hierover ontleen ik eensdeels aan de ervaringen die ik in mijn loopbaan als orthopedagoog heb opgedaan en anderdeels aan het gedachtengoed van Eugen Rosenstock-Huessy (1888-1973) een socioloog die mij sinds vele jaren boeit, vooral ook omdat hij een houvast is geweest in mijn beroep en nog in mijn levenswandel.
Ik hoop dat het ons ook in gesprek brengt.

 

Datum Donderdag 9 juli 2020

Tijd 20.00 – 22.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)

Plaats Doopsgezinde kerk (kerkzaal)

Aanmelding U kunt zich aanmelden of informatie vragen bij AnneJet Bennink,
& info ajbennink@hotmail.com. Bij opgave uw n.a.w.-gegevens, telefoonnummer en emailadres vermelden.

Kosten €4,00. Contant afrekenen is niet mogelijk. We verzoeken u de bijdrage vooraf over te maken op de bankrekening
NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. De Groene Hoed, zomeravondlezing 9 juli 2020.


Zomeravondlezing

Het vertelgenootschap vertelt

 

Het Vertelgenootschap Apeldoorn is een groep van 13 enthousiaste verhalenvertellers.
Elke maand komen ze bij elkaar om elkaarverhalen te vertellen. Samen werken ze eraan om het verhaal zo goed mogelijk te vertellen. Ze zijn amateurs, voor hen is het een hobby. Ze vinden het geweldig om mensen blij te maken met mooie, humoristische, droevige, spannende, waar gebeurde, historische of streekverhalen.
Ze hopen u deze avond iets moois te bieden!

Datum Donderdag 6 augustus 2020

Tijd 20.00 – 22.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)

Plaats Regentessekerk (kerkzaal)

Aanmelding U kunt zich aanmelden of informatie vragen bij AnneJetBennink,
& info ajbennink@hotmail.com. Bij opgave uw n.a.w.-gegevens, telefoonnummer en emailadres vermelden.

Kosten €4,00. Contant afrekenen is niet mogelijk. We verzoeken u
de bijdrage vooraf over te maken op de bankrekening
NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. De Groene Hoed, zomeravondlezing 6 augustus 2020.


Nationale Orgeldag

Zoals gebruikelijk valt de nationale orgeldag samen met de zaterdag van de Open Monumentendag.
Het doel van deze dag is om zoveel mogelijk bezoekers in de gelegenheid te stellen om kennis te maken met het orgel en met het spel van de organist en de bezichtiging van het orgel hernieuwde belangstelling te wekken voor dit prachtige instrument.

Het orgel in de Regentessekerk is gebouwd door de firma Vierdag uit Enschede en is in 1980 in gebruik genomen.

Het instrument is geschikt voor begeleiding van gemeentezang, van solo-instrumenten en van kleine ensembles en koren. Oude of moderne muziek klinkt op dit instrument het beste; voor het romantische repertoire is het minder geschikt.Het orgel heeft een Van Biezen/Valotti-stemming.

U bent van harte welkom om te kijken, te luisteren of het orgel zelf te bespelen!

Datum: zaterdag 12 september 2020

Tijd: 11.00 – 15.00 uur

Plaats: Regentessekerk


Inspiratiebijeenkomst

in het kader van de vredesweek
Thema: Vrede verbindt verschil

In Nederland leven we in een diverse samenleving: verschillende geloven, culturen, normen en waarden en idealen. Het is gemakkelijk om je terug te trekken in je eigen groep; maar veel interessanter is het om het gesprek aan te gaan met ‘de ander’. Hierdoor leer je over jezelf, kunnen vooroordelen worden weggenomen en groeit tolerantie. Anne-Maria van Hilst zal in haar inleiding vertellen over haar ervaringen in het aangaan van de (interreligieuze) dialoog, met zijn ups-and-downs.

Na haar inleiding zal ze graag vragen beantwoorden. Kees Posthumus zal tijdens de bijeenkomst optreden als gespreksleider.

Datum maandag 21 september 2020

Tijd 20.00 uur

Plaats Het Kruispunt, Zilverschoon 114, 7322 GK Apeldoorn
(Kerkgebouw staat achter de sporthal!)

Aanmelding U kunt zich aanmelden of informatie vragen bijHans de Haan,
& info hans.jdehaan@gmail.com. Bij opgave uw n.a.w.-gegevens, telefoonnummer en emailadres vermelden.

Kosten € 4,00. Contant afrekenen is niet mogelijk. We verzoeken u de bijdrage vooraf over te maken op de bankrekening
NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. De Groene Hoed, Inspiratiebijeenkomst 21 september 2020.


