Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

Vieringen

De Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn komt maandelijks bij elkaar voor een oecumenische viering. Zo’n viering is telkens anders. Zowel bijbelse als maatschappelijke thema’s komen aan de orde. De liturgie is creatief en speels van aard. Samen zingen, ervaringen delen, symbolen zijn terugkerende onderdelen. Iedere viering heeft een nieuwe voorbereidingsgroep. Er is geen vaste voorganger.

De vieringen leveren bijzondere momenten te midden van alles wat we doen. Hier is gelegenheid tot ontmoeting, tot bezinning en vinden wij woorden van wijsheid. Soms luisteren we daarbij naar muziek of zingen we daarover. We vinden hier inspiratie om onze weg te gaan, alleen en samen, persoonlijk en maatschappelijk.

Hieronder staat een terugblik op de vieringen uit de afgelopen tijd.

  • Voor de vieringen vanaf het seizoen 2019-2020 kunnen via de Lees hier de volledige teksten aanduiding de teksten worden ingezien.
  • Voor de voorgaande jaren, die in het Archief staan, klik dan op de datum van de viering om de teksten te lezen.

Viering 7 juli 2024

Thema: Het leven een rekensom?
Het leven een rekensom? Reken maar van niet. Soms lijkt het of de klok je leven bepaalt. Prediker zegt: “Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel”. Binnen de kortste keren ontdek je dat er ook tijd-loze momenten in het leven zijn. Hoezo klok-tijd? Levensruimte en intensiteit van leven. Ruimte in bijbelverhalen. Het leven een rekensom?
Lees hier de volledige teksten

Viering 2 juni 2024

Thema: Ongelofelijk – Niet te geloven!
De kerken lopen leeg maar religie laat zich niet zomaar wegpoetsen. Niet als anker voor zingeving en ethiek. En ook niet als immense bron van inspiratie. We putten daarbij uit de joods-christelijke traditie in de oorspronkelijke betekenis van liefde en rechtvaardigheid. Hoe gaan wij hier als basisgemeente mee om?
Lees hier de volledige teksten

Viering 5 mei 2024

Thema: Samen
Het is vandaag Bevrijdingsdag, en dat in een tijd waarin de wereld steeds onveiliger en ingewikkelder wordt. Om het vol te houden hebben we elkaar hard nodig. Maar onszelf opsluiten in een eigen bubbel is ook niet de bedoeling. Hoe passen we dat allemaal in elkaar? Daar moet je wel de geest voor krijgen. Elkaar verstaan, over grenzen heen. Zoals in het Pinksterverhaal.
Lees hier de volledige teksten

Vieringen 29 en 30 maart 2024

Goede Vrijdag. Een dag waarin de duisternis van lijden, geweld en dood centraal staat. Dit wordt in een sobere viering uitgebeeld in een performance.
Pasen. De Paasviering staat dan in het Licht. We zingen daarover, luisteren naar teksten en vieren het avondmaal: delen van brood en druivensap en van elkaars leven.
Lees hier de volledige teksten

Viering 3 maart 2024

Thema: Heilige natuur
De heiligheid van de natuur. Je hoeft hier op de Veluwe maar een paar straten door om je te bekleden met haar grootsheid. Maar hoe kom je uit een crisis, zo groot dat hij uiteindelijk alle leven op aarde bedreigt? Kunnen wij nog op tijd veranderen: terug naar de natuur, naar een duurzame samenleving? Kunnen wij nog keren, leren zien en luisteren, in verwondering? In haar boek ‘de heilige natuur’ zegt Karen Armstrong: ‘we lopen op een plek van extreme schoonheid, terwijl we in onze telefoons praten of door sociale media scrollen’. Kunnen wij de dingen nog in verwondering tot ons laten komen, zonder ze op foto of film vast te leggen? Of bestaan de dingen pas voor ons als we er een virtuele kopie van hebben?
Lees hier de volledige teksten

