Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

Slide

Vieringen

De Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn komt maandelijks bij elkaar voor een oecumenische viering. Zo’n viering is telkens anders. Zowel bijbelse als maatschappelijke thema’s komen aan de orde. De liturgie is creatief en speels van aard. Samen zingen, ervaringen delen, symbolen zijn terugkerende onderdelen. Iedere viering heeft een nieuwe voorbereidingsgroep. Er is geen vaste voorganger.

De vieringen leveren bijzondere momenten te midden van alles wat we doen. Hier is gelegenheid tot ontmoeting, tot bezinning en vinden wij woorden van wijsheid. Soms luisteren we daarbij naar muziek of zingen we daarover. We vinden hier inspiratie om onze weg te gaan, alleen en samen, persoonlijk en maatschappelijk.

Hieronder vindt u een terugblik op de vieringen uit de afgelopen tijd.

  • Voor de vieringen vanaf het seizoen 2019-2020 kunnen via de Lees meer aanduiding de teksten worden ingezien.
  • Voor de voorgaande jaren, die in het Archief staan, klikt u op de datum van de viering waarvan u de teksten wilt lezen.
Thema najaar 2021: Aards geluk

Viering 7 november 2021

Thema: Dankbaarheid
“Tel elke dag je zegeningen en oefen je in dankbaarheid.”
Is dat alles wat er over dankbaarheid te zeggen valt? Kun je dankbaarheid aanleren? Is dankbaarheid een ouderwets begrip?
In deze viering gaan we op zoek: “Je leven te kunnen vieren met alles wat het in zich heeft en hebben zal.”
Aan het eind van de viering herdenken we de overleden leden van de basisgemeente.

Lees meer

Viering 3 oktober 2021

Thema: De wonderen zijn de wereld nog niet uit
Wat zijn wonderen, kijken met verwondering, wonderen in de natuur en meer. Er is een wonder nodig om de klimaatverandering in goede banen te leiden. Daarover gaat het verhaal van Jona, overgezet naar deze tijd.

Lees meer

Viering 5 september 2021

Thema: Heb het leven lief
Een oproep “Heb het leven lief” kan alleen maar uitgesproken worden als we ons ten volle bewust zijn van alle omstandigheden die in dit leven voorbij kunnen komen. Met vallen en opstaan. We zijn daarbij samen op weg en kunnen elkaar bemoedigen door te zeggen dat we niet bang moeten zijn om steeds opnieuw te beginnen. In een uitgesproken lofzang zijn wij onderdeel van het leven in veel groter verband, op aarde, in ons zonnestelsel, in het heelal. Het leven liefhebben is dan geloof in het Leven zoals dit zich manifesteert in het Al en het Eeuwige.

Lees meer

Thema voorjaar 2021: Bronnen van leven

In deze tijd van klimaatverandering is het van belang dat we ons opnieuw bezinnen op de bronnen van leven, zoals: aarde, water, lucht en vuur. Hoe kunnen ze ons blijven voeden? Vroegere religies richtten zich vaak op deze bronnen omdat ze belangrijk werden gevonden voor het voortbestaan van mensen en volken. Daarnaast zijn er ook andere bronnen. Hoe ontdekken we onze eigen bron? De bron waaruit we altijd kunnen putten en die ons kracht geeft.

Pinksteren 2021

Thema: Het vuur bij Pinksteren
We staan stil bij de spreuk van Augustinus (354-430 na Chr.): “Maak een nest in jouw geest voor Gods woorden, die kloppen aan je oren. Laat ze niet wegvliegen noch verzinken, maar iets voortbrengen”.
Kunnen we deze woorden tegenwoordig nog gebruiken? Wat zou de aanwezigheid van de Geest van Pinksteren kunnen betekenen? En wat is dat: vuur van Pinksteren?
Het lied met de titel “Kom met kracht en vuur. Breek ons open” kwamen wij tegen op onze zoektocht. Het vuur van Pinksteren leidde ons uiteindelijk naar troost en omzien naar elkaar.

Lees meer

Vieringen rond Pasen 2021

Meditatieve momenten op weg naar Pasen
Op Witte Donderdag 1 april, Goede Vrijdag 2 april en Stille Zaterdag 3 april zijn er online drie korte meditatieve momenten op weg naar Pasen. Een lied, een verhaal, een beeld, stilte. In de traditie waarin ooit onze vieringen in de Goede Week begonnen.

Pasen, thema: Met de moed der hoop
We willen de viering beginnen met gebeurtenissen en ervaringen die ons alle hoop ontnemen en de worsteling die het ons kostte toch te willen blijven hopen. Ondanks alles. We schenken ook aandacht aan 2000 jaar hopen van de Joden op terugkeer naar Israël en wat dit nu voor Joden en Palestijnen kan betekenen. Tenslotte werken we een klein, essentieel onderdeel van het opstandingsverhaal verder uit. Kortom, we hopen dat deze viering ook voor jullie iets zal betekenen.

