Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

Basisvergaderingen

De Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn komt ook iedere maand bij elkaar voor de basis-vergadering. Daarin worden huishoudelijke zaken besproken, maar ook thema’s die in de eigen gemeente of in de actualiteit spelen. Zo praten we over liturgievernieuwing, godsbeelden, maar ook over oorlog en vrede, armoede en gerechtigheid.

Hieronder zijn de onderwerpen aangegeven die in de voorgaande basisvergaderingen aan de orde zijn geweest.

Maart

Samenstellen vieringenlijst seizoen 2024/2025

In vier stappen stellen we met elkaar de vieringenlijst samen voor het komende seizoen. Iedereen wordt uitgenodigd om daarvoor voorstellen te doen (stap 1). Deze moeten voor 1 maart per email worden toegestuurd. Je kunt daarbij alle kanten op: maatschappelijke onderwerpen, religieuze of bijbelse thema’s, pastorale thema’s, lievelingscitaten, enzovoort. In de basisvergadering worden alle ingezonden onderwerpen kort gepresenteerd en besproken. Vervolgens gaan we in een democratische peiling na welke thema’s het meest gewenst zijn voor de vieringlijst van volgend jaar (stap 2). Op grond van de gemaakte keuzes gaan twee of drie mensen uit ons midden een jaarplanning maken (stap 3), die vervolgens kan worden vastgesteld op de basisvergadering van 19 april (stap 4).

Februari

Dit boek verdient een podium

Van alle boeken die je las, is er vast één dat je aan het denken heeft gezet, je ontroerde, je heeft laten lachen, je op een andere manier naar de wereld heeft doen kijken. Een boek dat je al lang geleden las of misschien wel deze week. We vragen je dat boek mee te nemen om er in een kleine groep over te vertellen.
“Boek zoekt lezer” Er is ook gelegenheid om een boek te ruilen of weg te geven. Er staat een tafel klaar, waarop deze boeken neergelegd kunnen worden. Maak een ander en jezelf blij met een boek.

Januari

Het stond in de krant!

Bij alle berichten die je in de krant leest kan er zomaar een bericht zijn waar je mee blijft rondlopen omdat het je raakt in positieve of negatieve zin. Wij vragen jullie om die krant of dat krantenartikel mee te nemen om daarover na de pauze in kleine groepjes te praten.

December

Wat is jouw persoonlijk Kerstverhaal?

Wij nodigen jullie uit om iets te vertellen over “jouw persoonlijk kerstverhaal”. Is er een tastbaar iets wat je altijd met Kerst doet – of in huis hebt? Iets waar een bijzonder verhaal aan zit of iets wat je gewoon mooi of leuk vindt om over te vertellen of te laten zien? Neem het mee en deel je verhaal met ons. Wij komen ook met een verhaal en samen met jullie inbreng maken we er iets moois van.

November

Themafilm met maaltijd en nagesprek

Film ‘The Father’ Vader (Anthony Hopkins) wordt zichtbaar een dagje ouder, maar weigert alle hulp van zijn dochter Anne. Terwijl hij zijn omgeving en zijn veranderende gezondheid een plaats probeert te geven, begint hij zijn naasten in twijfel te trekken. Maar ook zijn geestelijke gezondheid en zelfs de reële wereld worden overpeinsd.
The Father geeft ons een onmogelijke ervaring mee. Hoe is het om een hersenziekte (Alzheimer) te ervaren, zonder er daadwerkelijk aan te lijden? De film verwart en desoriënteert, en haalt onze belevingswereld door de mangel.
Zo is het ook in het hoofd van Anthony: zijn geheugen laat hem in de steek en hij kan niet meer bijhouden waar of wanneer hij ergens is. Hoe langer, hoe meer wordt het verhaal een onnavolgbare brij. En zo weet je nooit helemaal zeker wat er allemaal nou echt aan de hand is, net zoals iemand die aan deze vorm van dementie lijdt.

Oktober

Verkiezing

We praten met elkaar over de komende Tweede Kamerverkiezingen, met als invalshoek de passages in verkiezingsprogramma’svan politieke partijen over migratie, asiel- en vluchtelingenbeleid. Wie krijgt jouw stem op 22 november? Vijf mensen uit onze basisgemeente hebben van een aantal partijen de verkiezingsprogramma’s bestudeerd. Met name wat daarin te vinden is over migratie. Het zijn de VVD, PVV, BBB, NSC, GL/PvdA. Per partij wordt een samenvatting van hun bevindingen gepresenteerd gevolgd door een korte samenspraak met de vergadering.