Viering 4 februari 2024

Thema: De zin van het leven
In deze seculiere tijd zijn we grotendeels op onszelf aangewezen als het gaat om het duiden van de zin van ons bestaan. Het houvast dat de kerk en de bijbel vroeger daarover boden is grotendeels verdwenen. Fokke Obbema kon inmiddels al drie boeken vullen met allemaal persoonlijke invullingen over hoe de essentie van het leven wordt ervaren. Toch zit daarin ook veel gemeenschappelijks. Naast een beperkt aantal standpunten dat het leven op zichzelf geen zin heeft, zijn er opvallend veel uitspraken over iets hogers of iets buiten ons dat het leven zin geeft. In deze viering wordt geprobeerd om in de geest van onze basisgemeente een antwoord te geven op de vraag naar de zin van ons bestaan.
Lees hier de volledige teksten

Viering 24 december 2023, Kerst

Thema: Een goed verhaal: Er is een kind geboren!
De kerstnacht is het begin van twaalf dagen en nachten tot en met Driekoningen. Waarom is deze nacht zo anders dan andere nachten? De hemel komt naar de aarde. De geboorte van Jezus brengt ons elk jaar weer van het donker naar het licht. In de viering klinken, dankzij ons koor, nieuwe en oude kerstliederen.
In vier levendige verhalen vertellen het ezeltje, de engelen, de herders en de herbergier over hun ervaringen tijdens de bijzondere nacht van Jezus’ geboorte. Het ezeltje draagt Maria op de lange reis naar Bethlehem. De engelen gaan op missie naar de aarde. De herders ervaren het licht aan den lijve en de herbergier wordt tijdens het stofzuigen verschillende malen gestoord door onverwacht bezoek. De viering eindigt met het vrolijke ‘Twelve days of Christmas’.
Lees hier de volledige teksten

Viering 3 december 2023

Thema: Profetenstemmen / Hoe klinken de profeten van de huidige tijd?
Wat zijn de stemmen voor morgen die de wijsheid van een ver verleden vandaag hoorbaar maken? Het woord ‘profeet’ kan tegenwoordig veel betekenen. Iemand heeft een bepaalde uitstraling of een visie waar het in de samenleving naartoe moet. Maar profetenstemmen staan in oude bronnen zoals de Bijbel nooit op zichzelf. Hun wijsheid en charisma zijn inspiratie en appel voor andere mensen in hun omgeving, dwars door de geschiedenis heen.
Lees hier de volledige teksten

Viering 5 november 2023

Thema: Requiem; Rust vinden en voortgaan in het licht
In deze viering staan we stil bij de momenten in ons leven waar we iets definitief achter ons moeten laten, iets verliezen. Hoe gaan we daar mee om, hoe kunnen we verder leven zonder dat wat we hebben verloren. Als afsluiting herdenken we alle mensen die zijn overleden en met name de mensen uit onze basisgemeente.
Lees hier de volledige teksten

Viering 1 oktober 2023

Thema: Troost
Wat biedt ons troost als het erom spant? In de viering van 1 oktober luisteren we naar muziek en teksten, zingen we liederen die kunnen troosten. We horen hoe mensen troost hebben gevonden en gegeven. Waar haalden zij de moed en kracht vandaan en wat kunnen wij van ze leren?
Lees hier de volledige teksten

Viering 3 september 2023

Thema: Kies het leven
In deze maanden zijn we als basisgemeente bezig met leven, dood en rouw, in een driedelig leerhuis. De vieringenthema’s sluiten daar min of meer bij aan.
Kiezen voor het leven klinkt als een mooie en hoopvolle oproep, maar de invulling ervan is soms een heel gepuzzel. Toch schuiven de puzzelstukjes in elkaar en zijn er richtingwijzers.
Lees hier de volledige teksten

Viering 2 juli 2023

Thema: Kortstondige ervaringen

Iedereen kent het wel: een ervaring waarbij alles op zijn plaats lijkt te vallen, een moment waarop je misschien ervaart dat het goed komt. Of het tegenovergestelde, je ervaart dat alle grond onder je voeten weggeslagen wordt. Wat betekent zo’n kortstondige ervaring voor ons? Wat doet het met ons?
We gaan uitzoeken wat ons kan helpen uit de keten van kortstondige ervaringen te komen en dieper te reiken. We laten ons daarbij inspireren door de getijden zoals die in een Benedictijner klooster worden gebruikt om ons eraan te herinneren dat we meer zijn dan de optelsom van kortstondige ervaringen. We willen ontdekken dat er achter deze dagelijkse werkelijkheid een diepere/ hogere Werkelijkheid is die ons kan inspireren. We heten jullie op 2 juli van harte welkom om dat met ons te ontdekken.