Ontmoetingsdienst

Om elkaar aan het begin van het nieuwe seizoen te ontmoeten, organiseren de Doopsgezinde Gemeente en de Regentessekerk een gezamenlijke ontmoetingsdienst op zondag 27 september 2020.

De ontmoetingsbijeenkomst wordt jaarlijks per toerbeurt georganiseerd in de Doopsgezinde kerk of in de Regentessekerk.
De viering wordt voorbereid door leden van de ‘gast-kerk’ voor deze dienst – In 2020 is dat de Doopsgezinde kerk. Voorganger in deze dienst is Dirk Jan Steenbergen.
Vanzelfsprekend verlenen leden van de bezoekende gemeenschap graag hand- en spandiensten!
Aansluitend aan de viering genieten we samen van een ‘aangeklede’ koffie (of thee)!

Datum Zondag 27 september 2020

Tijd 10.00 uur

Plaats Doopsgezinde kerk

Voorganger Dirk Jan Steenbergen


Voorstelling

Van begin tot het absolute einde!
Reli-theater door Erik Jan Tillema& Victor Posch

 

Er bestaan duizenden scheppingsverhalen: over hoe de wereld is ontstaan en hoe de mensen zijn gemaakt. Wat willen deze verhalen ons vertellen en hebben we er tegenwoordig nog wat aan?
Erik Jan Tillema neemt de aanwezigen op een humorvolle wijze mee langs scheppingsverhalen uit alle hoeken van de wereld: van het bekende verhaal uit de Bijbel tot onbekende verhalen van de eilanden in de Grote Oceaan.Al dieverhalen vertellen over het ontstaan van de mens. Zijn er overeenkomsten tussen al die verhalen? En hebben we er tegenwoordig nog wat aan, nu de wetenschap steeds meer verklaart hoe alles is ontstaan? Erik Jan Tillema stelt de vragen en komt met een verrassend antwoord. Victor Posch zorgt voor de muzikale omlijsting van de voorstelling.

Datum Vrijdag 9 oktober 2020

Tijd 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)

Plaats Regentessekerk

Aanmelding U kunt zich aanmelden of informatie vragen bij Sjoerd de Haan, & info sjoerddehaan@planet.nl. Bij opgave uw n.a.w.-gegevens, telefoonnummer en emailadres vermelden.

Kosten € 10,00p.p.Contant afrekenen is niet mogelijk. We verzoeken u de bijdrage vooraf over te maken op de bankrekening
NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. De Groene Hoed, Voorstelling 9 okt. 2020.


Film

Me Before You
themafilm met nagesprek

 

De yup Will Traynor heeft zijn zaakjes aardig op orde. Hij verdient bakken met geld als bankier, woont in een duur appartement in de stad en heeft een aantrekkelijke, hoogblonde vriendin om het plaatje compleet te maken.
Aan dat perfecte bestaan komt abrupt een einde wanneer hij op een regenachtige dag de straat oversteekt en geschept wordt door een motorrijder. Zijn verlamming ontneemt hem van zijn gebruikelijke levenslust en maakt hem uitermate cynisch, waardoor de ene na de andere verzorger aan huis al snel de benen neemt. Totdat de even chaotische als eigenzinnige Louisa Clark haar intrede maakt. Zonder een duidelijke richting in haar leven, hopt deze eigenzinnige en creatieve 26-jarige van baan naar baan tot zij wordt ingehuurd voor de verzorging van Will. In eerste instantie moet hij niets hebben van de praatgrage flapuit die in kleurrijke leggings door zijn woonkamer banjert, maar langzamerhand slaat haar enthousiasme toch aan en lijkt Will zijn plezier in het leven te hervinden.

Datum Vrijdag 13 november 2020

Tijd 19.30 uur

Plaats Regentessekerk

Aanmelding U kunt zich aanmelden of informatie vragen bij Hans de Haan,
& info hans.jdehaan@gmail.com. Bij opgave uw n.a.w.-gegevens, telefoonnummer en emailadres vermelden.

Kosten € 4,00p.p. Contant afrekenen is niet mogelijk. We verzoeken u de bijdrage vooraf over te maken op bankrekening
NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. ‘De Groene Hoed, film 13 november 2020’.


Themacafé in Kerstsfeer

Christmas Carols
& Christmas HighTea
Een uurtje kerstmuziek met traditionele Christmas Carols.
Er wordt gezongen en we zingen samen, er is muziek en ds. Klaas Douwes leest een prachtig kerstverhaal. Daarna is er een feestelijke High Tea.
Wij nodigen u van harte uit.