September

Buddy-to-Buddy

’Eén persoon kan waardevol zijn in de ontdekkingstocht naar een nieuw bestaan’ Buddy-to-Buddy-project Apeldoorn. In dit project trekken mensen die naar Nederland zijn gevlucht vier maanden op met een inwoner van Apeldoorn. Op deze manier wordt het sociale isolement van de nieuwkomer doorbroken en worden Apeldoorners betrokken bij de integratie van vluchtelingen. Dieuwke de Boer zal ons er meer over vertellen. Dieuwke is coördinator bij het Buddy-to-Buddy project in Apeldoorn.

Mei

Samen eten

De laatste basisvergadering van dit seizoen vindt plaats in De Herberg. Na het huishoudelijk deel van de vergadering zullen we samen een maaltijd houden. Er is geen na-de-pauze onderwerp, maar korte bijdragen in de vorm van gedichten of liederen tijdens of na de maaltijd zijn van harte welkom.
Ellen heeft gekookt en legt uit wat we gaan eten. Tijdens het eten worden vele gesprekken gevoerd. De stemming zit er goed in.

April

We staan stil bij het overlijden van Huub Oosterhuis en Douwe Brandsma.

Beiden speelden een grote rol bij het ontstaan van de basisbeweging. Huub op landelijk niveau. Douwe op lokaal niveau. We starten met een rondje over de betekenis van het leven en werk van Huub Oosterhuis.
Na dit rondje herdenken we Douwe. Joop heeft een filmcollage gemaakt van foto’s die hij vond in het digitaal archief van Douwe. Ze zijn gemaakt op zijn 80e verjaardag die met ons werd gevierd in De Herberg.
Tot slot kijken en luisteren we naar twee liederen. Het eerste lied “Wat ik gewild heb” werd door ons gezongen bij de afscheidsviering van Douwe. Het tweede lied is het laatste waarvan Huub Oosterhuis de tekst heeft gemaakt en heet “Het lied van de zevende dag”. Tjeerd Oosterhuis heeft de muziek gecomponeerd. Bij de afscheidsviering is dit door Trijntje Oosterhuis gezongen.

Maart

Persoonlijk

Een van ons neemt ons mee in zijn reis, waarin geloof, religie en inspiratie een belangrijke rol spelen. Ook bij hem veranderde zijn kijk op deze zaken door de jaren heen. Wat zorgde daarvoor, en waar kwam hij uit?

Februari

Vieringen

Omdat de werkgroep Vieringen niet op volle sterkte is, werken we in de basisvergadering samen aan de nieuwe vieringenlijst.
Gesprek over vieren in onze basisgemeente. Wat beleef je er aan? Wat verwacht je ervan? Wanneer inspireert een viering jou? Mis je iets? Presentatie van de ingediende thema’s en door stickertjes te plakken wordt duidelijk over welke thema’s wij in het nieuwe seizoen graag willen vieren.

Januari

Bedreigde democratie

“We leven in een tijd van reactie, verrechtsing. Het lijkt er op dat steeds meer autocraten (en theocraten) aan de macht komen. Het democratisch bestel zit zodanig in elkaar dat het zichzelf kan uitschakelen: als maar voldoende mensen democratisch een autocraat aan de macht helpen, kan die vervolgens de democratie om zeep helpen. Toch lijkt democratie, zoals het woord zelf aangeeft, de enige belangrijke staatsvorm te zijn, waarin het volk kan worden gehoord en (een zekere mate van) macht heeft. Daarom moeten we er zuinig op zijn.” Dit schreef Frits Feldbrugge vorig jaar in Epistel. Vanmiddag gaan we er met elkaar over in gesprek.

December

Verlangend naar licht

Wij leven in de adventstijd, in afwachting van het licht in de duisternis. ‘Verlangen naar licht’ is het onderwerp na de pauze. Wij vragen je om een gedicht, een verhaal, een lied, een beeld of wat dan ook in te brengen. Duik in je boekenkast, knip dat ene treffende citaat uit de krant, laat je liefste beeld van ‘licht’ zien, vind dat verhaal terug dat voor jou zo vaak de komst van het licht belichaamt.