Lees meer

 

Viering 27 mei 2023, Pinksteren

Thema: Geestkracht

Pinksteren is het feest van vuur en enthousiasme, van spiritualiteit en bezieling, van “uit-je-dak-gaan en kleur op je wangen”. Wat er 2000 jaar geleden gebeurde, kan steeds opnieuw weer werkelijkheid worden!
Bij Pinksteren hoort de kleur rood. We nodigen daarom uit om bij deze viering in je kleding de kleur rood te laten zien.

Lees meer

 

Viering 7 mei 2023

Thema: De kracht van (samen) zingen

We willen stil staan bij wat zingen met de mens doet. Daarbij proberen we het ook persoonlijk te maken. Wat doet zingen met jou, met mijzelf. Bewust worden van wat we zingen en ervaren wat het met je doet. Maar ook de voldoening van het samen zingen te beleven en vooral: “Zingen is vieren!”. Saamhorigheid in al zijn facetten.

Lees meer

 

Viering 8 april 2023, Pasen

Thema: Sta op en schitter
In de traditie van schepping-uittocht-opstanding beleven we de terugkeer van het licht.
En vanuit dat licht zeggen we: sta op en schitter! Laten we durven!

Lees meer

 

Viering 7 april 2023, Goede Vrijdag

Thema: Wees mijn stem
We komen bijeen om te denken aan het lijden in de wereld, veraf en dichtbij.
En aan liefde die tot het uiterste gaat. De kaarsen worden gedoofd.

Lees meer

 

Viering 5 maart 2023

Thema: Aandacht
Hein Stufkens: “Aandacht heeft vooral te maken met een manier van hier en nu aanwezig zijn, met echt luisteren en echt zien. Onderzoek wees uit dat in de zorg en in de hulpverlening aandachtige presentie, zonder (voor)oordelen, zonder bedoelingen, zonder haast ook, het meest werkzame ingrediënt is. En geldt datzelfde niet voor alle relaties tussen mensen? Wordt eigenlijk de kwaliteit van alles wat we doen niet bepaald door de aandacht waarmee we dat doen? Misschien is aandacht een ander woord voor liefde.”

Lees meer

 

Viering 5 februari 2023

Thema: Alledaagse spiritualiteit
Hoe beleef jij je dagelijkse leven van opstaan tot slapen gaan? Volg je een bepaald ritueel? Ervaar je ook wel eens bijzondere momenten in contact met de bron van je bestaan? Het alledaagse kan zo een aparte kleur krijgen.
We gaan dit ook samen ervaren door een vrucht te pakken, te schillen, proeven, eten… We maken een boswandeling. Wat kun je daarbij zien, horen, aanraken en intenser ervaren! Heel zintuiglijk en spiritueel, heel alledaags.

Lees meer

Thema najaar 2022: Ontmoetingen met …….

 

Viering 4 december 2022

Thema: Er zijn mensen van licht
Er zijn mensen van licht, die sterren voor je aansteken, die je met warmte omgeven, die je openen voor goedheid.
In deze viering gaan we op zoek naar licht in -letterlijk en figuurlijk- donkere tijden. Het is ook Advent, de tijd van verwachting. Hoe houden we de hoop levend? Gelukkig zijn er mensen van licht!

Lees meer

 

Viering 6 november 2022

De grote verhalen van de mensen
Maas en Wijnker: ‘Woorden en verhalen die ertoe doen’
Hans Korteweg: ‘Zonder einde’
In deze viering gedenken we de overledenen van de basisgemeente.
Marinus van den Berg: ‘Jou missend gedenk ik jou, vier ik je naam op deze gedenkdag, Jou missend noem ik je naam, jou noemen geeft mij lucht, Jou gedenkend dank ik je, om wie je was, om wie je nog bent, Jou dankend, jou gedenkend, jou vierend, jou missend, zoek ik mijn weg verder.’