Datum Donderdag 17 december 2020

Tijd 14.30 – 16.30 uur

Plaats Regentessekerk

Aanmelding U kunt zich aanmelden of informatie vragen bij Ada Stafleu,
& info (055) 521 11 85, stfl.apel@wxs.nl


Nieuwjaarsbijeenkomst

Regentessekerk en DoopsgezindeGemeente kunnen elkaar ontmoeten op de gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst.
Wat gaat het nieuwe jaar 2021 ons allemaal brengen?

U bent van harte uitgenodigd voor een gezellig samenzijn.

Datum Zondag 3 januari 2021

Tijd 15.00 – 16.30 uur

Plaats Doopsgezinde kerk


Poëzieavond

Laat u inspireren!

 

Voorafgaand aan de jaarlijkse landelijke poëzieweek houden we onze poëzieavond.Op die avond dragen we zelf gedichten voor. Gedichten die we mooi vinden, om wat voor reden dan ook. Ontroerend, diepzinnig, vermakelijk, vrolijk, droevig, een eigen of andermans gedicht. Alle poëzie is welkom. Doe mee, of kom in ieder geval luisteren!
Wil je een gedicht inbrengen op deze altijd gezellige en sfeervollepoëzieavond, geef je dan op bij een van de hieronder genoemde personen.Bij hen kun je ook terecht voor meer informatie.
Er wordt ook weer een boekje gemaakt met alle ingebrachte gedichten, dat op de avond wordt uitgereikt. Daarom is het nodig degedichtenuiterlijk 6 januari 2021in te leveren.

Datum Dinsdag 19 januari 2021

Tijd 19.30 – 22.00 uur

Plaats Regentessekerk

Aanmelding Henk Barkhof, (055) 541 53 53, henk.barkhof@xs4all.nl;
& info Frans van Hasselt, (055) 521 54 66, van.hasselt@wxs.nl;
André Maris, (06) 54 33 40 17, meneermaris@gmail.com;
Heleen Dolleman, (055) 5338344, hsbertoen@dolleman.net.
Bij opgave uw n.a.w.-gegevens, telefoonnummer en email-adres vermelden.

Kosten € 5,00 p.p.Contant afrekenen is niet mogelijk. We verzoeken u de bijdrage vooraf over te maken op bankrekening
NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. ‘De Groene Hoed, poëzieavond’ 19 januari 2021.


Lezing

Joodse humor: Van Moos en Sam tot Abraham
door Peter van ’t Riet

 

Wie kent geen witz van Sam en Moos? Sam is een beetje sjlemielig en Moos nogal narcistisch. Maar joodse humor omvat veel meer genres dan de witzen over dit duo. Joodse humor bestaat al vanaf bijbelse tijden en heeft zich steeds aangepast aan plaats en omstandigheden.In deze lezing laat Van ’t Riet u kennis maken met de veelkleurigheid van de joodse humor en met zijn roots. Met genres als witzen, anek-dotes en korte verhalen. Met types zoals de sjlemiel, de sjnorrer en baron Rothschild. Met joodse humor uit diverse landen en uit verschillende joodse stromingen. Via de humor van de Talmoed leidt deze kennismakingstocht naar de humor van de Bijbel.

De inhoud van de lezing is ontleend aan het boek ‘Joodse humor: Van Moos en Sam tot Abraham’ en wordt ondersteund met dia’s en afbeeldingen.

Datum Donderdag 11 maart 2021

Tijd 20.00 u (zaal open vanaf 19.30)

Plaats Doopsgezinde kerk

Aanmelding U kunt zich aanmelden of informatie vragen bij Heleen Verdonk,
& info heleen.verdonk@upcmail.nl. Bij opgave uw n.a.w.-gegevens, telefoonnummer en emailadres vermelden.

Kosten € 5,00 p.p. Contant afrekenen is niet mogelijk. We verzoeken u de bijdrage vooraf over te maken op bankrekening
NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. ‘De Groene Hoed, Lezing 11 maart 2021’.


Koningsdag

Op deze dag staat de Doopsgezinde Gemeente met een tafel voor de kerk om curiosa te verkopen.  Ook kun je even een kopje koffie of thee met wat lekkers nuttigen of gebruik maken van het toilet.

De opbrengst is voor het project Musicians without Borders, een hulpproject met muziek voor kinderen in traumasituaties in het Midden-Oosten.

Datum Dinsdag 27 april 2021

Tijd 9.00 – 15.00 uur

Plaats Doopsgezinde kerk

Informatie Karel de Vries, kareleen@kpnplanet.nl


Die winter is verganghen

Gezellig samenzijn met een terugblik op het winterseizoen.
We zingen het middeleeuwse lied en kijken naar activiteiten die komen.
Met een drankje en een smakelijk buffet.

Datum Woensdag19 mei 2021

Tijd 16.30 – 18.30 uur, na de ledenraadpleging.

