Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

Basisvergaderingen

De Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn komt ook iedere maand bij elkaar voor de basis-vergadering. Daarin worden huishoudelijke zaken besproken, maar ook thema’s die in de eigen gemeente of in de actualiteit spelen. Zo praten we over liturgievernieuwing, godsbeelden, maar ook over oorlog en vrede, armoede en gerechtigheid.

Hieronder zijn de onderwerpen aangegeven die in de voorgaande basisvergaderingen aan de orde zijn geweest.

Oktober

Cirkelen rond het centrum

Het labyrint is een mysterieus en krachtig symbool met een lange voorgeschiedenis. Het verwijst naar de spirituele weg die je als mens gaat, voor de zoektocht naar verbinding met jezelf, de ander en de Ander. In onze steeds chaotischer wordende wereld voelen steeds meer mensen zich aangetrokken door de symbolische, spirituele kracht van het labyrint. Het lopen van het labyrint is als een meditatieve reis naar binnen via een pad, dat met vele bochten en cirkelvormige bewegingen naar het centrum leidt. Dat centrum kun je steeds anders ervaren. Als een keerpunt, rustpunt, moment van verbinding, of de plek waar je antwoord krijgt En steeds is er ook weer de weg terug naar de uitgang, die ook de ingang is. De wereld blijft gelijk, maar jij bent veranderd.

De bestemming van je ziel ontdekken
Is niet iets waar je recht op af kunt gaan
Het is eerder iets wat zich ontvouwt

September

Tijdens de basisvergadering van 16 augustus is besloten dat in september geen vergadering zal worden gehouden. Des te meer wordt aandacht gevraagd voor de Inspiratieavond die op 23 september plaatsvindt in de vredesweek.

Juni & Juli

Geen basisvergaderingen

Mei

Stilte en leegte

Zoektochten vol verwondering en spirituele ervaringen in moderne beeldende kunst. Ton van Kooten introduceert een aantal verrassende kanten van moderne kunstwerken. We worden geconfronteerd met kunst die zich moeilijk blootgeeft aan de toeschouwer en tegelijk intrigeert. We proberen door te dringen in diepere betekenissen die onze kijk op kunst en op onszelf kunnen verrijken. Het thema sluit aan bij onze aandacht voor meditatie in recente vieringen.

April

Geen basisvergadering

Maart

Mystiek

Mystiek staat momenteel sterk in de belangstelling. Zo wordt op 23 maart a.s. een groot symposium eorganiseerd in de Jacobikerk in Utrecht met als titel: Mystiek en Maatschappij. Volgens Carine Philipse, één van de organisatoren, kun je mystiek omschrijven als: je aangeraakt voelen door God, het Geheim, de goddelijke kern van alle dingen. Kortom: door Dat, wat niet in woorden of beelden te vangen is. Je kunt er alleen maar naar verwijzen. Die ervaring van aangeraakt worden kan uitmonden in ervaringen van eenheid met Dat wat jou volkomen overstijgt, en Dat ook tegelijk je eigen diepste kern is. Die ervaringen kleuren je hele leven. Op den duur groeit een steeds sterker besef dat je één bent met die goddelijke kern van alle dingen. Dat is heel vreugdevol en vervullend. Mystiek komt in alle religies en in alle tijden en culturen voor. De mystieke weg verandert je leven. Je ziet die goddelijke kern ook steeds meer in alles om je heen, en in ieder mens. Doordat de goddelijke liefde door je heen stroomt, ga je zelf ook steeds meer vanuit liefde leven. Veel mystici hebben zich dan ook enorm ingezet voor anderen, in pastoraat, zorg aan armen, vervolgden, zieken, streven naar gerechtigheid, vrede en verzoening, en het behoud van onze kostbare aarde, met alles wat daarop leeft.

Na de pauze gaan we met elkaar in gesprek over de basis en mystiek, dit ook naar aanleiding van het onderwerp van de maartviering: Geloven in de geest van de Meester Eckhart.

Februari

Geloven in de geest van Viktor Frankl

De viering van 3 februari ging over dit thema. Daarbij werd ingegaan op 4 begrippen die voor Frankl zo belangrijk waren: Vrijheid, Verantwoordelijkheid, (Wil tot) Betekenis en Lijden. We spraken over de kracht van een lied en van muziek. Muziek kan je optillen als je bedroefd bent en je ten diepste raken. Zo hielden de vrouwen in het vrouwenkamp Palembang op het eiland Sumatra met het stemmenorkest de hoop levend; ook al leken de vooruitzichten uitzichtloos. In de viering hebben we geluisterd naar het vrouwenkoor Malle Babbe uit Haarlem, die evenals andere vrouwenkoren in de wereld, nog steeds deze muziekstukken zingen om de herinnering levend te houden.
In 1985 werd hierover door de Nederlandse Televisie een documentaire uitgezonden. In deze ontroerende documentaire gaan 2 overlevenden in 1984 terug naar Palembang en vertellen ze over hoe het was in het kamp.