Lees meer

 

Viering 2 oktober 2022

De woestijnvaders
De woestijnvaders waren christenen die vanaf de derde eeuw alleen of in groepjes leefden in de woestijn van Egypte. Zij worden wel beschouwd als de eerste christelijke monniken. Ze ontvluchtten de chaos en de christenvervolgingen door de Romeinen uit die periode. Voordat het christendom een legale godsdienst werd, werden christenen niet zelden als zondebok gebruikt voor de vele problemen in het Romeinse Rijk. Na de erkenning van het christendom door Constantijn kwam er een einde aan de christenvervolgingen, maar toch bleven kleine groepjes christenen, meestal jonge mannen, in de woestijn leven. Zij werden daartoe aangetrokken omdat de eenzaamheid en de ontberingen in hun ogen ideale omstandigheden boden om, ver van het wereldse lawaai en de prikkels van aardse geneugten, zich geheel op God te richten door middel van bidden, vasten en meditatie. Zij volgden daarbij het voorbeeld van Jezus die zich, na zijn doop in de Jordaan, veertig dagen terugtrok in de woestijn om te bidden en te vasten. Ook zagen zij Johannes de Doper als een voorbeeld.
In deze viering zullen we dieper ingaan op leven en werken van de woestijnvaders en nagaan welke inspiratie ze ons nu nog kunnen bieden.

Lees meer

 

Viering 4 september 2022     Klik hier voor de volledige teksten

De dichter Leo Vroman
Thema: Het Systeem
In zijn bundel ‘Psalmen en andere gedichten’ roept Vroman de Schepper aan als Systeem. ‘Ik wil geloven in een Systeem dat onmenselijk groot is en dat ons menselijk heelal, en elk ander heelal, waarin ieder en alles een onbegrijpelijk mooie plaats inneemt, bestuurt’.
Zijn credo: ‘Ik geloof dat alles heilig is’.

Thema voorjaar 2022: Wat beweegt ons

Viering 3 juli 2022

Te midden van alle spanningen, crises, oorlogsgeweld, inflatie is het belangrijk gevoel voor humor te behouden. Humor ontspant, maakt je ontvankelijk voor nieuwe positieve berichten en ideeën, kan ons leven wat licht en uitzicht geven…
Daar gaat het in deze viering over: in moeilijke tijden opgewekt te blijven door de zwaarte wat te relativeren met een geestige kijk op het leven.

Lees meer

 

Viering 4 juni 2022, Pinksteren

Creativiteit en bezieling
Pinksteren heeft te maken met fluiten en feest, met bezieling en vernieuwing.
Het heeft iets van een regenbui op dorre grond die daardoor weer vruchtbaar wordt; een wegwijzer die de verdwaalde de juiste richting toont.
Hoe ver te gaan en of er wegen zijn.

Lees meer

 

Viering 15 april 2022, Goede Vrijdag

Stilte, stilstaan bij
Op vrijdag lezen we korte teksten rond het lijdensverhaal en verhalen die daarmee samenhangen.
Zeven kaarsen doven, er worden bloemen bij het kruis gelegd en er zijn meditatieve stiltes.
Bijzonder is de medewerking van Henk van Glabbeek op Oosterse instrumenten als de tar, de setar en de duduk. Zijn rustige, mooie muziek zal bijdragen aan een stille concentratie.

Lees meer

Viering 16 april 2022, Pasen

Opstaan en doorgaan
Op paaszaterdag gaan de zeven kaarsen weer aan, bij teksten uit verhalen van schepping, uittocht en opstanding.
Er klinken gedichten en verhalen rond deze thema’s. Wij staan stil bij teksten van Koos Koster en Helen Keller, die het thema van de viering aandragen: opstaan en doorgaan. Het licht wordt opnieuw geboren en gedeeld. Het koor verleent haar medewerking en we delen brood en wijn.

Lees meer

 

Viering 3 april 2022

Thema: Rechtvaardigheid
Rechtvaardigheid kent verschillende en soms tegengestelde aspecten. Om er een paar te noemen: vrijheid tegenover verplichtingen. Vasthouden aan je eigen mening en toch ook openstaan voor de opvattingen van anderen. Het recht op het leven tegenover dat van de ander. Eigen grenzen trekken en van de andere kant ruimte bieden aan de verwachtingen van de ander. In deze viering komen deze dubbele gevoelens aan de orde, ook in het licht van de huidige ontwikkelingen in de wereld van vandaag.