Oktober

De verloren zoon

Wij kijken samen naar een EO uitzending uit de reeks Lazarus. Aan de hand van het beroemde schilderij “De verloren zoon” spreekt Marleen Stelling met Nicolaas Veul. Hij is programmamaker en presentator bij de VPRO. Wat raakt hem in het verhaal van “De verloren zoon”? Nicolaas Veul zag zijn vader jarenlang niet. De breuk was moeilijk maar ook belangrijk om zijn eigen pad te vinden. Hij vertelt erover in deze uitzending en het verhaal komt tenslotte tot leven in een tableau vivant. Voorafgaand aan de uitzending wordt het ver haal van “de verloren zoon” voorgelezen.

September

Vrijheid

Het denken over het thema Vrijheid lijkt voorbehouden te zijn aan rechts georiënteerde partijen. Toch is het zinvol dat ook links zich bezig houdt met dit thema. Zeker in de actualiteit van te nemen maatregelen m.b.t. de klimaatcrisis. Hoe gaan politiek en maatschappij om met collectiviteit en met individuele vrijheden? Verslaggever Jelmer Mommers van De Correspondent had een interview met historicus Annelien de Dijn. Zij schreef het boek Vrijheid. Een woelige geschiedenis.
In het interview gaat het o.a. over de historische redenen waarom links in het verleden huiverig was voor dit thema. Maar ook meer algemene achtergronden over vrijheid, zoals de uitspraak van Franklin D. Roosevelt: ‘Ware individuele vrijheid kan niet bestaan zonder economische zekerheid en onafhankelijkheid’ en ‘Behoeftige mensen zijn geen vrije mensen.’ We laten de belangrijkste fragmenten uit dit interview horen. Daarna gaan we onderling in discussie aan de hand van enkele inleidende vragen.

Augustus

Oorlog

Er is elke dag veel ander nieuws, maar het is een feit dat het nog steeds oorlog is in Europa. Deze heeft enorme gevolgen. Ten eerste voor de Oekraïners, gevlucht of nog steeds verblijvend in hun land in oorlog. Voor de Russen, die de economische gevolgen elke dag aan den lijve ervaren. Voor de duizenden soldaten die voor hun bazen hun leven moeten wagen en kunnen verliezen. Voor ons Europeanen, die de gevolgen van oorlog en sancties in onze portemonnee voelen. En in onze harten. De enige partij die garen spint bij de oorlog is de wapenindustrie.
Dit is de gelegenheid om met elkaar te spreken over wat deze oorlog voor ons betekent, wat het met ons doet. Met onze gedachten en idealen rond oorlog en vrede. Met ons denken over de toekomst. Met ons hoofd en met ons hart. Zijn er in de media geluiden waarbij je je thuis voelt, die verwoorden wat jij denkt? Volg je de oorlog nog, of ben je ermee gestopt? En, misschien wel de moeilijkste vraag: wat kunnen wij bijdragen aan vrede?

Mei

Film ‘Kiss the ground’

Wij kijken naar een verkorte versie van de film ‘Kiss the ground’. Wetenschappers en betrokken beroemdheden laten zien hoe de grond van de aarde de sleutel kan
zijn in de strijd tegen klimaatverandering en voor het behoud van de planeet. Aan het woord komen wetenschappers, activisten, boeren en politici. Ze vormen ideeën over regeneratieve agricultuur, een manier om de natuur weer in balans te brengen. De belangrijkste beginselen van de regeneratieve landbouw zijn: bodembedekkende gewassen, gewaswisseling, minder grondbewerking, gecontroleerde begrazing, compostering en inoculatie met schimmels.

April

Mlango Farm

In 2007 begonnen Els Breet (dochter van Jan en Geertje Breet) en haar partner Kamande met hun Mlango Farm, op 1 uur rijden van Nairobi, Kenya. De vruchtbare maar verwaarloosde landbouwgrond van Mlango Farm is sinds hun komst gekapt en beplant met fruitbomen en groenten. Een bijzonder mooi project van voedsel verbouw, werk en scholing voor lokale bewoners. In december j.l. was Geertje, samen met dochter Annemarie, op bezoek. Aan de hand van een promotie filmpje en foto’s zal Geertje ons vertellen over dit mooie project.

Maart

‘Leve het rumoer! Leve ons verschil van mening!’

