Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

Basisvergadering 16 februari 2024

Na de Pauze: Van alle boeken die je las is er vast één die je aan het denken heeft gezet, je ontroerde, heeft laten lachen, je op een andere manier naar de wereld heeft doen kijken. Een boek dat je al lang geleden las of misschien wel deze week. We vragen je dat boek mee te nemen om er in een kleine groep over te vertellen.