Lees meer

 

Viering 6 maart 2022

Thema: Wijsheid
Wat is wijsheid? .. Ontwikkeling, berusting, luisteren, liefde, onzekerheid, twijfel, daadkracht,
volharding, kiezen, afstand nemen en aantrekken, humor …

Lees meer

 

Viering 6 februari 2022

Thema: Het gemeenschappelijk huis behoeden
Het gaat het daarbij om het behoeden van de aarde, ons gemeenschappelijk huis. Hoe geven wij de aarde door aan de generaties na ons, aan de kinderen die aan het opgroeien zijn? Paus Franciscus heeft in de encycliek ‘Laudato si’ aan de 7 werken van barmhartigheid het “gemeenschappelijk huis behoeden” als 8e werk toegevoegd. Dit onder het motto: ‘Niets op deze wereld laat ons onverschillig. We zijn verenigd door eenzelfde zorg’.
Uit andere kerken komen soortgelijke oproepen. Ook wordt gepleit voor een ‘groene theologie’. In de viering zullen we stilstaan bij het behoeden van de aarde en de inspiratie vanuit bijbel en kerk daarbij.

Lees meer

 

Nieuwjaarsbijeenkomst 2 januari 2022

Deze bijeenkomst heeft online plaatsgevonden.
Hans de Haan heeft de jaarlijkse nieuwjaarstoespraak gehouden.

Lees meer

Thema najaar 2021: Aards geluk

Kerstviering 24 december 2021

Thema: Zegenen
De Kerstviering zal in het teken staan van de zegen, het zegenen. Elisabet, de tante van Maria, noemt haar nicht de meest gezegende onder de vrouwen en zegt ook ‘gezegend is de vrucht van uw schoot’. Wat betekent dat voor ons? Kunnen wij elkaar zegenen, en hoe dan?
‘Gezegend kerstfeest’, dat wensen wij elkaar. Zegenen is letterlijk: de goede woorden spreken, woorden die opbouwen, die toekomst openen, woorden die bevestigen, vertrouwen geven. Als mensen kunnen wij elkaar zegenen. Het is gewoon elkaar in het licht zetten. Wie iemand zegent, maakt de ander groot.

Lees meer

 

Viering 5 december 2021

Thema: Traag leven
Het thema van de 5 decemberviering is Traag Leven. Een mooi thema voor de 2e zondag in Advent.
Adventstijd: Tijd maken om de dingen oprecht en intens te beleven.
Verstillen, vertragen, op adem komen.
We zoeken rust en we zoeken steeds harder, vaak zonder het te vinden.
Echt tot rust komen valt niet altijd mee. Toch is het mogelijk, bijvoorbeeld in de tuin.

Lees meer

 

Viering 7 november 2021

Thema: Dankbaarheid
“Tel elke dag je zegeningen en oefen je in dankbaarheid.”
Is dat alles wat er over dankbaarheid te zeggen valt? Kun je dankbaarheid aanleren? Is dankbaarheid een ouderwets begrip?
In deze viering gaan we op zoek: “Je leven te kunnen vieren met alles wat het in zich heeft en hebben zal.”
Aan het eind van de viering herdenken we de overleden leden van de basisgemeente.

Lees meer

 

Viering 3 oktober 2021

Thema: De wonderen zijn de wereld nog niet uit
Wat zijn wonderen, kijken met verwondering, wonderen in de natuur en meer. Er is een wonder nodig om de klimaatverandering in goede banen te leiden. Daarover gaat het verhaal van Jona, overgezet naar deze tijd.

Lees meer

 

Viering 5 september 2021

Thema: Heb het leven lief
Een oproep “Heb het leven lief” kan alleen maar uitgesproken worden als we ons ten volle bewust zijn van alle omstandigheden die in dit leven voorbij kunnen komen. Met vallen en opstaan. We zijn daarbij samen op weg en kunnen elkaar bemoedigen door te zeggen dat we niet bang moeten zijn om steeds opnieuw te beginnen. In een uitgesproken lofzang zijn wij onderdeel van het leven in veel groter verband, op aarde, in ons zonnestelsel, in het heelal. Het leven liefhebben is dan geloof in het Leven zoals dit zich manifesteert in het Al en het Eeuwige.