Plaats Regentessekerk (achterzaal)

Kosten € 4,00 per persoon


Excursiecafé

Het kloosterleven
in de Essenburgh

 

Met het oog op de excursie naar Priorij de Essenburgh in Hierden verkennen we in het excursiecafé al vast in vogelvlucht de betekenis van deze communiteit.
Een documentaireover het kloosterleven in de Essenburgh geeft een indringend portret van twee mensen die -na gehuwd te zijn geweest- kozen voor een leven in dit klooster.
Na deze documentaire kunt u genieten van een eenvoudige maaltijd.

In Harderwijk, op steenworpafstand van Hierden, bevindt zich het museum Marius van Dokkum, eveneens de bestemming van de excursie van 26 mei. Voor meer informatie over deze ecxursie zie hierna bij Excursie.

Datum Donderdag 13 mei 2021

Tijd 16.30 – 19.00 uur

Plaats Regentessekerk

Aanmelding U kunt zich aanmelden of meer informatie vragen bij Martha
& info Delsman,tel. (055) 355 00 77, marthadelsman@gmail.com. Bij opgave uw n.a.w.-gegevens, telefoonnummer en email-adres vermelden (zie pag. 2).

Kosten € 4,00 p.p.Contant afrekenen is niet mogelijk. We verzoeken u de bijdrage vooraf over te maken op bankrekening
NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. ‘De Groene Hoed, excursiecafé 13 mei 2021’.


Excursie

Priorij De Essenburgh &
Museum Marius van Dokkum

 

Onze excursie start met een bezoek aan landgoed De Essenburgh te Hierden. Hier maken we kennis met de Norbertijnen in Priorij De Essenburgh. Na het middaggebed in de kapel van het klooster lunchen we in het kasteel de Essenburgh.
’s Middags bezoeken we in Harderwijk het museum Marius van Dokkum. Van Dokkum is een eigentijdse kunstenaar en illustrator, woonachtig in Ugchelen. Zijn schilderijen zijn speels, kleurig, grappig, maar hebben vaak ook een diepere betekenis. De kunstenaar zal ons zelf rondleiden in ‘zijn’ museum.

Zoals gebruikelijk gaan we met de bus vanaf de Regentessekerk en zullen we onderweg koffie of thee met gebak krijgen. Ook staat er een lunch voor ons klaar. We sluiten de dag af met een aangeklede koffie.

Datum Woensdag 26 mei 2021

Tijd 9.30 – 17.30 uur

Plaats Vertrek bij de Regentessekerk

Aanmelding U kunt zich aanmelden of meer informatie vragen bij Martha
& info Delsman,tel. (055) 355 00 77, marthadelsman@gmail.com.Bij opgave uw n.a.w.-gegevens, telefoonnummer en email-adres vermelden.

Kosten Ca. €50,00 zonder Museumjaarkaart
Ca. €45,00 met MJK
Het bedrag moet uiterlijk 14 mei 2021overgemaakt worden op bankrekening NL28RABO0125545681 t.n.v. M.M.M. Delsman-Kresmer.


Themacafé

Op de derde donderdag van de maand is hetThemacafé geopend.De middagen zijn altijd gezellig en interessant.
U wordt ontvangen met een drankje. (Hierna is het zelfbediening). Om 17.00 uur komt iemand u vertellen wat haar of hem zo geboeid heeft dat zij of hij ons ergraag deelgenoot van wil maken. Het is altijd de moeite waard om door andermans ogen naar een onderwerp te kijken.
Rond 17.30 uur worden zelfgemaakte soep en verse broodjes rondgedeeld. We sluiten af met koffie/thee rond 18:30 uur.
U bent van harte welkom om binnen te lopen, ook als u maar een deel van de tijd aanwezig kunt zijn. Ook kunt u introducés meenemen.

Donderdag 17 september 2020
André Brockhus vertelt over de ziekenhuizen in Malawi.

Donderdag 15 oktober 2020
Rob over de Linden gaat met ons bij Bach op de koffie.

Donderdag 19 november 2020
Frieda Wielinganeemt ons mee in haar verhalenwereld.

Donderdag 17 december 2020,
Christmas Carols & High Tea (zie pagina 11)

In 2021 vindt het themacafe plaats op de volgende data; de thema’s worden later bekend gemaakt. Zie ook www.regentessekerk.nl.
Donderdag 21 januari 2021
Donderdag 18 februari 2021
Donderdag 18 maart 2021
Donderdag 15 april 2021

Plaats Regentessekerk
Tijd 16.30 – 19.00 uur
Kosten Een bijdrage van € 4,00 per persoon helpt ons uit de kosten.


