Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

Vieringen

De Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn komt maandelijks bij elkaar voor een oecumenische viering. Zo’n viering is telkens anders. Zowel bijbelse als maatschappelijke thema’s komen aan de orde. De liturgie is creatief en speels van aard. Samen zingen, ervaringen delen, symbolen zijn terugkerende onderdelen. Iedere viering heeft een nieuwe voorbereidingsgroep. Er is geen vaste voorganger.

De vieringen leveren bijzondere momenten te midden van alles wat we doen. Hier is gelegenheid tot ontmoeting, tot bezinning en vinden wij woorden van wijsheid. Soms luisteren we daarbij naar muziek of zingen we daarover. We vinden hier inspiratie om onze weg te gaan, alleen en samen, persoonlijk en maatschappelijk.

Hieronder vindt u een terugblik op de vieringen uit de afgelopen tijd.

Voor de vieringen uit het seizoen 2019-2020 kunnen via de “Lees meer” aanduiding de vieringen teksten worden ingezien.

Voor de voorgaande jaren, zoals die in het Archief zijn opgenomen, klikt u op de datum van de viering waarvan u de teksten wilt lezen.

Er zijn twee thema’s die komend jaar in de vieringen aan de orde komen.

In het najaar van 2019 gaat het over hoe wij op verschillende wijze ruimte kunnen maken voor wat tot de essentie van ons leven hoort.

In het voorjaar van 2020 is het thema “Het mysterie van ons bestaan”. Tijdens deze vieringen proberen we er achter te komen wat bepaalde mensen of groepen mensen bezielt en wat hen gaande houdt. De vieringen leveren bijzondere momenten te midden van alles wat we doen. Er is gelegenheid tot ontmoeting, tot bezinning en het vinden van woorden van wijsheid. We zingen daarover en soms luisteren we daarbij ook naar muziek. We vinden hier inspiratie om onze weg te gaan, alleen en samen, persoonlijk en maatschappelijk.

Viering  zondag 1 maart 2020

Thema: Kunst en religie.

In het drieluik religie: poëzie, kunst, muziek, zal deze viering het licht doen schijnen op kunst. Veel kunstenaars laten zich, ook in deze tijd, inspireren door religie. In alle godsdiensten komen we kunst tegen. De voorbereidingsgroep liet zich inspireren door een kleine kapel in Zuid-Limburg. Op een uitermate sombere dag togen ze naar Lemiers en werden vrolijk van de cobra-achtige beschilderingen van het kapelletje. Door middel van beelden wordt het mysterie van deze kunstenaar uitgelegd.

Lees meer

Viering  zondag 2 februari 2020

Thema: Religie en poëzie.

Bij een poging het mysterie van ons bestaan te duiden treffen religie en poëzie elkaar. Dit is de eerste viering in een nieuwe reeks, waarin we pogen het mysterie van ons bestaan te duiden via diverse invalshoeken. Deze keer treffen dus religie en poëzie elkaar. Zowel poëzie als religie proberen woorden te vinden voor wat eigenlijk niet in exacte woorden ter sprake kan worden gebracht. Religie gaat over het onnoembare, dat wat groter is dan wat wij ons kunnen voorstellen. Daar kan je niet feitelijk over redeneren. Daar kan je hooguit woorden bij stamelen, associaties bij hebben, metaforen voor zoeken, en dan… ben je al bij poëzie aangeland.

Lees meer

Viering Kerstavond 24 december 2019

Thema: Ruimte voor verwondering.

Met verwondering lezen we het kerstverhaal. Astrologen uit het oosten hebben in de sterren gelezen dat er ergens in Israël een koningskind is geboren. Ze volgen de ster die hen het huis waar het kind zich bevindt, aanwijst. Met verbijstering zien we dat in de buurt van dat huis een koning tevoorschijn komt die dat kind wil doden. Het kwaad doet onveilige situaties ontstaan: men slaat op de vlucht. Gebeurt dat ook in onze tijd? Jazeker. Strijd om onrecht – in de vorm van terreur, corruptie, onderdrukking, – uit te bannen en te overwinnen zodat we veilig en in vrede kunnen leven. Zal dat lukken? Kan Gods koninkrijk in het licht van het kerstfeest ervaren worden? Waarover kunnen we ons in deze tijd nog verwonderen?

Lees meer

Viering zondag 1 december 2019

Thema: Ruimte voor stilte.

Dit is de vierde viering over ruimte voor………….
Bij de voorbereiding hebben we lang stilgestaan bij het begrip “stilte” , want er zijn nogal wat betekenissen. Je kunt stil zijn van verdriet maar ook stil zijn van vreugde. Het kan oorverdovend stil zijn. Stilte kan je ook eenzaam maken als er niemand is die met je kan praten. Kortom we staan stil bij veel begrippen  van stilte. We hebben passende liederen uitgezocht en luisteren naar een lied. We worden stil van verwondering.
Het is de eerste Advent en uit de bijbel lezen we het verhaal van Elisabeth en Zacharias. Elisabeth wordt zwanger op hoge leeftijd en Zacharias wordt sprakeloos.

Lees meer

Viering zondag 3 november 2019

Thema: Ruimte voor liefde.

Ons leven kent twee drijfveren: liefde en angst. Vaak willen we vanuit liefde leven, maar vaak durven we dat niet… In de viering van 3 november spelen we met en rond het thema “Liefde”. En tevens gedenken we tijdens deze viering in liefde onze overledenen.

Herdenken
In deze viering herdenken we de mensen die sinds de oprichting van onze basisgemeente zijn overleden. We steken kaarsjes aan en noemen hun namen.

Lees meer

Viering zondag 6 oktober 2019

Thema: Ruimte voor verschillen.

Op weg naar het land van de toekomst kunnen we diepgaand van mening verschillen over hoe we daar komen.  Maar als wij mensen echt contact met elkaar hebben ontstaat er voldoende ruimte  om samen in vrede die weg te gaan. Tijdens de viering benoemen we de verschillende “posities” die ieder op zijn weg kan innemen.  Ze worden omschreven in de oude woorden uit het verhaal van de Emmaüsgangers maar vervolgens worden deze hertaald naar woorden die aansluiten bij het leven in onze tijd.

Lees meer

Viering zondag 1 september 2019

Thema: Ruimte voor verhalen

Deze viering gaat over verhalen. Dat is een interessant, maar ook veelomvattend thema. De mens wordt ook wel aangeduid als een verhalend wezen. Door verhalen zijn mensen in staat zich iets voor te stellen dat er nog niet is, maar dat met enige inspanning wel kan worden bereikt. Dankzij verhalen zijn kathedralen tot stand gekomen en hebben mensen voet op de maan gezet. Verhalen kunnen inspireren tot goede, maar ook tot kwade dingen. En er kan te weinig ruimte zijn voor eigen verhalen (bv. in dictaturen), maar misschien ook wel te veel (wanneer een bindend toekomstverhaal ontbreekt). In deze viering willen we nagaan welke rol verhalen spelen voor onszelf en voor ons als basisgemeente.

Lees meer

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?