Lees meer

Viering 7 maart 2021

Thema: Lucht
In de vieringenreeks over de vier elementen is het thema dit keer: lucht.
Luchtledig, luchtstroom, luchtbel, maar ook luchtvervuiling en luchtvaart. Je kunt het zo gek niet bedenken of je komt lucht in verschillende vormen tegen. In verband met de discussies over klimaatverandering en duurzaamheid staat lucht vandaag de dag onder hoge druk. We maken ons, naast andere natuurelementen, terecht zorgen over de luchtkwaliteit. En het verwart ons als je ziet of leest hoe en waar het mis gaat.
Maar er zijn ook andere kanten aan de lucht. Waar lucht is, is leven en waar leven is, is muziek. Dat willen we in deze viering op verschillende manieren in woord en beeld brengen. De viering wordt verder opgeluisterd met (levende) muziek.

Lees meer

Viering 7 februari 2021

Thema: Water
In de nieuwe serie ‘Bronnen van leven’ gaan we vandaag in op het thema Water. Je kunt dat van verschillende kanten benaderen, maar wij willen jullie vandaag ook over water laten lopen.  Het vertrouwen dat daarvoor nodig is, putten we uit diverse bronnen.

Lees meer

Er zijn twee thema’s die komend jaar in de vieringen aan de orde komen.

In het najaar van 2019 gaat het over hoe wij op verschillende wijze ruimte kunnen maken voor wat tot de essentie van ons leven hoort.

In het voorjaar van 2020 is het thema “Het mysterie van ons bestaan”. Tijdens deze vieringen proberen we er achter te komen wat bepaalde mensen of groepen mensen bezielt en wat hen gaande houdt. De vieringen leveren bijzondere momenten te midden van alles wat we doen. Er is gelegenheid tot ontmoeting, tot bezinning en het vinden van woorden van wijsheid. We zingen daarover en soms luisteren we daarbij ook naar muziek. We vinden hier inspiratie om onze weg te gaan, alleen en samen, persoonlijk en maatschappelijk.

Kerstviering  24 december 2020

Thema: Verbinding met het licht.

Midden in het donker..
Hoe lang nog? Wordt het ooit nog licht?
Midden in het donker wordt het licht geboren – een nieuw begin, een toekomst, een kind, een sprank van hoop.
Er verschijnt een ster die licht op je pad werpt. Dat is Kerst.

Lees meer

Viering  zondag 6 december 2020

Thema: Verbinding met het heilige.

Het woord ‘heilig’ is een spannend woord. Het raakt al heel snel aan wat ons ten diepste beroert, aan datgene wat ons raakt, in de diepte van ons hart. Heilig betekent in het Hebreeuws: ‘apart, apart gezet’ (en dat in positieve zin). Het heeft een connectie met ‘heel’, met het-niet-meer-gebrokene.Nets bijzonders dus, bij heel speciale momenten, waarin ik iets ervaar van het mijzelf overstijgende, iets wat groter is dan mijn kleine ik. Voor mij is líefde heilig en alles wat van liefde is doordrongen. Heilig raakt bij mij aan een gevoel van eerbied. Heilig is ook een waardevol woord. Waarde-vol. Heilig is van levensbelang, zonder dat wat heilig is, is het leven niet heel. Janneke Stegeman zegt hierover: “Het heilige is waar we geraakt worden, tot leven komen, gemeenschap zijn.” En Claartje Cruijff: “Onze heilige ruimte is een ruimte waarin de mens zelf niet de maat van alle dingen is.’ Dit zijn zomaar wat woorden die bij je op kunnen komen als we aan het begrip ’heilig’ denken. Het is het thema van de viering van 6 december. We onderzoeken waar de verbinding met het heilige gestalte kan krijgen.

Lees meer

Viering  zondag 1 november 2020

Thema: Verbinding met het verleden.

We leven over het algemeen erg met het heden (wat iets anders is dan in het heden) en een beetje met de toekomst, maar erg weinig met het verleden. We denken vaak dat wat we meemaken nieuw en uniek is en dat wij daarvoor ook nieuwe oplossingen (innovaties) moeten bedenken. We vergeten daarbij dat vrijwel alles al eerder is voorgekomen en dat we veel kunnen leren uit het verleden en de oplossingen die toen zijn bedacht. Denk bijvoorbeeld aan de recente racismediscussie. Die blijken we in de basis in de jaren `80 ook al op vrijwel dezelfde wijze te hebben gevoerd. Kennis van ons verleden, ook dat van onze basisgemeente, kan ons helpen de huidige tijd beter te begrijpen en er goed mee om te gaan. “Wie het verleden niet kent is gedoemd om het te herhalen” en ”het verleden is de sleutel tot de toekomst” zijn bekende uitspraken. In deze viering gaat het vooral om het verleden van ons geloof in zowel spiritueel als maatschappelijk opzicht. We leven in onzekere tijden en maken ons vaak zorgen over de toekomst. Op welke manier kan het verleden ons daarbij tot inspiratie en steun zijn? In deze viering proberen we daar een aantal voorbeelden van te geven waardoor we hopelijk weer versterkt de toekomst in kunnen gaan.

Tijdens deze viering herdenken wij ook de overleden leden van onze basisgemeente.

Lees meer

Viering  zondag 1 maart 2020

Thema: Kunst en religie.