Basisvergaderingen

themabijeenkomsten
van de Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

Naast de vieringen, die op elke eerste zondagmorgen van de maand om 10.00 uurplaatsvinden in het gebouw van de Doopsgezinde Gemeente, Paslaan 6 Apeldoorn,organiseert de Oecumenische Basisgemeenteelke derde vrijdagavond van de maand een basisvergadering.

Op een basisvergadering worden, naast huishoudelijke zaken, thema’s besproken die in de actualiteit spelen zoals liturgievernieuwing, godsbeelden en thema’s die gaan over oorlog en vrede, armoede en gerechtigheid.
De basisvergaderingen zijn voor ieder vrij toegankelijk.

In de maandelijkse per email verzonden Nieuwsbrief worden de te bespreken thema’s aangekondigd. Aanmelden voor deze Nieuwsbrief kan via: info@oecumenische-basisgemeente-apeldoorn.nl

Data Op de vrijdagavonden;
2020 21 augustus, 18 september, 16 oktober,
20 november en 11 december
2021 15 januari, 19 februari, 19 maart,
16 april, 21 mei en 18 juni.

Tijd 20.00 uur

Plaats Doopsgezinde kerk

Informatie www.oecumenische-basisgemeente-apeldoorn.nl


Vespers

Momenten van bezinning en beleving
op de zondagmiddag

Hier

Als iemand mij laat kiezen
tussen de stippels
in mijn atlas van de hemel
of de leegte van dit witte blad papier,
zal niemand tijd verliezen:
er is geen plek waar ik
mijn adem liever heb dan hier.

De vesper is een korte bijeenkomst als de avond (bijna) invalt. In samenzijn, even stilstaan, een tekst, een gedicht, muziek, een lied en stilte. De kerk is vanaf 16.00 uur geopend, bezoekers kunnen in alle rust binnen gaan kijken en de sfeer proeven. De vespers zijn geschikt voor jong en oud, voor alle mensen die houden van een meditatief moment, iedereen is van harte welkom!

Dit jaar zal de poëzie van de Vlaamse schrijver Bart Moeyaert centraal staan en lezen we iedere vesper één van zijn gedichten. Moeyaert schreef onder andere de vertellingen De Hemel en Het Paradijs, maar ook veel poëzie. Zijn taal is van een bedrieglijke eenvoud: toegankelijk en tegelijk diepzinnig. Ongetwijfeld levert het weer heel wat stof op ter bezinning.

Data Iedere vierde zondag van de maand
26 juli, 23 augustus, 27 september, 25 oktober en
22 november 2020;
24 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april, 23 mei en 27 juni 2021.
(in de maand december is er geen vesper!

Tijd 16.30-17.00 uur

Plaats Regentessekerk (kerkzaal)


Mediteren

De stilte ervaren

Mediteren is de stilte zoeken, in jezelf. Om vanuit die rust, je leven vorm te geven.We zoeken naar authentiek mens-zijn, naar eenheid en identiteit. Wie ben ik in relatie met anderen en met God? We zoeken rust om dat te ervaren. Dat lukt niet altijd in de maalstroom van het dagelijkse leven. Mediteren kan daarbij helpen.

We luisteren naar korte teksten. Doen een begeleide ontspanningsoefening en mediteren met behulp van een gebedswoord of zin. Daarna drinken we een kopje thee.

Data Op de eerste en derde dinsdag van de maand, vanaf 15 september 2020 t/m 18 mei 2021, behoudens feestdagen en vakanties.

Tijd 18.30 – 19.30 uur

Plaats Doopsgezinde kerk

Aanmelding U kunt zich aanmelden of informatie vragen bij Marian Campen,
& info marian.campen@gmail.com

Kosten Aan deelname zijn geen kosten verbonden.


Eat & Meet

Vindt u het leuk om samen met anderen te genieten van een voedzame maaltijd? Wilt u een keer niet zelf koken, maar wel samen met anderen eten? Tijdens Eat & Meet op dinsdagavond geniet u van een heerlijke maaltijd en kunt u gezellig praten met de andere aanwezigen.
De maaltijd bestaat uit 2 gangen (hoofdgerecht en nagerecht) en wordt klaargemaakt door een uitstekende cateraar. Ook voor de vegetariërs wordt gezorgd. Wel graag uw speciale eetwensen doorgeven.U kunt per keer besluiten om mee te eten.

Data Dinsdag 29 september 2020
Dinsdag 27 oktober 2020
Dinsdag 24 november 2020
Dinsdag 26 januari 2021
Dinsdag 23 februari 2021
Dinsdag 30 maart 2021

Eat & meet vindt plaats aansluitend aan de gesprekskring.Voor meer informatie over de gesprekskring zie pagina 30.

