Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

Verslag activiteiten 2023

Verslag activiteiten 2023

Algemeen
Het jaar 2023 is voor de Oecumenische Basisgemeente  een voorspoedig jaar geweest. Al of niet in werkgroep verband zorgden de leden voor een levende gemeente.
De thema’s van de vieringen waren divers maar wel steeds gericht op bemoediging  en inspiratie.  Nog steeds staan er voldoende leden klaar om die vieringen voor te bereiden door zich in thema’s  te verdiepen, daarbij passende teksten te zoeken of zelf teksten te maken.  Ook het basiskoor  blijft actief om de vieringen te ondersteunen met liederen die aansluiten op de teksten. Het basiskoor heeft in alle vieringen in 2023 weer haar medewerking verleend.
Zo bleven we ook in 2023 “basisgemeente” zoekend naar goede woorden die opbouwend zijn of de toekomst kunnen openen, woorden die vertrouwen geven en ruimte laten voor hoop op vrede.
In dit verslag is een korte opsomming opgenomen van de thema’s van de vieringen en basisvergaderingen.

Basisvieringen

 • 7  januari 2023: Nieuwjaarsbijeenkomst.
 • 5 februari 2023: Alledaagse spiritualiteit.  Ervaringen van alledaagse spiritualiteit kunnen ons zomaar overvallen, bijv. in de natuur, bij een ingrijpende gebeurtenis, in het museum, op straat.
 • 5 maart 2023: Aandacht. Aandacht is een prachtige combinatie van activiteit en passiviteit. Je aandacht moet worden getrokken. Door iemand of iets geraakt worden vraagt juist passiviteit. De combinatie van actieve gerichtheid en je laten raken maakt aandacht een spannend thema.
 • 7 april 2023: Goede Vrijdag. Bewogen liefde. Het geheim, dat alles te maken heeft met de liefde die tot het uiterste gaat.
 • 8 april 2023: Stille zaterdag en  Paaszaterdag. ‘Sta op en schitter. Vat moed en schitter en richt je op wat komen gaat want je hart wordt witter en de dag verwacht je eigen, herboren gelaat.’  (gedicht Catharina Visser)
 • 7 mei 2023: De kracht van (samen) zingen. Je kunt meer zingen dan je kunt zeggen. Samen zingen tilt je op, dan gebeurt er iets. Je zingt iets uit en wordt deelgenoot met elkaar.’ Citaat van Frank Ploum, Ekklesia Breda.
 • 27 mei 2023: Pinksteren. Geestkracht ontvang je door je van binnenuit te verbinden met een ideaal, een levensweg.
 • 2 juli 2023: Kortstondige ervaringen ‘Plezier moet je inpakken!’
 • 6 augustus 2023: Zomerbijeenkomst.
 • 3 september 2023: Ja zeggen tegen het leven. Niet de dood maar het leven op de eerste plaats / Kies dan het leven! (Deuteronomium 30, 11-20) / Carpe Diem
 • 1 oktober 2023: Troost / vertroosting. Wat biedt jou troost als het er om spant? Het leven is nu eenmaal niet planbaar; streven naar geluk is gedoemd te mislukken omdat ongeluk en tegenslag bij het leven horen.
 • 5 november 2023: Requiem van Puccini. Rust vinden en voortgaan in het licht.
 • 3 december 2023: Profetenstemmen / Hoe klinken de profeten van de huidige tijd? De advent begint, een nieuwe tijd wordt aangekondigd. Dat is bij uitstek wat profeten doen, ook in onze tijd. Profeten zijn geen toekomstvoorspellers. Zij vertellen alleen maar, en soms op confronterende wijze, wat er gebeurt als er niets verandert, als jij niet verandert.
 • 24 december 2023: Kerstavond. Een goed verhaal: kind geboren! Kees Posthumus vertelt zijn kerstverhalen, van de aankondiging van de engel Gabriel aan Maria tot en met de komst van de herders.


Basisvergaderingen
Er werden in 2023 8 basisvergaderingen gehouden. De volgende thema’s kwamen aan de orde:

 • 20 januari: Bedreigde democratie.
 • 17 februari: Gesprek over vieringen. Inventarisatie thema’s.
 • 17 maart: Niet gelovig, wel religieus; een reis door leven en geloven.
 • 21 april: Bespreking uitslag Provinciale Staten.
 • 12 mei: Bijeenkomst in De Herberg.
 • 15 september: Buddy to buddy. Toelichting over dit Apeldoorns  project door Dieuwke de Boer.
 • 20 oktober: Migratie en vreemdelingenbeleid in de verkiezingsprogramma’s.
 • 15 december: Wat is jouw persoonlijk kerstverhaal? Is er een tastbaar iets wat je altijd met kerst doet of in huis hebt? Neem het mee en deel het verhaal met ons.


Leerhuis “Leven, afscheid, dood en daarna”
Op 1 september, 6 oktober en 3 november waren er 3 bijeenkomsten waarbij naast inleidingen onderlinge uitwisseling plaatsvond over de thema’s ‘leven’, ‘afscheid’, ‘dood en daarna’.

Communicatie en publiciteit
In voor- en najaar van dit jaar verschenen 10 Epistels in een digitale versie. Daarnaast waren er bijna maandelijks de digitale nieuwsbrieven. Op de website zijn alle in de vieringen uitgesproken teksten terug te lezen.