Lees meer

Thema voorjaar 2021: Bronnen van leven

In deze tijd van klimaatverandering is het van belang dat we ons opnieuw bezinnen op de bronnen van leven, zoals: aarde, water, lucht en vuur. Hoe kunnen ze ons blijven voeden? Vroegere religies richtten zich vaak op deze bronnen omdat ze belangrijk werden gevonden voor het voortbestaan van mensen en volken. Daarnaast zijn er ook andere bronnen. Hoe ontdekken we onze eigen bron? De bron waaruit we altijd kunnen putten en die ons kracht geeft.

 

Pinksteren 2021

Thema: Het vuur bij Pinksteren
We staan stil bij de spreuk van Augustinus (354-430 na Chr.): “Maak een nest in jouw geest voor Gods woorden, die kloppen aan je oren. Laat ze niet wegvliegen noch verzinken, maar iets voortbrengen”.
Kunnen we deze woorden tegenwoordig nog gebruiken? Wat zou de aanwezigheid van de Geest van Pinksteren kunnen betekenen? En wat is dat: vuur van Pinksteren?
Het lied met de titel “Kom met kracht en vuur. Breek ons open” kwamen wij tegen op onze zoektocht. Het vuur van Pinksteren leidde ons uiteindelijk naar troost en omzien naar elkaar.

Lees meer

 

Vieringen rond Pasen 2021

Meditatieve momenten op weg naar Pasen
Op Witte Donderdag 1 april, Goede Vrijdag 2 april en Stille Zaterdag 3 april zijn er online drie korte meditatieve momenten op weg naar Pasen. Een lied, een verhaal, een beeld, stilte. In de traditie waarin ooit onze vieringen in de Goede Week begonnen.

Pasen, thema: Met de moed der hoop
We willen de viering beginnen met gebeurtenissen en ervaringen die ons alle hoop ontnemen en de worsteling die het ons kostte toch te willen blijven hopen. Ondanks alles. We schenken ook aandacht aan 2000 jaar hopen van de Joden op terugkeer naar Israël en wat dit nu voor Joden en Palestijnen kan betekenen. Tenslotte werken we een klein, essentieel onderdeel van het opstandingsverhaal verder uit. Kortom, we hopen dat deze viering ook voor jullie iets zal betekenen.

Lees meer

 

Viering 7 maart 2021

Thema: Lucht
In de vieringenreeks over de vier elementen is het thema dit keer: lucht.
Luchtledig, luchtstroom, luchtbel, maar ook luchtvervuiling en luchtvaart. Je kunt het zo gek niet bedenken of je komt lucht in verschillende vormen tegen. In verband met de discussies over klimaatverandering en duurzaamheid staat lucht vandaag de dag onder hoge druk. We maken ons, naast andere natuurelementen, terecht zorgen over de luchtkwaliteit. En het verwart ons als je ziet of leest hoe en waar het mis gaat.
Maar er zijn ook andere kanten aan de lucht. Waar lucht is, is leven en waar leven is, is muziek. Dat willen we in deze viering op verschillende manieren in woord en beeld brengen. De viering wordt verder opgeluisterd met (levende) muziek.

Lees meer

 

Viering 7 februari 2021

Thema: Water
In de nieuwe serie ‘Bronnen van leven’ gaan we vandaag in op het thema Water. Je kunt dat van verschillende kanten benaderen, maar wij willen jullie vandaag ook over water laten lopen.  Het vertrouwen dat daarvoor nodig is, putten we uit diverse bronnen.

Lees meer

 

Kerstviering  24 december 2020

Thema: Verbinding met het licht.

Midden in het donker..
Hoe lang nog? Wordt het ooit nog licht?
Midden in het donker wordt het licht geboren – een nieuw begin, een toekomst, een kind, een sprank van hoop.
Er verschijnt een ster die licht op je pad werpt. Dat is Kerst.

Lees meer

 

Viering  zondag 6 december 2020

Thema: Verbinding met het heilige.