Woord en weerwoord, spraak en tegenspraak: het is goed om met elkaar van mening te verschillen en daarover het gesprek aan te gaan. In onze tijd gaat het vaak over corona, de maatregelen en het afzien van rechten. In de samenleving werd daar volop over gesproken en geschreven. In onze basisgemeente leek het geen thema. Klopt dat? Of zwegen tegenstemmen omdat de heersende opvattingen te sterk waren? Er zijn nog veel meer voorbeelden waarin verschil van mening speelt. Het thema is besproken naar aanleiding van de Abel Herbzerglezing van Femke Halsema met als titel ‘Leve het rumoer, leve ons verschil van mening!’.

Januari

Wat houdt ons bezig in deze roerige tijd?

Online vertellen we elkaar onze ervaringen van de afgelopen periode, tijdens corona.

December

Onze basisgemeente?

In kleine groepen praten we over de onderstaande vragen:
Hoe ziet de basisgemeente waar jij in deze leeftijdsfase lid van zou willen zijn er uit?
Is het goed zoals het is of kan het anders / beter?
Hoe denk je over de balans tussen wat we willen en verwachten aan de ene kant en wat we kunnen aan de andere kant? Is het goed zoals het is of kan het anders / beter?

November

Besluiten

• De na-de-pauze-groep wil blijven coördineren, heel fijn!
• Er komt een oproep in Epistel om thema’s aan te dragen.
• In de basisvergadering ad hoc overleggen over de volgende basisvergadering, indien er nog geen onderwerp is.

Oktober

Werkgroep na-de-pauze

Nu ligt er veel druk op de werkgroep voor een Na de Pauze onderwerp, dat is voor ons als werkgroep niet haalbaar. We zoeken naar een weg waarbij we meer met elkaar “Na de Pauze” vorm kunnen geven en in gesprek gaan.
Ieder van ons heeft wat te vertellen… Wat houdt jou bezig? Actualiteit uit de krant? Wat inspireert jou? Je hobby? Waar wordt je warm van? De één heeft een luchtig verhaal, de ander een dieper thema, alles mag, alles kan.
Hierover willen we graag met allen van gedachten wisselen.

December

Zoem je zin!

De basisvergadering deze keeer wordt een zoom-vergadering. Er staat één punt op de agenda: het geplande na-de-pauze-onderwerp ‘de zin van…’ De Doopsgezinde Kerk is tot 1 januari gesloten, behalve voor vieringen. Op 8 december besluit de kerkenraad van de doopsgezinden of het gebouw wellicht eerder open kan. Dat leidt nu tot de beslissing van de coördinatiegroep om de basisvergadering van december fysiek af te gelasten en digitaal te organiseren.
Een groot voordeel is dat het geplande na-de-pauze-onderwerp ‘de zin van…’ zich daar uitstekend voor leent. ‘De zin van…’ is een rubriek in Trouw, waarin mensen vertellen welke zin of uitspraak hen inspireert, bemoedigt, verder helpt. In coronatijden, en in andere tijden. Tijd voor een positieve sessie! Inspireer andere basisleden, laat je inspireren door andere basisleden!
Het gaat zo:
• Heb jij zo’n inspirerende zin en wil je meedoen aan de zoomvergadering, meld je dan voor 8 december aan.
• Heb jij zo’n zin niet en wil je toch meedoen aan de zoomvergadering, meld je dan ook aan.
• Wij maken zoomgroepen van maximaal 8 personen. Zo blijft het voor iedereen werkbaar en overzichtelijk.
• Tijdens deze zoomsessie maken we een rondje en vertelt iedereen haar of zijn zin, met een toelichting. Daarna kunnen de andere aanwezigen vragen stellen, reageren, verder praten. Het duurt zolang als het duurt.
• Heb je geen zin, maar wil je liever een muzikale bijdrage leveren? Ook fijn! Fluit, strijk, speel, blaas, speel op welk instrument dan ook voor een muzikaal intermezzo.

