Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

De Groene Hoed

De Groene Hoed

Het begon allemaal zo.

Als in de vroege Middeleeuwen het dorp Apeldoorn ontstaat, wonen er vooral boeren. Zij komen naar deze streken omdat de grond er licht genoeg is om te bewerken en omdat er voldoende water is. Dat water komt van het Veluwe-massief en zoekt de laagte van de IJsselvallei.

Lichte grond, genoeg water; het trekt mensen aan. Die mensen moeten het met elkaar zien te rooien. Dat gaat niet vanzelf. Als aan het einde van de 16e eeuw de papierindustrie op gang komt, trekt er nog een ander slag mensen deze kant op: ambachtslieden.
In de kronieken van het vroege Apeldoorn lezen wij hoe de bewoners oplossingen vinden om de problemen van elke dag op te lossen. Precies daar vinden wij de eerste vermelding van ‘De Groene Hoed’. Wij schrijven het jaar 1754. Uit de verslagen van de nog prille overheid valt op te maken wat het probleem was en hoe de oplossing er uit zag.

Twee boeren, Jakob Klaaszoon en Hendrik Janszoon. Het zijn buren met kleine boerderijen en akkers, in de buurt waar later de wijk Zevenhuizen werd gebouwd. Als de kaarten betrouwbaar zijn.
Het conflict gaat om water. De een wil voor het vee een lage waterstand. De andere heeft voor zijn gewassen (het gewas wordt genoemd: gerst) juist belang bij een hogere waterstand. Als de een een sloot graaft, gooit de ander die in de nacht erna weer dicht. De kwestie dreigt uit de hand te lopen. Dan komt de zaak voor de schout, die verwijst naar ‘de groene hoed’.

Je moet de kronieken goed lezen om te ontdekken wat daarmee wordt bedoeld. Aanvankelijk is het een boom, een eik, die in de zomer een schaduwrijke plek biedt. De vorm van de boom doet denken aan een hoed.

Op die plaats onder die boom komen mensen bij elkaar om met elkaar te spreken, om hun geschillen uit te praten. Om te kijken hoe het verder moet met het land, de dieren, de oogst, de huizen.
Wie wil, komt er bij en praat mee. Vele stemmen en één ding staat vast: ze moeten er samen zien uit te komen. Eerder stoppen ze niet. Dat is waar-schijnlijk ook gebeurd in de zaak tussen de twee genoemde boeren. Maar de zaak komt niet meer terug in de kronieken en is dus waarschijnlijk opgelost.

Die oude eik stond eeuwenlang op de plaats waar nu de markt wordt gehouden, het hart van wat later de stad zou worden. In die ontwikkelingen sneuvelt de oude boom, maar niet het gebruik. Als symbool ervan komt er een echte ´groene hoed´, die in het midden wordt gelegd als er gepraat moet worden.
Begin 20e eeuw verdwijnt het ´proaten bij de groene hoed´. Bijna driehonderd jaar troffen mensen elkaar daar, zonder dat er bloed vloeide. Zij dachten na over waar het heen moest met de stad en het land. Het kwam altijd goed, onder de groene hoed.

Het is daarom passend dat de programmacommissie van de Regentessekerk, de Doopsgezinde Gemeente, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en de Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn deze naam koos voor het aanbod aan cursussen, lezingen en kringen. Zij komen opnieuw samen ‘onder de groene hoed’.

Activiteiten

Hieronder vindt u het overzicht van activiteiten die plaatsvinden in de Regentessekerk en de Doopsgezinde Kerk gedurende het seizoen 2020-2021.

Het programma kent een grote diversiteit aan vorm en inhoud: van eetgezelschap tot studiegroep en van zingen tot film of theater.

We hebben er vertrouwen in dat er voor velen iets tussen zit; voor de één wellicht ter lering, voor de ander ter vermaak!

