Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

2014 - 2015


Hieronder een overzicht van de vieringen in 2014 - 2015. Klik op de datum van de viering voor een terugblik op de viering zelf.

De vieringen zijn het “kloppend hart” van onze Basisgemeente. Ze leveren bijzondere momenten te midden van alles wat we doen. Hier is gelegenheid tot ontmoeting, tot bezinning en vinden wij woorden van wijsheid of zoeken we die in stilte. Hier leggen we de Bijbel naast andere Grote Boeken en de krant en vinden we inspiratie om onze weg te gaan, alleen en samen, persoonlijk en maatschappelijk. Hier klinkt muziek en mengen de stemmen van het koor zich met de stemmen van de gemeente.

7   september 2014 - Innerlijke vrede September is de maand waarin de Vredesweek wordt gehouden. Vrede en gerechtigheid in de wereld, willen we dat niet allemaal? Als er vrede in de wereld is, vinden we dan ook vrede in onszelf?
Of is het omgekeerd: als er vrede in onszelf is, dragen we bij aan vrede in de wereld?

5 oktober 2014 - Richtingwijzers Pelgrim, weet dat de aarde je draagt… In deze viering mogen we de pelgrim ontdekken die in ieder van ons zit. Onderweg in het leven… onderweg naar een ideaal. Hoe wonderlijk kan een weg verlopen. Ontdekken dat het doel van de reis verborgen zit in het op weg gaan en onderweg zijn.

2 november 2014 - Zegenen en herdenken overledenen .........We beginnen deze viering met de jaarlijkse herdenking van de overledenen en vervolgen dan met het thema “Zegenen”. Willen we een zegen zijn voor elkaar en hoe kun je een zegen zijn voor de ander? We staan stil bij de vraag welke mensen of organisaties een zegen voor anderen zijn.

7 december 2014 -Ikonen Iconen weerspiegelen de wereld van het onzichtbare. Waar woorden tekortschieten hebben iconen hun eigen zeggingskracht. Beeld is immers betrouwbaar en woord is verschillend te interpreteren. In de viering gaat het niet om een presentatie van mooie iconen. We gaan ervaren hoe iconen een bron van bezinning en hulp bij meditatie kunnen zijn.

24 december 2014 - "Kerstmis, het feest van de vervulde verwachting". Een viering waarin we ondermeer het Klein Kerstoratorium van Huub Oosterhuis zingen en beleven. Samen dragen we het licht naar binnen, samen kijken we uit naar een wereld waar kwetsbaren en machtigen elkaar behoeden. Een wereld die wij met elkaar tot werkelijkheid kunnen brengen.

4   januari 2015 - Nieuwjaarsbijeenkomst. Deze maand is er geen gewone viering maar een nieuwjaarsbijeenkomst. Een prima gelegenheid voor belangstellenden om kennis te maken met onze Oecumenische Basisgemeente. Er wordt gezorgd dat de koffie en thee klaar staan en ook een hapje en een drankje. 

1 februari 2015 - Willen, hebben, zijn. Drie woorden, drie werkwoorden, drie zomaar wat woorden. Of misschien toch niet zomaar wat woorden. Je kan er van alles over denken. Je kan er van alles bij bedenken. Deze woorden zetten aan tot associëren.

1 maart 2015 - Verbinden. Verbondenheid lijkt soms ver weg als je de wereldwijde spiraal van onverzoenlijkheid ziet. Het geweld lijkt dichterbij te komen en ons steeds meer te raken. Toch vraagt geweld niet om meer geweld. Vrede vraagt het uiterste van ons mens-zijn, in gevoel en verstand. Laten we ons wapenen met vrede! Maar hoe dan? Welke barrières zijn er bij onszelf? Leven wij in vrede met onszelf? Hoe kunnen we bruggen slaan naar de ander?

3 april 2015- Goede VrijdagIn de vieringen op Goede Vrijdag en Paaszaterdag is veel aandacht voor stilte, rituelen en symbolen. De Bijbel wordt naast de krant gelegd en er worden veel liederen van Huub Oosterhuis gezongen. Op vrijdag wordt het verhaal over het laatste avondmaal gelezen en worden brood en wijn gedeeld. Iedereen kan daar aan deelnemen. Daarna volgt het lijdensverhaal, gecombineerd met liederen en kunst, in de vorm van moderne kruiswegstaties. Wij gebruiken in de viering op Goede Vrijdag een kruis, dat is beplakt met berichten uit de krant. Zo wordt het lijden van toen verbonden met het lijden van nu.

4 april 2015- PaaszaterdagOp zaterdag worden drie verhalen van hoop gelezen: het scheppingsverhaal, het verhaal over de uittocht uit Egypte en het verhaal over de opstanding op Paasochtend. Deze verhalen worden verbonden met nieuwe rituelen en symbolen en popmuziek.

3 mei 2015 - Trouw. Wat kan één woord, trouw, veel losmaken. Er komen veel associaties bij je op, begrippen die ervan zijn afgeleid en die er alles mee te maken hebben: vertrouwen, betrouwbaar zijn, onbetrouwbaar zijn… Trouw heeft altijd te maken met relaties, met anderen en met groepen waar je bij hoort of opvattingen die je deelt. Dat zijn waardevolle ervaringen die je iedereen gunt, maar die niet altijd even vanzelfsprekend zijn. Situaties kunnen veranderen. En dan is onvermijdelijk dat we het ook hebben over ontrouw: aan elkaar, aan een overtuiging, aan het geloof dat je ooit met anderen hebt gedeeld. Het kan gaan over keuzes maken, moeten maken, omdat er geen andere weg lijkt te zijn. Dat ene woordje trouw kan ons confronteren met onze diepste motieven, met innige relaties en grote teleurstellingen. Hoe blijf je in balans?

23 mei 2015 - Pinksteren

5 juli 2015Zomertijd, de zon lokt ons. We gaan naar buiten, op reis. In onze tuin, in eigen land of over de grens naar een ander land. We zwermen uit, we verspreiden ons als de geuren van de bloemen die worden meegevoerd op de vleugels van de wind.

Door grenzen te overschrijden, ontmoeten we andere dingen dan we gewend zijn. Dat bijzondere kunstwerk, die prachtige tuin, de onverwachte ontmoetingen met vreemdelingen.
Hoe doen we dat, ons klaarmaken voor een reis? Niet een koffer, maar innerlijk. Is er in ons ontvankelijkheid en verwondering die de poorten van al onze zintuigen kan openen? Als we met een open houding willen luisteren naar het diepste wezen van de natuur, van een kunstwerk, van een ander mens, dan worden we uitgenodigd in een ander land. En kan een grote reis beginnen.