Januari

Op weg naar de toekomst: “waar staan we in 2020/2025?”

In augustus waren er diverse “vacatures” binnen de werkgroepen in onze Basis. Het moeizaam werven van mensen is een terugkerend probleem. Dat probleem wordt met name waargenomen binnen de coördinatiegroep die de eindzorg heeft voor o.a. de vieringenlijst. Daarop ontstond het idee om dit eens op de agenda te zetten. Niet te zwaar maar luchtig met elkaar van gedachten wisselen. Hans de Haan en Herma van Kampen waren bereid om met Door Versluis dit onderwerp voor te bereiden. Toen zij bij elkaar kwamen in november waren de “vacatures” van augustus inmiddels allemaal wonderlijk snel opgelost.
We mogen als groep trots zijn op wat we met elkaar steeds weer voor elkaar krijgen: Inspirerende vieringen, prachtige na-de-pauze- thema’s, zichtbaarheid op de website, elke maand weer een Epistel, samenwerking in De groene Hoed. En dan nog het vele onzichtbare werk.
Juist omdat we dit koesteren is het goed om van gedachten te wisselen over ons pad naar de toekomst.

Oktober

In de basisvergadering van september hebben we na de pauze met elkaar gesproken over onze mogelijkheden zelf zorgvuldig met het milieu om te gaan. Als vervolg hierop zullen enkele basisleden ons na de pauze vertellen over initiatieven voor verduurzaming in eigen woon en leefomgeving.

September

Terugkijken op de viering van september die als thema had ” Verantwoordelijk voor de aarde”.

Augustus

Marinus Bierens vertelt over Gesluierd Iran ontsluierd.

Mei

Zin in de ouderdom, deel 2: Gracieus oud worden. Tijdens de basisvergadering van 20 april gingen we na de pauze in op het thema ‘Zin in de Ouderdom’. Dat bleek een onderwerp waar veel belangstelling voor is. In de Na-de-pauze groep besloten we daarom voor een verdere verdieping van dit thema.

April

‘Zin in Ouderdom’ is enige tijd geleden als boek verschenen. Het is geschreven door Jan van Baardwijk, predikant en René Rosmolen, geestelijk verzorger. Zij stellen vast dat wie goed oud wil worden, zichzelf opnieuw moet uitvinden. Oud worden is dus een confrontatie met jezelf. Je kunt leren op een nieuwe, effectieve manier om te gaan met zowel je kwaliteiten van ouder worden als met je beperkingen. Zin in oud worden is dus zingeving aan deze nieuwe levensfase. De schrijvers onderscheiden 5 manieren van oud worden. Na de pauze zullen wij ons daarin verdiepen en nagaan wat deze indeling voor onze eigen manier van ouder worden betekent.

Maart

Godsbeelden. Het thema Godsbeelden is op zich al interessant genoeg om als basis een keer bij stil te staan. Immers, we hebben allemaal een voorstelling van god of het goddelijke, variërend van heel concreet tot uiterst vaag. Mogelijk zijn er onder ons die zich er helemaal geen voorstelling bij kunnen maken. Het kan dus een boeiende avond worden.

Februari

Bidden: Wat kunnen/doen we ermee? Joke van Saane woont in Apeldoorn en heeft zich bereid verklaard met ons het gesprek over bidden aan te gaan. Het belooft een zeer boeiend gesprek te worden.

Januari

HUMAN De Franse fotograaf, journalist en ecoloog Yann Arthus-Bertrand liet duizenden mensen met uiteenlopende culturele achtergronden antwoord geven op vele levensvragen. Een groot aantal van de persoonlijke verhalen maken deel uit van zijn ambitieuze filmproject Human.

December

Muziek kan je raken, troosten, inspireren, tot rust brengen, je op een dieper plan brengen. In muziek kun je soms zelfs iets ervaren van een grotere dimensie. We hebben een aantal ‘muziekmensen’ in onze basisgemeente gevraagd welke muziek voor hèn een speciale plek inneemt, en waarom.

November

Een film en maaltijd in samenwerking met Doopsgezinde gemeente en de Regentessekerk.

Oktober

“Er is dringend behoefte aan nieuwe Luthers, moedige dwarsliggers”. Onder deze kop publiceerde ons oud-basislid Kees Tinga eind vorig jaar een artikel Trouw, waarin hij de verbinding legde tussen 500 jaar Luther en Reformatie en de actualiteit van vandaag de dag. Kees komt zijn visie op Luther en Reformatie aan ons presenteren en met ons bespreken

September

De Kopten als een volk; de Koptische kerk; de Kopten en de islam; Kopten en de Christelijke wereld.

Mei

Bezinning over onze gezamenlijke activiteiten met de Doopsgezinde gemeente en de Regentessekerk

April

Ontwikkelingssamenwerking: helpt de hulp?

Januari

Populisme: een veelgebruikt woord. Wat is het eigenlijk en hoe gaan we er zelf mee om?