Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

Verslag activiteiten 2022

Algemeen
In het jaar 2022 kwam er gelukkig een einde aan de Coronacrisis. De nieuwjaarsbijeenkomst en de basisvergadering van januari werden nog “digitaal” georganiseerd, maar vanaf februari waren de vieringen en basisvergaderingen weer op “locatie”.

In het jaar 2022 hebben we onze inspiratie gezocht in veel verhalen, verhalen over “het gemeenschappelijke huis te behoeden”, over wijsheid, moed en rechtvaardigheid waarbij ook klimaatrechtvaardigheid aan de orde kwam. We luisterden naar de verhalen van woestijnvaders en de grote verhalen van mensen van licht.
Zo bleven we “basisgemeente” zoekend naar goede woorden die opbouwend zijn of de toekomst kunnen openen, woorden die vertrouwen geven en ruimte laten voor hoop op vrede.

In dit verslag is een korte opsomming opgenomen van de thema’s van de vieringen en basisvergaderingen.

Basisvieringen

Hoofdthema in het voorjaar 2022: Wat beweegt ons.

Digitaal 2 januari 2022: Nieuwjaarsbijeenkomst.

Digitaal 6 februari 2022: Het gemeenschappelijke huis behoeden: wat voor wereld willen wij doorgeven aan hen die na ons komen, aan onze kinderen?

6 maart 2022: Wijsheid. Twijfel is het begin van Wijsheid, aldus Augustinus. Wie wijs is weet, dat alle luisteren begint met kijken en wachten tot de ander is uitgesproken. Het luisteren naar God en naar de mensen is altijd maar een kwestie van liefde.

3 april 2022: Rechtvaardigheid. “Voor het slagen van het kwaad is niets anders nodig dan dat goede mensen niets doen”, Martin Luther King. “Mag de engel van rechtvaardigheid steeds bij je zijn wanneer je evenwicht zoekt tussen de verschillende neigingen van je hart, tussen je verlangen naar vrijheid en je verplichtingen tegenover anderen, tussen nabijheid en afstand, tussen het vasthouden aan je mening en de openheid voor de wensen van de ander, tussen je recht op leven en het recht van de ander, tussen jouw grenzen die bij je passen en de verwachtingen die anderen van je hebben”, Anselm Grün.

15 april 2022: Goede Vrijdag. Stilte, stilstaan bij ……..

16 april 2022: Paaszaterdag. Opstaan en doorgaan. “Soms moet ik kleur bekennen, mijn mond openen, opstaan, reisvaardig zijn. Het feit van overleven verplicht”, Koos Koster, journalist vermoord in El Salvador. “Omdat ik niet alles kan doen zal ik niet weigeren het stukje te doen dat ik wel kan doen”, Hellen Keller. “Wees niet bang”, lied van Freek de Jonge.

5 juni 2022: Pinksteren. Creativiteit en bezieling. Pinksteren heeft te maken met fluiten en feest, met bezieling en vernieuwing. Het heeft iets van een regenbui op dorre grond die daardoor weer vruchtbaar wordt; een wegwijzer die de verdwaalde de juiste richting toont. Hoe ver te gaan en of er wegen zijn.

3 juli 2022: Humor. De mooiste humor is de humor die lucht geeft. Die een gespannen situatie openbreekt. Niet elkaar neerhalen, maar met een kwinkslag laten zien: we kunnen samen verder. Humor die tegenstellingen overbrugt.

7 augustus 2022: Zomerbijeenkomst.

Hoofdthema in het najaar 2022: Ontmoetingen met…

4 september 2022: De dichter Leo Vroman. In zijn bundel “Psalmen en andere gedichten” roept Vroman de schepper aan als Systeem: Ik wil geloven in een Systeem dat onmenselijk groot is en dat ons menselijk heelal, en elk ander heelal, waarin ieder en alles een onbegrijpelijk mooie plaats inneemt, bestuurt.

2 oktober 2022: Polmen, een van de woestijnvaders. Woestijnvaders en – moeders zijn onruststokers. Ze schuren, provoceren, rebelleren, choqueren. Maar dat doen ze om te inspireren. Als we tijdens een eredienst een broeder zien wegdommelen, moeten we hem dan een por geven? Polmen: “Nee, dan leg ik zijn hoofd op mijn knie en laat hem tot rust komen”.

6 november 2022: De grote verhalen van de mensen. In deze viering hebben we ook de overledenen van de basisgemeente herdacht. Marinus van den Berg: Jou missend gedenk ik jou, vier ik je naam op deze gedenkdag. Jou missend noem ik je naam, jou noemen geeft mij lucht. Jou gedenkend dank ik je, om wie je was, om wie je nog bent. Jou dankend, jou gedenkend, jou vierend, jou missend, zoek ik mijn weg verder.

4 december 2022: Er zijn mensen van licht; die sterren voor je aansteken, die je met warmte omgeven, die jou herkennen als zichzelf, die je openen voor goedheid.

24 december 2022: Kerst. Het kerstoratorium “Als appelbloesem in de winter”. De bloesem in de “dode” tijd van het jaar, symbool van geboorte, vernieuwing, hoop en belofte.  

Basiskoor
Het basiskoor heeft in alle vieringen weer haar medewerking verleend.

Basisvergaderingen
Er werden in 2022 8 basisvergaderingen gehouden. De volgende thema’s kwamen aan de orde:

21 januari 2022: Wat houdt ons bezig in deze roerige tijd?

18 maart 2022: “Leve het rumoer! Leve ons verschil van mening!” Discussie over de Abel Herzberglezing van Femke Halsema, gehouden op 26 september 2021.

22 april 2022: Mlango Farm, een verslag van Geertje Breet over dit project van haar dochter Els en partner Kamande in Kenya.

20 mei 2022: Film “Kiss the ground” waarin het gaat over regeneratieve agricultuur, een manier om de natuur weer in balans te brengen.

19 augustus 2022: Oorlog in Oekraïne. Wat betekent deze oorlog voor ons, wat doet het met ons?

16 september2022: Interview met historica Annelien van Dijn over het thema Vrijheid.

21 oktober 2022: EO-uitzending uit de reeks Lazarus. Marleen Stelling gaat in gesprek met Nicolaas Veul waarbij ze voor dit gesprek aanknopingspunten zoeken in het schilderij van Rembrandt van “De verloren zoon”.

16 december 2022: Verlangen naar Licht. Op basis van dit thema wordt ieder uitgenodigd om in de vergadering een gedicht, verhaal, lied of beeld in te brengen.

Communicatie en publiciteit
In voor- en najaar van dit jaar verschenen 10 rijk gevulde Epistels in een digitale versie. Daarnaast waren er bijna maandelijks de digitale nieuwsbrieven. Op de website zijn alle in de vieringen uitgesproken teksten terug te lezen.