In het drieluik religie: poëzie, kunst, muziek, zal deze viering het licht doen schijnen op kunst. Veel kunstenaars laten zich, ook in deze tijd, inspireren door religie. In alle godsdiensten komen we kunst tegen. De voorbereidingsgroep liet zich inspireren door een kleine kapel in Zuid-Limburg. Op een uitermate sombere dag togen ze naar Lemiers en werden vrolijk van de cobra-achtige beschilderingen van het kapelletje. Door middel van beelden wordt het mysterie van deze kunstenaar uitgelegd.

Lees meer

Viering  zondag 2 februari 2020

Thema: Religie en poëzie.

Bij een poging het mysterie van ons bestaan te duiden treffen religie en poëzie elkaar. Dit is de eerste viering in een nieuwe reeks, waarin we pogen het mysterie van ons bestaan te duiden via diverse invalshoeken. Deze keer treffen dus religie en poëzie elkaar. Zowel poëzie als religie proberen woorden te vinden voor wat eigenlijk niet in exacte woorden ter sprake kan worden gebracht. Religie gaat over het onnoembare, dat wat groter is dan wat wij ons kunnen voorstellen. Daar kan je niet feitelijk over redeneren. Daar kan je hooguit woorden bij stamelen, associaties bij hebben, metaforen voor zoeken, en dan… ben je al bij poëzie aangeland.

Lees meer

Viering Kerstavond 24 december 2019

Thema: Ruimte voor verwondering.

Met verwondering lezen we het kerstverhaal. Astrologen uit het oosten hebben in de sterren gelezen dat er ergens in Israël een koningskind is geboren. Ze volgen de ster die hen het huis waar het kind zich bevindt, aanwijst. Met verbijstering zien we dat in de buurt van dat huis een koning tevoorschijn komt die dat kind wil doden. Het kwaad doet onveilige situaties ontstaan: men slaat op de vlucht. Gebeurt dat ook in onze tijd? Jazeker. Strijd om onrecht – in de vorm van terreur, corruptie, onderdrukking, – uit te bannen en te overwinnen zodat we veilig en in vrede kunnen leven. Zal dat lukken? Kan Gods koninkrijk in het licht van het kerstfeest ervaren worden? Waarover kunnen we ons in deze tijd nog verwonderen?

Lees meer

Viering zondag 1 december 2019

Thema: Ruimte voor stilte.

Dit is de vierde viering over ruimte voor………….
Bij de voorbereiding hebben we lang stilgestaan bij het begrip “stilte” , want er zijn nogal wat betekenissen. Je kunt stil zijn van verdriet maar ook stil zijn van vreugde. Het kan oorverdovend stil zijn. Stilte kan je ook eenzaam maken als er niemand is die met je kan praten. Kortom we staan stil bij veel begrippen  van stilte. We hebben passende liederen uitgezocht en luisteren naar een lied. We worden stil van verwondering.
Het is de eerste Advent en uit de bijbel lezen we het verhaal van Elisabeth en Zacharias. Elisabeth wordt zwanger op hoge leeftijd en Zacharias wordt sprakeloos.

Lees meer

Viering zondag 3 november 2019

Thema: Ruimte voor liefde.

Ons leven kent twee drijfveren: liefde en angst. Vaak willen we vanuit liefde leven, maar vaak durven we dat niet… In de viering van 3 november spelen we met en rond het thema “Liefde”. En tevens gedenken we tijdens deze viering in liefde onze overledenen.

Herdenken
In deze viering herdenken we de mensen die sinds de oprichting van onze basisgemeente zijn overleden. We steken kaarsjes aan en noemen hun namen.

Lees meer

Viering zondag 6 oktober 2019

Thema: Ruimte voor verschillen.

Op weg naar het land van de toekomst kunnen we diepgaand van mening verschillen over hoe we daar komen.  Maar als wij mensen echt contact met elkaar hebben ontstaat er voldoende ruimte  om samen in vrede die weg te gaan. Tijdens de viering benoemen we de verschillende “posities” die ieder op zijn weg kan innemen.  Ze worden omschreven in de oude woorden uit het verhaal van de Emmaüsgangers maar vervolgens worden deze hertaald naar woorden die aansluiten bij het leven in onze tijd.

Lees meer

Viering zondag 1 september 2019

Thema: Ruimte voor verhalen

Deze viering gaat over verhalen. Dat is een interessant, maar ook veelomvattend thema. De mens wordt ook wel aangeduid als een verhalend wezen. Door verhalen zijn mensen in staat zich iets voor te stellen dat er nog niet is, maar dat met enige inspanning wel kan worden bereikt. Dankzij verhalen zijn kathedralen tot stand gekomen en hebben mensen voet op de maan gezet. Verhalen kunnen inspireren tot goede, maar ook tot kwade dingen. En er kan te weinig ruimte zijn voor eigen verhalen (bv. in dictaturen), maar misschien ook wel te veel (wanneer een bindend toekomstverhaal ontbreekt). In deze viering willen we nagaan welke rol verhalen spelen voor onszelf en voor ons als basisgemeente.

Lees meer

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?