De Groene Hoed verzorgt en coördineert in samenwerking met anderen de programmering. Ondanks de poging tot volledigheid kunnen er in de loop van het jaar nog wijzigingen plaatsvinden door toevoeging of uitval van activiteiten.

De activiteiten vinden vrijwel allemaal plaats in de Regentessekerk of in de Doopsgezinde Kerk en zijntoegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is.

Graag zullen wij u in het komende seizoen in goede gezondheid bij onze activiteiten begroeten!

 

Activiteitenoverzicht 2020 – 2021

Klik op de activiteit voor nadere informatie!

 

2020    
     
datum   activiteit
juli    
do   9 juli zomeravondlezing
zo 26 juli vesper
augustus    
do   6 aug zomeravondlezing
vr 21 aug basisvergadering
zo 23 aug vesper
september    
di   8 sept literatuurkring
zo 12 sept nationale orgeldag
di 15 sept meditatie
do 17 sept themacafé
vr 18 sept basisvergadering
ma 21 sept inspiratiebijeenkomst
di 22 sept leerhuis
vr 25 sept hemels gezang
zo 27 sept ontmoetingsdienst
zo 27 sept vesper
di 29 sept gesprekskring
di 29 sept eat & meet
oktober    
di   6 okt meditatie
di   6 okt leerhuis
vr   9 okt voorstelling ‘van begin…’
do 15 okt themacafé
datum activiteit locatie
vr 16 okt basisvergadering
zo 25 okt vesper
di 27 okt leerhuis
di 27 okt gesprekskring
di 27 okt eat & meet
vr 30 okt hemels gezang
november    
di   3 nov meditatie
di 10 nov literatuurkring
di 10 nov leerhuis
do 12 nov cursus ‘ketters!‘
vr 13 nov film ‘me before you’
di 17 nov meditatie
do 19 nov themacafé
vr 20 nov basisvergadering
zo 22 nov vesper
wo 24 nov leerhuis
di 24 nov gesprekskring
di 24 nov eat & meet
do 26 nov cursus ‘ketters!’
vr 27 nov hemels gezang
december    
di   1 dec meditatie
di   8 dec leerhuis
do 10 dec cursus ‘ketters!’
vr 11 dec basisvergadering
di 15 dec meditatie
do 17 dec christmas carols
vr 18 dec hemels gezang
2021    
     
januari    
zo   3 jan nieuwjaarsbijeenkomst
di   5 jan meditatie
di 12 jan literatuurkring
vr 15 jan basisvergadering
di 19 jan leerhuis
di 19 jan meditatie
di 19 jan poezieavond
do 21 jan themacafé
zo 24 jan vesper
di 26 jan gesprekskring
di 26 jan eat & meet
vr 29 jan hemels gezang
februari    
di   2 febr meditatie
di   9 febr leerhuis
di 16 febr meditatie
do 18 febr themacafé
vr 19 febr basisvergadering
di 23 febr gesprekskring
di 23 febr eat en meet
vr 26 febr hemels gezang
zo 28 febr vesper
     
maart    
di   2 mrt meditatie
di   2 mrt leerhuis
di   9 mrt literatuurkring
do 11 mrt lezing Joodse humor
di 16 mrt leerhuis
di 16 mrt meditatie
do 18 mrt themacafé
vr 19 mrt basisvergadering
vr 26 mrt hemels gezang
zo 28 mrt vesper
di 30 mrt gesprekskring
di 30 mrt eat & meet
april    
di   6 apr meditatie
do 15 apr themacafé
vr 16 apr basisvergadering
di 20 apr meditatie
zo 25 apr vesper
di 27 apr koningsdag
vr 30 apr hemels gezang
mei    
di 11 mei literatuurkring
do 13 mei excursie-café
di 18 mei meditatie
wo 19 mei die winter is verganghen
vr 21 mei basisvergadering
zo 23 mei vesper
wo 26 mei excursie
vr 28 mei hemels gezang
juni    
vr 18 juni basisvergadering
vr 25 juni hemels gezang
zo 27 juni vesper