Tijd U bent van harte welkom om uiterlijk 17.45 uur.
De maaltijd duurt ongeveer een uur

Plaats Doopsgezinde Kerk

Kosten € 8,00 per persoon

Aanmelding U kunt zich (per keer) aanmelden of informatie vragen bij
& info Margriet Diekema (055) 355 30 42,albertenmargriet@diekema-arkema.nl.


Hemels Gezang

Elke laatste vrijdag van de maand is er een bijzondere muzikale bijeenkomst.
Onder leiding van Yvonne Scheepsma en met Frits Feldbrugge aan de piano zingen we samen eenvoudige maar prachtige meerstemmige liederen in verschillende talen en vanuit diverse religieuze stromingen.
Door de gezangen vele malen te herhalen werken ze als ‘balsem voor de ziel’. Tussendoor zijn er meditatieve stiltes.

Data vrijdag 25 september 2020
vrijdag 30 oktober
vrijdag 27 november
vrijdag 18 december
vrijdag 29 januari 2021
vrijdag 26 februari
vrijdag 26 maart
vrijdag 30 april
vrijdag 28 mei
vrijdag 25 juni
In de maanden juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten.
.

Tijd 20.00 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Plaats Doopsgezinde kerk

Kosten Vrijwillige bijdrage

Website www.hemelsgezang.nl

Email hemelsgezang@gmail.com


Mennokoor

Het Mennokoor is een tweestemmig vrouwenkoor. Vrouwenstemmen èn mannenstemmen zijn van harte welkom! Wij zingen eenvoudige, maar mooie kerkelijke liederen.
De dirigente is Elni Vaassen-Schwengle.
In vieringen in de Doopsgezinde gemeente verleent het koor regelmatig zijn medewerking. Samen met het jongerenkoor Joko Trees zingen weook in Apeldoornse verpleeghuizen zoals Casa Bonita, Randerode en de Heemhof.

Na

 

een uur samen zingen, drinken we altijd gezellig koffie en als er iemand jarig is geweest, wordt er getrakteerd, dus is er regelmatig iets lekkers bij de koffie.

Data Vanaf 7 september 2020 tot eind mei 2021, wekelijks

Tijd Maandag 20.00 – 21.30 uur

Plaats Doopsgezinde kerk

Informatie Koos Kuperus – van den Brink (055) 542 34 65, marko.kuperus@gmail.com


Jongeren

Activiteiten voor jongeren
o.l.v. Dirk Jan Steenbergen

Jongeren uit Apeldoorn en Zwolle vormen een groep, die maandelijks samenkomt in één van beide plaatsen.

De activiteiten zijn speciaal gericht op jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar.
In het afgelopen seizoen deden we o.a. een graffiti workshop, een kerstchallenge, een online paasspel, de heilige-huisjes-uitdaging en bowlen.

Voor het komende seizoen staan er weer soortgelijke activiteiten op het programma.
Na afloop gaan we gezellig met elkaar eten.

Wil je ook meedoen? Je bent van harte welkom.

Data Op afspraak met elkaar, 1 keer per maand

Tijd Zondag16.00-19.00 uur

Plaats In Apeldoorn of Zwolle; vervoer kan geregeld worden.

Aanmelding Je kunt je aanmelden of meer informatie vragen bij
& info Dirk Jan Steenbergen, steenbergen8596@kpnmail.nl


Cursus Ketters

Een geschiedenis van buitenbeentjes
een drieluik door ds. Klaas Douwes

Zolang het traditioneel christendom bestaat zijn er ook christenen geweest die afweken van de hoofdmoot. Deze buitenbeentjes zijn achteraf wel ‘stiefkinderen van het christendom’ genoemd. Maar in hun eigen tijd stonden ze vooral bekend als ‘ketters’.
Als christelijk buitenbeentje had je niet alleen creativiteit nodig om met eigenzinnige ideeën te komen, maar bovenal veel moed om die eigenzinnig-heid vast te houden. De doodeenvoudige reden dat je anders dacht dan de meerderheid kon al genoeg zijn om voor je leven te moeten vrezen.
Komend najaar wil ik deze ‘ketters’ uit de schaduw halen en daarmee een andere geschiedenis vertellen van het christendom.

In drie middagen schets ik de hoogtepunten van de fascinerende kettergeschiedenis, vanaf de beginjaren van het christendom tot en met de reformatie. Het verhaal van ketters is een verhaal vol dromerige idealisten, markante eenlingen, geheimzinnige genootschappen, exotische denkbeelden en sociale experimenten. Samen met u wil ik op zoek gaan naar wat deze mensen dreef, wat voor soort personen het waren en hoe ze zich staande probeerden te houden.