November

Musicians without Borders

Pieter Kat, lid van de Doopsgezinde Gemeente, komt ons vertellen over Musicians without Borders, een project waar hij al lang intensief bij betrokken is.
Het leven van kinderen op de West Bank in Palestina is vaak uitzichtloos. Het geweld heeft een enorme invloed op het leven van deze kinderen. Zij verlangen naar een leven zonder angst, zonder voortdurende dreiging. Ook zij willen leven met hoop voor de toekomst.
Musicians without Borders heeft een gevarieerd muziekprogramma voor deze kinderen: “Palestine Community Music”. Hiermee startten ze in 2008. Lokale jongeren, leraren en
maatschappelijk werkers worden getraind om de veerkracht van de kinderen te vergroten, een cultuur van geweldloosheid te bevorderen, om de kinderen het gevoel te geven weer even gewoon kind te zijn. Duizenden kinderen en families in vluchtelingenkampen, scholen, ziekenhuizen, weeshuizen en in geïsoleerde dorpen worden zo bereikt. Veel aandacht is er ook voor kinderen met beperkingen. De documentaire “Little stars of Bethlehem” gaf een indrukwekkend beeld over een groep kinderen die op de Cello Biënnale in Amsterdam mochten optreden.

Oktober

Institutioneel racisme in Nederland. Wat is het, waar zit het en wat kun jij er aan doen?

Opeens duikt de term institutioneel racisme of systemisch racisme overal op. Er is al veel overgeschreven en gesproken sinds de ‘Black Live Matters’ demonstraties na de gewelddadige dood van George Floyd. In Amerika, in andere landen, en ook in Nederland.
Racisme gaat over het idee dat de ene etnische groep superieur is aan de andere. Een deel van het racisme in Nederland is simpel te herkennen. In stadions, op straat, in spraak- gebruik, of in het gebruik van zogenaamde ‘grapjes’. Institutioneel racisme is subtieler. Het is racisme dat onbewust in de structuren van onze samenleving zit gebakken. Het gaat in dit geval om gekleurde mensen die te maken krijgen met een vanuit de slavernij-achtergrond in onze cultuur ingeslopen stereotype kijk op donkere mensen. Het gaat dan vaak over de systematische uitsluiting en/of discriminatie van groepen op basis van geschreven maar vooral ook ongeschreven regels, tradities, gedrag en omgangsvormen. Een vrij breed palet aan mogelijkheden, kortom. Je vindt institutioneel racisme in Nederland onder meer op onze huizenmarkt, in onze taal, tradities, sollicitatieprocedures en politiekorpsen. Waar hebben we het dan over? Wíj zijn toch niet racistisch?
Niet bewust misschien, maar hebben we misschien een blinde vlek waar we eens naar zouden kunnen kijken? Hoe zit het met onze eigen (vaak onbewuste of goed bedoelde) houding, die door ‘zwarte’ mensen als kwetsend kan worden ervaren? Het subtiele institutioneel racisme zit hem in het bezigen van woorden die in het verleden al gebruikt werden om ‘de ander’ aan te duiden, iemand die als minderwaardig werd beschouwd. Woorden als ‘neger’ bijvoorbeeld. Sinds het n-woord vanaf de 17e eeuw door witte mensen werd gebruikt om tot slaaf gemaakten mee aan te duiden, kreeg het een andere lading. Misschien voelen wíj die lading niet meer, maar onze gekleurde medemensen wèl.Laten we ook vooral luisteren hoe het voor hèn is om te leven in een maatschappij, waar onder de oppervlakte institutioneel racisme een grotere rol speelt, dan wij soms denken.
Het is een lastig onderwerp. Het gaat niet zozeer over goed of fout. Maar meer over bewustwording en luisteren naar elkaar. En naar elkaars pijn. En om te durven kijken naar onze eigen onbewuste blinde vlek.
Literatuur: o.a. Anousha Nzuma: Hallo, witte mensen; Gloria Wekker: Witte Onschuld; Robert Vuistje: Maar waar kom je vandaan? Hand-out 19-09-20. 2of3 bij EEN : Maatschappelijk Atelier.

September

Reacties en gedachten bij de Coronapandemie.

Met behulp van teksten die in verschillende Episteletjes werden opgenomen gaan we aan de praat over de periode die nu achter ons ligt: welke verrassende nieuwe mogelijkheden bood deze periode voor ons, voor onze relatie met anderen en onze relatie met de aarde, het milieu? We waren niet alleen geschrokken en bezorgd. Er was ook hoop op veranderingen ten goede. Eindelijk! Corona bood ook kansen!
Een aantal tekstfragmenten worden rondgedeed om het gesprek op gang te brengen. Er staan in de E-pisteletjes nog veel meer inspirerende teksten die de moeite waard zijn. Bij enkele teksten zijn ook nog een paar vragen opgenomen. Door onderlinge uitwisseling van de antwoorden kunnen we er een boeiende avond van maken, dankzij Corona.