Het woord ‘heilig’ is een spannend woord. Het raakt al heel snel aan wat ons ten diepste beroert, aan datgene wat ons raakt, in de diepte van ons hart. Heilig betekent in het Hebreeuws: ‘apart, apart gezet’ (en dat in positieve zin). Het heeft een connectie met ‘heel’, met het-niet-meer-gebrokene.Nets bijzonders dus, bij heel speciale momenten, waarin ik iets ervaar van het mijzelf overstijgende, iets wat groter is dan mijn kleine ik. Voor mij is líefde heilig en alles wat van liefde is doordrongen. Heilig raakt bij mij aan een gevoel van eerbied. Heilig is ook een waardevol woord. Waarde-vol. Heilig is van levensbelang, zonder dat wat heilig is, is het leven niet heel. Janneke Stegeman zegt hierover: “Het heilige is waar we geraakt worden, tot leven komen, gemeenschap zijn.” En Claartje Cruijff: “Onze heilige ruimte is een ruimte waarin de mens zelf niet de maat van alle dingen is.’ Dit zijn zomaar wat woorden die bij je op kunnen komen als we aan het begrip ’heilig’ denken. Het is het thema van de viering van 6 december. We onderzoeken waar de verbinding met het heilige gestalte kan krijgen.

Lees meer

 

Viering  zondag 1 november 2020

Thema: Verbinding met het verleden.

We leven over het algemeen erg met het heden (wat iets anders is dan in het heden) en een beetje met de toekomst, maar erg weinig met het verleden. We denken vaak dat wat we meemaken nieuw en uniek is en dat wij daarvoor ook nieuwe oplossingen (innovaties) moeten bedenken. We vergeten daarbij dat vrijwel alles al eerder is voorgekomen en dat we veel kunnen leren uit het verleden en de oplossingen die toen zijn bedacht. Denk bijvoorbeeld aan de recente racismediscussie. Die blijken we in de basis in de jaren `80 ook al op vrijwel dezelfde wijze te hebben gevoerd. Kennis van ons verleden, ook dat van onze basisgemeente, kan ons helpen de huidige tijd beter te begrijpen en er goed mee om te gaan. “Wie het verleden niet kent is gedoemd om het te herhalen” en ”het verleden is de sleutel tot de toekomst” zijn bekende uitspraken. In deze viering gaat het vooral om het verleden van ons geloof in zowel spiritueel als maatschappelijk opzicht. We leven in onzekere tijden en maken ons vaak zorgen over de toekomst. Op welke manier kan het verleden ons daarbij tot inspiratie en steun zijn? In deze viering proberen we daar een aantal voorbeelden van te geven waardoor we hopelijk weer versterkt de toekomst in kunnen gaan.

Tijdens deze viering herdenken wij ook de overleden leden van onze basisgemeente.

Lees meer

Er zijn twee thema’s die komend jaar in de vieringen aan de orde komen.

In het najaar van 2019 gaat het over hoe wij op verschillende wijze ruimte kunnen maken voor wat tot de essentie van ons leven hoort.

In het voorjaar van 2020 is het thema “Het mysterie van ons bestaan”. Tijdens deze vieringen proberen we er achter te komen wat bepaalde mensen of groepen mensen bezielt en wat hen gaande houdt. De vieringen leveren bijzondere momenten te midden van alles wat we doen. Er is gelegenheid tot ontmoeting, tot bezinning en het vinden van woorden van wijsheid. We zingen daarover en soms luisteren we daarbij ook naar muziek. We vinden hier inspiratie om onze weg te gaan, alleen en samen, persoonlijk en maatschappelijk.

Viering  zondag 1 maart 2020

Thema: Kunst en religie.

In het drieluik religie: poëzie, kunst, muziek, zal deze viering het licht doen schijnen op kunst. Veel kunstenaars laten zich, ook in deze tijd, inspireren door religie. In alle godsdiensten komen we kunst tegen. De voorbereidingsgroep liet zich inspireren door een kleine kapel in Zuid-Limburg. Op een uitermate sombere dag togen ze naar Lemiers en werden vrolijk van de cobra-achtige beschilderingen van het kapelletje. Door middel van beelden wordt het mysterie van deze kunstenaar uitgelegd.

Lees meer

Viering  zondag 2 februari 2020

Thema: Religie en poëzie.