Op de eerste middag ga ik in op de veelkleurigheid van het vroegste christendom, met in het bijzonder aandacht voor de intrigerende (en vaak onderbelichte) rol van de stad Alexandrië en de verschillende stromingen van de gnostiek.
De Middeleeuwen staan centraal op de tweede middag. Ik zal dan onder andere vertellen over de Katharen en het evangelie van de armen.

Tot slot belanden we op de laatste middag in de radicale reformatie.
Deze stroming week niet alleen af van de rooms-katholieken, maar ook van decalvinisten en lutheranen en telde in ons land heel wat vertegenwoordigers, waaronder de doopsgezinden.
Ik heb zelf alvast veel zin in deze cursus en hoop u graag te verwelkomen!

Data Donderdagen 12 november, 26 november en 10 december 2020

Tijd 14.00-15.30 uur

Plaats Regentessekerk

Aanmelding U kunt zich aanmelden of meer informatie vragen bij & info Ds. Klaas Douwes,tel. (06) 2162267, kdouwes@gmx.com.
Bij opgave uw n.a.w.-gegevens, telefoonnummer en email-adres vermelden.

Kosten Aan deelname zijn geen kosten verbonden.


Leerhuis

Van God spreken
Gesprekken over religie, geschiedenis en filosofie

God denken voorbij theïsme en atheïsme. Over de waarde van het christelijke geloof in onze geseculariseerde tijden.

Wouter Slob, predikant in Zuidlaren en bijzonder hoogleraar Theologie en Cultuur, gaat in dit boek in gesprek met Job van Schaik, cultuurredacteur bij het Dagblad van het Noorden. (Van Schaik noemt zichzelf in dit boek -aarzelend- weer christen, nadat hij op zijn zeventiende zijn geloof verloor.)

Het gesprek gaat over bijna alle ‘heikele’ artikelen van het christelijk geloof (Gods bestaan, schepping, zondeval, genade, incarnatie, het laatste oordeel) en komt tot zeer verrassende inzichten.
Hij blaast oude denkbeelden omver en laat met nieuwe invullingen zien hoezeer we juist in deze tijd christelijke geloof nodig hebben.

Het is een toegankelijk boek dat ook enorme diepgang heeft en dankzij de terzijdes in de kantlijn mooie informatie verschaft over de theologen, mystici, filosofen en wetenschappers die de revue passeren. Het is zoals de achterflap van het boek het formuleert ‘prikkelend denkvoer voor atheïsten en kerkgangers, twijfelaars en zeker-weters, wetenschappers en journalisten, theologen en filosofen, en iedereen die bereid is te reflecteren op zijn of haar denkkader.’
Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn: de filosofische tekortkomingen van atheïsme én theïsme, het herijken van het begrip waarheid in tijden van post-truth en alternative facts, spreken ván God (en niet óver God), almacht als afzien van macht, en de kracht van kwetsbaarheid en leven uit liefde.

Met een groep geïnteresseerde lezers bespreken we in de loop van het seizoen dit boek. Hierbij vragen wij ons af wat dit boek ons anno 2020 te zeggen heeft. Dit lezen en bespreken gebeurt stapsgewijs, per hoofdstuk of per twee hoofdstukken. De leiding is iedere keer in handen van een van de predikanten van deelnemende geloofsgemeenschappen: Regentessekerk, Doopsgezinden en Lutheranen.

Data Dinsdagen
22 september, 6oktober, 27 oktober, 10november, 24november,8 december 2020, 19 januari,9 februari, 2maart en 16maart 2021

Tijd 10.15 – 11.45 uur

Plaats Doopsgezinde kerk of Regentessekerk
In verband met de Coronamaatregelen is de plaats nog niet zeker. Dit wordt nog bekend gemaakt.

Kosten € 10,00per persoonvoor het hele seizoen

Aanmelding U kunt zich aanmelden of meer informatie vragenbij André
& Info Maris, (055) 3124632, meneermaris@gmail.com.
Bij opgave uw n.a.w.-gegevens, telefoonnummer en email-adres vermelden.


Gesprekskring

rondom het Doopsgezinde jaarthema
o.l.v. Dirk Jan Steenbergen

Hierbij nodigen we een ieder uit die graag wil meepraten en -denken over uiteenlopende thema’s.
U hoeft hiervoor echt niet Doopsgezind te zijn. De gesprekken kenmerken zich door een open en constructieve sfeer.

Komend jaar stelt de doopsgezinde geloofsgemeenschap de vraag centraal hoe wij als individu, met onze bescheiden mogelijkheden, een bijdrage kunnen leveren aan de bewoonbaarheid van de aarde als een thuis voor iedereen. Het boekje over het Doopsgezinde jaarthema ‘Thuis op aarde’ zal aanleiding zijn voor het gesprek.
Van harte welkom!