Maart

Psychiater Dirk de Wachter over ‘Engagement’, een verhaal over zingeving en verbondenheid voor ons allemaal.

Hij is een graag geziene gast in de media en als hij ergens spreekt, is de zaal stijf uitverkocht: we hebben het hier over de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter. Zijn boek ‘De kunst van het ongelukkig zijn’ waarin hij, op een rake manier, uiteenzet waarom we niet moeten streven naar geluk, maar naar zingeving en verbondenheid.
Tegenlicht-redacteur Tom Reijner reisde af naar het Vlaamse Kortenberg voor een gesprek in zijn behandelkamer in het psychiatrisch ziekenhuis aldaar. Want hoewel De Wachter zich graag mengt in het publieke debat, is hij vooral psychiater. En zo beziet hij de wereld ook. We lopen vast: in het consumentisme, in de klimaatproblematiek, maar ook psychiatrisch. Mensen vallen buiten de boot. ‘Doe iets, voel je betrokken. Het zal je een fijner gevoel geven.’ We gaan luisteren naar een interview met een bevlogen mens, met een positieve boodschap voor een wereld in verwarring.

Februari

Poëzie en muziek van Leonard Cohen. Titel: ‘Van Suzanne tot Thanks for the Dance’.

Ieder van ons kent wel het lied ‘Suzanne’ van Herman van Veen, dat een variatie is op de ‘Suzanne’ van Leonard Cohen. Oorspronkelijk een dichter, ontwikkelde hij zich in de 60-er jaren als zanger. Zijn songs pasten in die tijd van vrije liefde en flower-power. Toch is zijn joodschristelijke achtergrond dan al merkbaar en in latere teksten ook de invloed van een 7-jarig verblijf in een boeddhistisch klooster. Van hem zijn indringende, poëtische (Engelse) teksten die soms moeilijk te vertalen zijn. Ze geven een zoektocht weer naar spirituele betekenissen van veel aspecten van ons leven.
Leonard Cohen overleed in 2016. Zijn zoon bracht onlangs postuum nog een CD van hem uit: ‘Thanks for the Dance’, gezongen door Leonard Cohen zelf, muzikaal vormgegeven door zijn zoon en muzikale vrienden. We gaan deze avond dieper in op een aantal songs met een spirituele lading.

Januari

Het donorcodicil

We hebben allemaal de folder in de bus gehad en moeten voor 1 juli a.s. een keuze maken. Het is inmiddels 20 jaar terug dat de vorige donorwet werd ingevoerd (waarover we destijds ook in de basisvergadering hebben gesproken). Toen ging het om vrijwillige registratie, nu zit er meer drang achter: als we niets aangeven worden we als donor geregistreerd. Maar we kunnen aangeven dat we dat niet willen of slechts ten dele willen. Er is een belangrijk verschil tussen orgaandonatie en weefseldonatie.
Orgaandonatie kan alleen bij overlijden in het ziekenhuis, bijvoorbeeld na hersendood of na hartstilstand. De organen moeten zo snel mogelijk worden uitgenomen zodat ze nog in een goedeconditie zijn. Bij weefseldonatie is er meer tijd en kan het ook na overlijden thuis. In de voorlichting wordt weinig aandacht besteed aan het stervensproces. Wanneer is iemand echt dood en hoe wordt dat ervaren door de naasten? In principe is doneren natuurlijk goed, maar er lijkt toch sprake van een nogal mechanistische benadering. Je lichaam is geen machine en er is toch ook een samenhang tussen lichaam en geest.
Donor worden doe je daarom niet zo maar en daarom is het goed om daar met elkaar wat langer bij stil te staan.

Oktober

Cirkelen rond het centrum

Het labyrint is een mysterieus en krachtig symbool met een lange voorgeschiedenis. Het verwijst naar de spirituele weg die je als mens gaat, voor de zoektocht naar verbinding met jezelf, de ander en de Ander. In onze steeds chaotischer wordende wereld voelen steeds meer mensen zich aangetrokken door de symbolische, spirituele kracht van het labyrint. Het lopen van het labyrint is als een meditatieve reis naar binnen via een pad, dat met vele bochten en cirkelvormige bewegingen naar het centrum leidt. Dat centrum kun je steeds anders ervaren. Als een keerpunt, rustpunt, moment van verbinding, of de plek waar je antwoord krijgt En steeds is er ook weer de weg terug naar de uitgang, die ook de ingang is. De wereld blijft gelijk, maar jij bent veranderd.