Bij een poging het mysterie van ons bestaan te duiden treffen religie en poëzie elkaar. Dit is de eerste viering in een nieuwe reeks, waarin we pogen het mysterie van ons bestaan te duiden via diverse invalshoeken. Deze keer treffen dus religie en poëzie elkaar. Zowel poëzie als religie proberen woorden te vinden voor wat eigenlijk niet in exacte woorden ter sprake kan worden gebracht. Religie gaat over het onnoembare, dat wat groter is dan wat wij ons kunnen voorstellen. Daar kan je niet feitelijk over redeneren. Daar kan je hooguit woorden bij stamelen, associaties bij hebben, metaforen voor zoeken, en dan… ben je al bij poëzie aangeland.

Lees meer

Viering Kerstavond 24 december 2019

Thema: Ruimte voor verwondering.

Met verwondering lezen we het kerstverhaal. Astrologen uit het oosten hebben in de sterren gelezen dat er ergens in Israël een koningskind is geboren. Ze volgen de ster die hen het huis waar het kind zich bevindt, aanwijst. Met verbijstering zien we dat in de buurt van dat huis een koning tevoorschijn komt die dat kind wil doden. Het kwaad doet onveilige situaties ontstaan: men slaat op de vlucht. Gebeurt dat ook in onze tijd? Jazeker. Strijd om onrecht – in de vorm van terreur, corruptie, onderdrukking, – uit te bannen en te overwinnen zodat we veilig en in vrede kunnen leven. Zal dat lukken? Kan Gods koninkrijk in het licht van het kerstfeest ervaren worden? Waarover kunnen we ons in deze tijd nog verwonderen?

Lees meer

Viering zondag 1 december 2019

Thema: Ruimte voor stilte.

Dit is de vierde viering over ruimte voor………….
Bij de voorbereiding hebben we lang stilgestaan bij het begrip “stilte” , want er zijn nogal wat betekenissen. Je kunt stil zijn van verdriet maar ook stil zijn van vreugde. Het kan oorverdovend stil zijn. Stilte kan je ook eenzaam maken als er niemand is die met je kan praten. Kortom we staan stil bij veel begrippen  van stilte. We hebben passende liederen uitgezocht en luisteren naar een lied. We worden stil van verwondering.
Het is de eerste Advent en uit de bijbel lezen we het verhaal van Elisabeth en Zacharias. Elisabeth wordt zwanger op hoge leeftijd en Zacharias wordt sprakeloos.

Lees meer

Viering zondag 3 november 2019

Thema: Ruimte voor liefde.

Ons leven kent twee drijfveren: liefde en angst. Vaak willen we vanuit liefde leven, maar vaak durven we dat niet… In de viering van 3 november spelen we met en rond het thema “Liefde”. En tevens gedenken we tijdens deze viering in liefde onze overledenen.

Herdenken
In deze viering herdenken we de mensen die sinds de oprichting van onze basisgemeente zijn overleden. We steken kaarsjes aan en noemen hun namen.

Lees meer

Viering zondag 6 oktober 2019

Thema: Ruimte voor verschillen.

Op weg naar het land van de toekomst kunnen we diepgaand van mening verschillen over hoe we daar komen.  Maar als wij mensen echt contact met elkaar hebben ontstaat er voldoende ruimte  om samen in vrede die weg te gaan. Tijdens de viering benoemen we de verschillende “posities” die ieder op zijn weg kan innemen.  Ze worden omschreven in de oude woorden uit het verhaal van de Emmaüsgangers maar vervolgens worden deze hertaald naar woorden die aansluiten bij het leven in onze tijd.

Lees meer

Viering zondag 1 september 2019

Thema: Ruimte voor verhalen

Deze viering gaat over verhalen. Dat is een interessant, maar ook veelomvattend thema. De mens wordt ook wel aangeduid als een verhalend wezen. Door verhalen zijn mensen in staat zich iets voor te stellen dat er nog niet is, maar dat met enige inspanning wel kan worden bereikt. Dankzij verhalen zijn kathedralen tot stand gekomen en hebben mensen voet op de maan gezet. Verhalen kunnen inspireren tot goede, maar ook tot kwade dingen. En er kan te weinig ruimte zijn voor eigen verhalen (bv. in dictaturen), maar misschien ook wel te veel (wanneer een bindend toekomstverhaal ontbreekt). In deze viering willen we nagaan welke rol verhalen spelen voor onszelf en voor ons als basisgemeente.

Lees meer

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?