Na afloop van de gesprekskring kunt u deelnemen aan Eat&Meet.

Data Dinsdag 29 september 2020
Dinsdag 27 oktober 2020
Dinsdag 24 november 2020
Dinsdag 26 januari 2021
Dinsdag 23 februari 2021
Dinsdag 30 maart 2021

Tijd 14.30 – 16.30 uur

Plaats Doopsgezinde kerk (Mennozaal)

Aanmelding U kunt zich aanmelden of meer informatie vragen bij Dirk Jan
& info Steenbergen, steenbergen8596@kpnmail.nl.
Bij opgave uw n.a.w.-gegevens, telefoonnummer en email-adres vermelden.


Literatuurkring

Boekbesprekingen en literaire zoektochten
o.l.v. Theo van Driel

 

Het derde seizoen van de literatuurkring komt er weer aan. We gaan met elkaar in gesprek over een boek, dat de deelnemers zelf aandragen. Samen zoeken we hoe verdieping en bezinning een plaats hebben in de literatuur.

Voor de 1e bijeenkomst kiezen we een actueel boek: Quarantaine van Wim Daniëls;Een roman over een liefde in tijden van corona.

Een man en een vrouw zijn in maart 2020 onafhankelijk van elkaar afgereisd naar een afgelegen bungalowpark in de Dordogne om een belangrijk doel te verwezenlijken. Daar krijgen ze al snel te maken met het om zich heen grijpende coronavirus. Ze zoeken troost bij elkaar, ze zoeken een uitweg, maar de problemen lijken zich alleen maar op te stapelen. Toch is er ook houvast, ze herkennen iets in elkaar en er zijn gesprekken die tot verrassende inzichten leiden.

In Quarantaine vertelt Wim Daniëls het verhaal van mensen die getroffen worden door een virus. Een aangrijpend, maar ook hoopvol verhaal en bovenal een lofzang op de liefde.

Data (o.v.b.) 8 september, 10 november 2020, 12 januari, 9 maart, 11 mei 2021

Tijd 20.00 – 22.00 uur

Plaats Doopsgezinde kerk

Aanmelding U kunt zich aanmelden of meer informatie vragen bij
& info Theo van Driel,(06) 18193612, t.driel22@upcmail.nl.
Bij opgave uw n.a.w.-gegevens, telefoonnummer en email-adres vermelden.


Lees- / gesprekskring

Eugen Rosenstock-Huessy: Spraak en werkelijkheid
o.l.v. Wim van der Schee

Het boek Spraak en werkelijkheid van Eugen Rosenstock-Huessy gaat over de taal, in het bijzonder over hoe wij met elkaar spreken en hoe dat spreken is verbonden met onze daden. Hij stelt dat communicatie altijd inhoudt dat mensen zich op elkaar af moeten stemmen en dat de taal ons daarin ondersteunt, want de vorm van de taal is erop ingericht dat we ons naar elkaar voegen. Niet dat dat moet, want je kunt ook besluiten dat je (met iemand) bent uitgepraat. Maar als de leden van de samenleving niet met elkaar in gesprek kunnen komen, ontstaan er grote problemen. Door inzicht te krijgen in de taal, krijgen we inzicht in die problemen. In de kern bestaat taal uit betekenissen. Anders gezegd: wij be-tekenen ons zelf en elkaar als we met elkaar praten. Zo beïnvloeden we elkaars betekenissen en dat heeft diverse uitwerkingen. Positief gezien gaan we elkaar beter begrijpen en we kunnen zelfs veranderen, omdat we aan iets of iemand veel betekenis hechten. Anderzijds kunnen in het uitwisselen van betekenissen woorden ook pijn doen, onbegrip veroorzaken en verwijdering tot stand brengen. Tenslotte is de taal een cultuur-drager bij uitstek. In dat opzicht vormt de taal onze werkelijkheid. Wij volgen bepaald nieuws, lezen bepaalde kranten en dat vormt ons wereldbeeld. Dat gaat verder dan een opinie, want de wereld wordt daadwerkelijk ingericht op basis van heersende opinies.

Het boek is niet via de boekhandel verkrijgbaar, maar de inleider heeft voldoende exemplaren. De opzet is om per bijeenkomst 1 of 2 hoofdstukken te lezen en die met elkaar te bespreken.

Deelname Ongeveer 8 deelnemers

Data: ’s Middags vanaf oktober 2020, onderling overeen te komen

Plaats: Bij een van de deelnemers thuis of bij Wim van der Schee

Aanmelding U kunt zich aanmelden of meer informatie vragen bij Wim van der Schee, tel (055) 301 53 85, wpvanderschee@planet.nl.