De bestemming van je ziel ontdekken
Is niet iets waar je recht op af kunt gaan
Het is eerder iets wat zich ontvouwt

September

Tijdens de basisvergadering van 16 augustus is besloten dat in september geen vergadering zal worden gehouden. Des te meer wordt aandacht gevraagd voor de Inspiratieavond die op 23 september plaatsvindt in de vredesweek.

Juni & Juli

Geen basisvergaderingen

Mei

Stilte en leegte

Zoektochten vol verwondering en spirituele ervaringen in moderne beeldende kunst. Ton van Kooten introduceert een aantal verrassende kanten van moderne kunstwerken. We worden geconfronteerd met kunst die zich moeilijk blootgeeft aan de toeschouwer en tegelijk intrigeert. We proberen door te dringen in diepere betekenissen die onze kijk op kunst en op onszelf kunnen verrijken. Het thema sluit aan bij onze aandacht voor meditatie in recente vieringen.

April

Geen basisvergadering

Maart

Mystiek

Mystiek staat momenteel sterk in de belangstelling. Zo wordt op 23 maart a.s. een groot symposium eorganiseerd in de Jacobikerk in Utrecht met als titel: Mystiek en Maatschappij. Volgens Carine Philipse, één van de organisatoren, kun je mystiek omschrijven als: je aangeraakt voelen door God, het Geheim, de goddelijke kern van alle dingen. Kortom: door Dat, wat niet in woorden of beelden te vangen is. Je kunt er alleen maar naar verwijzen. Die ervaring van aangeraakt worden kan uitmonden in ervaringen van eenheid met Dat wat jou volkomen overstijgt, en Dat ook tegelijk je eigen diepste kern is. Die ervaringen kleuren je hele leven. Op den duur groeit een steeds sterker besef dat je één bent met die goddelijke kern van alle dingen. Dat is heel vreugdevol en vervullend. Mystiek komt in alle religies en in alle tijden en culturen voor. De mystieke weg verandert je leven. Je ziet die goddelijke kern ook steeds meer in alles om je heen, en in ieder mens. Doordat de goddelijke liefde door je heen stroomt, ga je zelf ook steeds meer vanuit liefde leven. Veel mystici hebben zich dan ook enorm ingezet voor anderen, in pastoraat, zorg aan armen, vervolgden, zieken, streven naar gerechtigheid, vrede en verzoening, en het behoud van onze kostbare aarde, met alles wat daarop leeft.

Na de pauze gaan we met elkaar in gesprek over de basis en mystiek, dit ook naar aanleiding van het onderwerp van de maartviering: Geloven in de geest van de Meester Eckhart.

Februari

Geloven in de geest van Viktor Frankl

De viering van 3 februari ging over dit thema. Daarbij werd ingegaan op 4 begrippen die voor Frankl zo belangrijk waren: Vrijheid, Verantwoordelijkheid, (Wil tot) Betekenis en Lijden. We spraken over de kracht van een lied en van muziek. Muziek kan je optillen als je bedroefd bent en je ten diepste raken. Zo hielden de vrouwen in het vrouwenkamp Palembang op het eiland Sumatra met het stemmenorkest de hoop levend; ook al leken de vooruitzichten uitzichtloos. In de viering hebben we geluisterd naar het vrouwenkoor Malle Babbe uit Haarlem, die evenals andere vrouwenkoren in de wereld, nog steeds deze muziekstukken zingen om de herinnering levend te houden.
In 1985 werd hierover door de Nederlandse Televisie een documentaire uitgezonden. In deze ontroerende documentaire gaan 2 overlevenden in 1984 terug naar Palembang en vertellen ze over hoe het was in het kamp.

Januari

Op weg naar de toekomst: “waar staan we in 2020/2025?”

In augustus waren er diverse “vacatures” binnen de werkgroepen in onze Basis. Het moeizaam werven van mensen is een terugkerend probleem. Dat probleem wordt met name waargenomen binnen de coördinatiegroep die de eindzorg heeft voor o.a. de vieringenlijst. Daarop ontstond het idee om dit eens op de agenda te zetten. Niet te zwaar maar luchtig met elkaar van gedachten wisselen. Hans de Haan en Herma van Kampen waren bereid om met Door Versluis dit onderwerp voor te bereiden. Toen zij bij elkaar kwamen in november waren de “vacatures” van augustus inmiddels allemaal wonderlijk snel opgelost.
We mogen als groep trots zijn op wat we met elkaar steeds weer voor elkaar krijgen: Inspirerende vieringen, prachtige na-de-pauze- thema’s, zichtbaarheid op de website, elke maand weer een Epistel, samenwerking in De groene Hoed. En dan nog het vele onzichtbare werk.
Juist omdat we dit koesteren is het goed om van gedachten te wisselen over ons pad naar de toekomst.

Oktober

In de basisvergadering van september hebben we na de pauze met elkaar gesproken over onze mogelijkheden zelf zorgvuldig met het milieu om te gaan. Als vervolg hierop zullen enkele basisleden ons na de pauze vertellen over initiatieven voor verduurzaming in eigen woon en leefomgeving.

September

Terugkijken op de viering van september die als thema had ” Verantwoordelijk voor de aarde”.

Augustus

Marinus Bierens vertelt over Gesluierd Iran ontsluierd.

Mei

Zin in de ouderdom, deel 2: Gracieus oud worden. Tijdens de basisvergadering van 20 april gingen we na de pauze in op het thema ‘Zin in de Ouderdom’. Dat bleek een onderwerp waar veel belangstelling voor is. In de Na-de-pauze groep besloten we daarom voor een verdere verdieping van dit thema.

April

‘Zin in Ouderdom’ is enige tijd geleden als boek verschenen. Het is geschreven door Jan van Baardwijk, predikant en René Rosmolen, geestelijk verzorger. Zij stellen vast dat wie goed oud wil worden, zichzelf opnieuw moet uitvinden. Oud worden is dus een confrontatie met jezelf. Je kunt leren op een nieuwe, effectieve manier om te gaan met zowel je kwaliteiten van ouder worden als met je beperkingen. Zin in oud worden is dus zingeving aan deze nieuwe levensfase. De schrijvers onderscheiden 5 manieren van oud worden. Na de pauze zullen wij ons daarin verdiepen en nagaan wat deze indeling voor onze eigen manier van ouder worden betekent.

Maart

Godsbeelden. Het thema Godsbeelden is op zich al interessant genoeg om als basis een keer bij stil te staan. Immers, we hebben allemaal een voorstelling van god of het goddelijke, variërend van heel concreet tot uiterst vaag. Mogelijk zijn er onder ons die zich er helemaal geen voorstelling bij kunnen maken. Het kan dus een boeiende avond worden.

Februari

Bidden: Wat kunnen/doen we ermee? Joke van Saane woont in Apeldoorn en heeft zich bereid verklaard met ons het gesprek over bidden aan te gaan. Het belooft een zeer boeiend gesprek te worden.

Januari

HUMAN De Franse fotograaf, journalist en ecoloog Yann Arthus-Bertrand liet duizenden mensen met uiteenlopende culturele achtergronden antwoord geven op vele levensvragen. Een groot aantal van de persoonlijke verhalen maken deel uit van zijn ambitieuze filmproject Human.

December

Muziek kan je raken, troosten, inspireren, tot rust brengen, je op een dieper plan brengen. In muziek kun je soms zelfs iets ervaren van een grotere dimensie. We hebben een aantal ‘muziekmensen’ in onze basisgemeente gevraagd welke muziek voor hèn een speciale plek inneemt, en waarom.

November

Een film en maaltijd in samenwerking met Doopsgezinde gemeente en de Regentessekerk.

Oktober

“Er is dringend behoefte aan nieuwe Luthers, moedige dwarsliggers”. Onder deze kop publiceerde ons oud-basislid Kees Tinga eind vorig jaar een artikel Trouw, waarin hij de verbinding legde tussen 500 jaar Luther en Reformatie en de actualiteit van vandaag de dag. Kees komt zijn visie op Luther en Reformatie aan ons presenteren en met ons bespreken

September

De Kopten als een volk; de Koptische kerk; de Kopten en de islam; Kopten en de Christelijke wereld.

Mei

Bezinning over onze gezamenlijke activiteiten met de Doopsgezinde gemeente en de Regentessekerk

April

Ontwikkelingssamenwerking: helpt de hulp?

Januari

Populisme: een veelgebruikt woord. Wat is het eigenlijk en hoe gaan we er zelf mee om?